Хібеба Наталія Василівна

cтарший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

1995 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005–2007 роки – здобувач відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок (науковий керівник – кандидат філологічних наук, завідувач відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Наталія Хобзей).

Член редколегії серії видань «Діалектологічна скриня» (від 2018).

Член Наукового товариства ім. Шевченка.

Учасниця діалектологічних експедицій на Бойківщину.

Авторка понад 60 наукових публікацій.

Викладацька діяльність: доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (від 2008 року і дотепер).

Наукові зацікавлення: діалектологія, лексикографія, етнолінгвістика, лінгвокраїнознавство, українська мова як іноземна.

Стипендії

2008 р. – стипендіат Канадсько-Української фундації (КУФ), стипендійний фонд ім. М. Денис-Ковалюк

ORCID: 0000-0003-1098-3082

Е-mail: khibeba@ukr.net

CПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ:

Словники

·          Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови / Наталія Хібеба. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 11: Назви сучасних політичних партій. – 52 с.

Посібники

·          Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів географічного факультету спеціальності 6.140103 “Туризм”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 108 с.

·          Українська мова: посібник для студентів-іноземців факультету міжнародних відносин. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 146 с. (у співавторстві з Б. Соколом).

·          Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для практичних занять і  самостійної роботи студентів біологічного факультету спеціальностей “Біологія” та “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване користування”/ Наталія Хібеба. – Львів: НВФ “Українська технології”, 2014. – 144 с.

·          Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів географічного факультету спеціальності 106 “Географія”/ Наталія Хібеба. – Львів, 2017. – 126 с.

Статті

·                Слово коровай: діалектний текст та обрядовий контекст // У вимірах слова: збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан / упоряд. Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна Фецко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 346–355.

·                Обрядова функція весільного печива та його мовна проекція в бойківських говірках // Діалектологічні студії. 11.: Слово – словник – корпус / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 2018. – С. 152–166.

·                Традиційні засади створення сім’ї в паремійному вимірі “Галицько-руських народних приповідок” Івана Франка // Збірник матеріалів Міжнародного наукового конгресу “Іван Франко: я єсть пролог”. – Львів, 2018. – Т. 2. – С. 520–536.

·                Номінація весільного хліба в бойківських говірках // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – С. 240–249.

·                Динаміка весільної лексики східнобойківських говірок Рожнятівщини (початок ХХ ст. – ХХІ ст.) // Діалекти в синхронії та діахронії. Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. – Київ, 2017. – С. 428–449.

·                Весільна лексика в “Галицько-руських народних приповідках” Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64. – Ч. ІІ. – С. 204–214.

·                Весільна лексика бойківських говірок Турківщини в діахронії (кін. ХІХ ст. – поч. ХХІ ст.) / Наталія Хібеба // У координатах мови: Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 92–107.

·                Весільна лексика говірок сіл Росохи й Терло Старосамбірського району Львівщини: архаїзація та інновація / Наталія Хібеба. – Мандрівець. – 2016. – № 4. – С. 14–22.

·                Бойківські весільні фразеологізми: етнокультурне прочитання // Słowiańska frazeologia gwarowa. Biblioteka “LingVariów” / Рod redakcją Macieja Raka i Kazimierza Sikory. – Kraków, 2016. – Т. 23. – С. 137–153.

·                Динаміка весільної лексики бойківських говірок Турківщини (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Зб. наук. пр. – Вип. 21. Ареалогія й ономастика / Відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2016. – С. 157–161.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти