Вараниця Анна Орестівна

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Молодша наукова співробітниця відділу новітньої історії Інституту українознавства НАН України.

Народилася 15 березня 1992 року у Львові. У 2014 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. Упродовж 2014-2017 рр. навчалася в аспірантурі Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Тема кандидатської дисертації: «Учителі народних шкіл Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття».

Сфера наукових зацікавлень: початкова освіта Галичини др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст., міжетнічні відносини у Галичині в період автономії на прикладі народного шкільництва, модернізація галицького єврейства, сіонізм у Галичині, гендерна історія, історична біографістика.

Статті:

  • Народна вчителька в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття (до питання про емансипацію жінки) // Галичина: Збірник Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ 2013. – Ч. 22–23. – С. 361–370. 
  • Гендерний аспект виховання у Східній Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: історія. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – С. 26–34. 
  • Вчителі народних шкіл у структурі інтелігенції Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Новітня доба / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2013. – Вип. 1. – С. 152–166.
  • «Мій труд увесь для людей. А проте – де запорука, що зможу людину звернути до кращого? Вірю, що зможу, можу різьбити дитячі душі…»: Юлія Шнайдер (Уляна Кравченко) – народна вчителька між покликанням і обов’язком // Сестри по обидві сторони Збруча: історичний досвід жіноцтва Галичини і Наддніпрянщини: тези Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-літтю Ольги Бесараб, 23–24 вересня 2014. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 7–9.
  • «Менше з тим, якої природи адвокатські витівки, аби тільки справа вдалась»: службові зловживання у адвокатській практиці в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Нарис історії адвокатури. – Київ, 2015. – Вип. 2 (у друці).
  • Учителі народних шкіл Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті польсько-українських відносин: мотиви і моделі поведінки // Польські студії. – Київ, 2015. – Вип. 8 (у друці).
  • Про можливості просопографічного методу в дослідженні народних учителів Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Історичні та культурологічні студії / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2015. – Вип. 1. (у друці). 
  • «Jaka szkoła, taki nauczyciel», czyli narodowościowe konteksty pracy nauczyciela ludowego w Galicji drugiej połowy XIX i początku XX wieku // “Ogrody Nauk i Sztuk”/ Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław, 2015 (w druku). 
  • Polscy ukrainofile – ukraińscy polonofile w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na przykładzie nauczycieli szkół ludowych // «Kresy Wschodnie – Ludzi stamtąd» / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław, 2015/16 (w druku).
  • «Femina nova» : Nauczycielki szkół ludowych w Galicji drugiej połowy ХІХ – początku ХХ wieku w kontekście procesów emancypacji kobiet // Kobieta w Galicji 1772-1918. Przestrzeń prywatna – przestrzeń publiczna. – Rzeszów, 2015 (w druku). 
Режим доступу: Academia.eu
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ