Пастух Тарас Васильович

завідувач відділу української літератури, доктор філологічних наук

Народився 5 листопада 1971 року у м. Луганську. 

1997 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Романи Івана Франка”.

2011 року захистив докторську дисертацію на тему “Модерні стильові течії української поезії 1960―90-х років (Київська школа та її оточення)”. 

В Інституті від 2018 р.: старший науковий співробітник (2018), завідувач відділу української літератури (від 2018 і дотепер)

Наукові зацікавлення: модерна українська поезія, сучасний літературний процес, теорія літератури.

 

Стипендії, нагороди

2005 – Львівської обласної ради

2008–2009 – стипендіат дослідницької програми Фулбрайта (стажування в Університеті Південної Флориди (США))

 2011 – лауреат Обласної премії імені Михайла Возняка в галузі літературознавства, сучасної літературної критики, перекладів

2014 – лауреат Літературної премії в галузі критики ім. О.І. Білецького

Книжка “Київська школа та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х рр.)” як літературознавче дослідження була номінована в загальноукраїнському національному рейтингу як “Книга року – 2011”.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=NH_cRQMAAAAJ

Е-mail: tarpastukh@gmail.com

 

Основні наукові праці

Монографії, брошури

·       Романи Івана Франка. – Львів: Каменяр, 1998.– 135 с.

·       Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х років): монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 700 с.

·       Роман “Місто” Валер’яна Підмогильного. Проблеми урбанізму та психологізму. – Луганськ: Книжковий світ, 1999.– 59 с.

·       Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою “Semper tiro”) // Серія “Дрібненька бібліотека”. – Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2003.– 82 c.

Статті

·       “Садок вишневий” Т.Шевченка (спроба мікроаналізу) //Дивослово, 1999.– №9.– С.2–4.

·       Ліричне осягнення історії. Роман М.Вінграновського “Северин Наливайко” //Дзвін, 1999.– №10–12.

·       Печать недужого духу в повісті Івана Франка “Великий шум” //Українське літературознавство.– Львів, 2001.– Вип.64.– С.26–32.

·       Про мишу в норі, Роберта Бернса та Василя Голобородька // Слово і час. - 2008. - N 8. - С. 31-39.

·       “Наш стіл відчув свято і став дивним деревом” (феномен Василя Голобородька) // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. “Бібліотека ЛітАкценту”. – Київ: Темпора, 2012. – С. 281–309.

·       Червона вохра слова Олега Лишеги // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. “Бібліотека ЛітАкценту”. – Київ: Темпора, 2012. – С. 310–338.

·       “Серед імли і піни є незворушні стіни” (в Келії чайної троянди Костянтина Москальця) // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. “Бібліотека ЛітАкценту”. – Київ: Темпора, 2012. – С. 339–365.

·       Вольове епічне слово Євгена Пашковського (за романом “Щоденний жезл”) // “Слово, яке тебе обирає”. Збірник на пошану професора Володимира Моренця. – Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2013. – С. 204–222.

·       Привчатись і довіряти: Іван Денисюк як учитель // Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар...: збірник наукових праць та матеріалів. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми"; вип.17. -  С.226-230.

·       «Аби я вижила і врятувала усе від загибелі» // litakcent.com. ‒ 2 вересня 2016 р.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).