Філоненко Наталія Михайлівна

наукова співробітниця, доцентка, кандидат філологічних наук

Народилася 20 липня 1978 року на Луганщині.

2000 р. закінчила факультет української філології Луганського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Отримала кваліфікацію „Вчитель української мови і літератури та народознавства і зарубіжної літератури”; магістр філології (2001 р.).

Наукова біографія розпочалася дипломною роботою, тема якої була присвячена творчості літугруповання „Бу-Ба-Бу”. Згодом інтерес до сучасної української літератури втілився в кандидатській дисертації на тему „Літугруповання “Бу-Ба-Бу” як явище вітчизняного літературного процесу кінця ХХ століття” (2008 р.), у низці публікацій, у виступах на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, у доповідях на семінарах творчої молоді Благодійного фонду „Смолоскип” (2003, 2004 рр.).

В Інституті від вересня 2021 року.

Наукові інтереси: модерністська й сучасна українська література, новітні методи літературознавчих досліджень, інтерсеміотика.

Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HCrdlcQAAAAJ

Е-mail: filonenko78@ukr.net

Основні наукові праці

Статті

Віктор Неборак і Луганщина // Слобожанщина: літературний вимір: Збірник наукових праць. Вип. ІІ. – Луганськ: Знання, 2004. – С. 49 – 51.

Синтез масового й елітарного в поетичних творах групи “Бу-ба-бу” (На матеріалі збірки “Бу-Ба-Бу: Т.в.о./.../ри”) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин: ТОВ “Видавництво «Аспект-Поліграф»”, 2007. – Вип. ХІV: Лінгвістика і літературо знав-ство. – С. 137 – 143.

Особливості урбаністичного хронотопу в поезіях літугруповання “Бу-Ба-Бу” // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІ. – С. 401 – 408.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ