Ониськів Марта Іванівна

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народилася 13 березня 1990 р. у м. Калуш Івано-Франківської області.

2007–2012 рр. – студентка історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

2012–2019 рр. – аспірантка історичного факультету Львівського університету ім. І. Франка.

У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Королівські універсали як джерело для дослідження історії Руського воєводства останньої третини ХVІІ століття» (керівник – канд. іст. наук Олексій Вінниченко).

З 2020 р. – молодший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Наукові зацікавлення: документація ХVІІ ст., ранньомодерне та модерне суспільство, архівна справа.

Статті в наукових виданнях

Пропаганда в універсалах королів Міхала І та Яна ІІІ, її типи та адресати (за матеріалами реляційних книг ґродських урядів Руського воєводства). Studia i materiały z historii nowożytnej i najnowszej  Europie Środkowo-Wschodniej. Krakow, 2020. T. 1: Na styku epok. Ziemie południowo-wschodniej Rzeczypospolitej od XVII do początku XIX wieku. S. 69–84.

125 років тому було засновано першу читальню «Просвіти» в Петранці. Краєзнавець Прикарпаття: регіон. наук.-метод. альманах. Івано-Франківськ, 2020. № 35. С. 9–14 (співавт. Д. Ониськів).

Статті в інших виданнях

Архів на відстані кліка. 30 сайтів із матеріалами про минуле. MediaLab. 2019. 24 квіт. URL: https://medialab.online/news/onlinearkhivy/

Сліди на мапах. Де шукати пам’ять про німецьких колоністів Прикарпаття. Куфер. 2019. 17 груд. URL: https://bit.ly/3fnTjTj

Торгувати яблуками заборонено. MediaLab. 2019. 5 берез. URL: https://medialab.online/news/pospolyta/

Автореферати

Королівські універсали як джерело для дослідження історії Руського воєводства останньої третини ХVІІ століття: автореф. дис. … канд. іст. наук / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2019. 19 с.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти