Відділ української літератури

Відділ української літератури був створений у лютому 1951 р. Основою його став сектор української літератури Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Академії наук УРСР, заснований в січні 1940р. на базі філологічної секції ліквідованого Наукового товариства імені Шевченка. У липні 1944р. сектор був перетворений у відділ української літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР, але в 1946 р. він був ліквідований, внаслідок шаленої компанії, спрямованої проти українських учених, зокрема проти Михайла Рудницького та Михайла Возняка, звинувачених в українському буржуазному націоналізмі.

Відновлений у 1951 р. в структурі Інституту суспільних наук АН УРСР, відділ очолив академік М.Возняк. До роботи було запрошено більшість науковців, які працювали в ньому раніше, поповнився колектив новими співробітниками. Після смерті М.Возняка (1954) завідувачами відділу були О.Мороз, С.Щурат, Ф.Неборячок та ін. Коли на початку 1970-х рр. Україною прокотилася хвиля переслідувань національно орієнтованої інтелігенції, відділ знову був ліквідований, незважаючи на значні наукові досягнення.

У 1990 р. відділ був наново сформований у структурі Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича Академії наук України. Відділ очолив доктор філологічних наук Микола Ільницький, у 2003 р. обраний членом-кореспондетом НАН України. Упродовж 2009-2012 рр. завідувачкою відділу була доктор філологічних наук Ярослава Мельник, а від 2013 р. відділ очолює доктор історичних наук Петро Шкраб'юк. Отже, працюють тут 2 доктори філологічних наук, 1 доктор історичних наук та 3 кандидати філогічних наук, а також навчається аспірантка. Відділ досліджує широке коло теоретичних та історико-літературних проблем у контексті міждисциплінарних та міжнародних зв'язків.

У роботі відділу української літератури треба виділити два періоди: 1951–1975 і 1990 по сьогодні.

У першому періоді сформувався колектив учених, які досліджували актуальні проблеми історії та теорії літератури, фольклору, театру. Серед здобутків відділу – праці М.Возняка „Нариси про світогляд Івана Франка” (1955), „Велетень думки і праці” (1958), монографія Г.Нудьги „Українська думка і пісня у світі” (1989), дослідження Р.Кирчіва „Україніка в польських альманахах доби романтизму” (1965) та ін. Сформувалася генерація учених: С.Трофимук, М.Вальо, Л.Сеник, Л.Бондар, І.Моторнюк.

Відновлений у 1990р. відділ прагнув спиратися на зроблене попередниками, але й здобув можливість досліджувати періоди та постаті, які були вилучені з історії літератури в період комуністичного режиму.

Основні здобутки відділу:

Серед основних публікацій – праці М.Ільницького „Від „Молодої Музи” до „празької школи” (1995), „Драма без катарсису” у 2-х част. (1999, 2003), Б.Криси „Пересотворення світу. Українська поезія XVII–XVIIIст.” (1997), Я.Мельник „…І остатня часть дороги. Іван Франко: 1909 – 1916” (2006), „Іван Франко й bibliaapocrypha” (2006).

Захищено 3 докторські і 3 канд. дисертації, засновано науковий збірник відділу „Парадигма”. Встановився тісний зв’язок відділу з кафедрами української літератури ім. М.Возняка, теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету ім. І.Франка, відділами Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, україністами Польщі. Працівники відділу беруть участь у міжнародних теоретичних конференціях, Конгресах МАУ, є членами спеціалізованих учених рад для захисту кандидатських і докторських дисертацій, виступають офіційними опонентами.

Електронна адреса - ukrlit.instukr[at]gmail.com

Оголошення:
Новини:

Молодший науковий співробітник Інституту Юлія Артимишин виступила на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.

28 грудня 2022 р. під час засідання Президії НАН України молодший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), кандидат історичних наук Юлія Артимишин презентувала доповідь "Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи досліджень".

Вічна пам'ять Герою!

Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України висловлює співчуття аспірантці відділу новітньої історії Василині Зайцевій з приводу загибелі на війні її чоловіка Сергія.
Видання:

Дидик-Меуш Г., Слободзяник О. Українські краєвиди XVI-XVIII ст. Слово - текст - словник.