Когут Софія Несторівна

молодша наукова співробітниця, кандидат філологічних наук

Народилася 18 квітня 1976 року в м. Львові.

1998 року закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (тепер – Львівський національний університет імені Івана Франка). 

В Інституті від 2017 року: молодший науковий співробітник відділу української літератури.

Працює над дисертацією «Європеїзм літературної критики Михайла Рудницького» (науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Микола Ільницький).

Від 1996 року працює у відділі бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Від 2017 року – член Комісії з книгознавства та бібліографії Наукового товариства імені Шевченка.

Укладачка кількох бібліографічних покажчиків, зокрема підготувала до друку біобібліографічну персоналію «Михайло Рудницький (1889–1975)». 

Наукові зацікавлення: історія української літератури ХХ століття; культурологічний та літературний дискурс міжвоєнної Галичини, історія галицької преси міжвоєнного періоду, міжнаціональні стосунки та взаємовпливи в Галичині міжвоєнного періоду, літературна бібліографія, наукова та літературна спадщина Михайла Рудницького.

 

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QqD-p_EAAAAJ&hl=uk#d=gsc_md_pro-d&u=%23t%3Dgsc_md_pro_ed

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4935-0103

E-mail: sophiya.kohut@gmail.com

 

Основні наукові праці

Статті

·      П. Клодель: На стику теології і мистецтва // Вісник Львівського університету. Серія „Мистецтвознавство”. – 2003. – Вип. 3. – С. 187-213.

·      Журнал „Шляхи” (1913-1918): Відгомін воєнної теми та пошук нових духовних орієнтирів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 105-114.

·      Видавнича серія “Дажбог” Є.-Ю. Пеленського: Історико-тематичний та культурологічний аспект // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – 2006. – Вип. 14. – С. 132-143. – Підп.: Венгринович С.

·      Постшістдесятництво на сторінках журналу „Світо-вид” (1990-1999): у пошуках традиції // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ. – 2006. – Вип. 14. – С. 156-168.

·      Самвидав у Львові кінця 1980-х рр. (“Євшан-зілля”, “Кафедра”) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ. – 2007. – Вип. 15. – С. 161-174.

·      Бібліографічний аспект українознавчих досліджень Сергія Єфремова // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939) : напрями діяльності та постаті : збірник наук. праць / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника. – Львів, 2010. – С. 296-309.

·      “Матеріяли до бібліоґрафії Січових Стрільців” Івана Шендрика у контексті історичної бібліографії // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника. – Львів, 2010. – С. 241-255.

·      Покажчик «Іншомовні джерела до історії міст і сіл України» О. Д. Кізлика у контексті української традиції історико-краєзнавчої бібліографії // Львівська національна наукова бібліотеки України імені В. Стефаника : історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника – С. 111-116.

·      Михайло Рудницький в літературному процесі міжвоєнного періоду // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : збірник наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 4 (20). – С. 356-370.

·      Когут Зоя Миколаївна : [енциклопедичне гасло] // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13 : Киї-Кок. – С. 589.

·      Між ідеєю і формою: рецензії Михайла Рудницького на українські видання у пресі 20-30-х рр. ХХ ст. // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : збірник наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 5 (21). – С. 217-234.

·      Азбуковники : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2012. – Т. 1: А-Бібл. – С. 86-88.

·      Антологія у Науковому товаристві ім. Шевченка : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2012. – Т. 1: А-Бібл. – С. 182-189.

·      Антоненко-Давидович Борис : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2012. – Т. 1: А-Бібл. – С. 189-191.

·      Афанасьєв-Чужбинський Олександр : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2012. – Т. 1: А-Бібл. – С. 353-354.

·      Бібліологічні вісті : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2014. – Т. 2: Бібл–Вес. – С. 21-23.

·      Вальо Марія : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2014. – Т. 2: Бібл–Вес. – С. 474-477.

·      У пошуках наукової традиції: «Повне видання творів Т. Шевченка» за редакцією П. Зайцева // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : збірник наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 6 (22). – С. 44-54.

·      Гакетіана Марії Вальо // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23). – С. 188-198.

·      Виспянський Станіслав : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2016. – Т. 3: Вес-Глин. – С. 79-81.

·      Вовк Віра : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2015. – 2016. – Т. 3: Вес-Глин. – С. 179-183.

·      Гайне Генріх : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2016. – Т. 3: Вес-Глин. – С. 356-358.

·      Гакет Бальтазар : [енциклопедичне гасло] // Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / НТШ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ; Львів; Тернопіль, 2015. – 2016. – Т. 3: Вес-Глин. – С. 358-361.

·      Михайло Рудницький і польська культура : наближення та протистояння // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. – Lublin, 2016. – Vol. XV. – P. 194-201.

·      Михайло Рудницький як літературний критик та редактор часопису «Назустріч» // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – С. 58-71.

·      Іван Франко очима Михайла Рудницького : спогади, роздуми, інтерпретації // Studia Polsko-Ukraińskie / Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Pracownia Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich. – Warszawa, 2017. –T. 4. – S. 159–168.

·         В. Заїкин і М. Рудницький: діалог двох «чужинців» про галицьку літературу // Studia Polsko-Ukraińskie / Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej. – 2018. – T. 5. – S. 81–92.

·         Українсько-польський літературний діалог міжвоєнного періоду: тенденції, контексти, «механізми» контактів // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – C. 195–212.


Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти