Мисак Наталія Федорівна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

2002 року закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українська інтелігенція Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-професійний аспект».

В Інституті від 2018 року: старший науковий співробітник відділу нової історії України.

Наукові зацікавлення: соціальна історія, історія освіти, історія української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BUtiTM8AAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8685-9566

E-mail: natalia_mysak@ukr.net

Основні наукові праці

Розділи у колективних монографіях

·      Професійна діяльність, національне питання й міжнаціональні відносини у середовищі галицької інтелігенції наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина ХХ ст.): вибрані питання. Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 61–78.

Статті

·      Adwokaci lwowscy przełomu XIX i XX wieku: przynależność narodowa a praktyka zawodowa. Na przykladzie Włodzimierza Starosolskiego // Palestra (Pismo adwokatury polskiej; Kraków). 2006. №11–12. S. 133–139.

·      Галицькі адвокати наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: національна приналежність і професійна діяльність // Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Львів, 2012. Вип. 5. С. 26–37.

·      Українська інтелігенція в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: до питання взаємовідносин із владою // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23. Львів, 2013. С. 493–509.

·      Середня освіта як важливий чинник у формуванні української інтелігенції в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Львів, 2015. Вип. 8. С. 100–117.

·      Митрополит Андрей Шептицький про роль української інтелігенції в націєтворчих процесах у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів: Логос, 2015. Кн. І. С. 289–300.

·      Українські нотаріуси в Галичині наприкінці XIX — на початку XX ст.: соціально-професійна характеристика // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. 2015. Вип. 32. С. 71–87.

·      Роль вищих навчальних закладів Галичини у процесі становлення української інтелігенції наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Львів, 2016. Вип. 9. С. 5–16.

·      Етноніми «русин», «русский», «українець» у молодіжному середовищі Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма) / Наук. ред. І. Орлевич. Львів: Логос, 2016. С. 223–249.

·      Митрополит Андрей Шептицький про роль українського духовенства у громадсько-політичному житті Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів: Логос, 2017. Вип. 27. С. 330–339.

·      «А все таки Криворівня надить»: Карпати і Прикарпаття в житті Михайла Коцюбинського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія :Історія. Вип. 26. Вінниця, 2018. С. 40–48.

·      Міжнаціональні відносини і професійна діяльність у середовищі галицької інтелігенції на рубежі ХІХ–ХХ ст.: співпраця чи конфронтація // Східноєвропейський історичний вісник. 2018. Вип. 3. С. 163–175.

·      Жіноча освіта і гендерні стереотипи в українському середовищі Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки  (ХІХ – ХХІ ст.). Том 8. Жіноча освіта і просвітництво в Україні та Польщі (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): зб. наук. пр. Львів, 2018. С. 28–45.

·      Соціально-професійний портрет українського народного учителя у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 132. С. 10–15.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).