Пеняк Павло Степанович

cтарший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 30 травня 1958 р. в м. Ужгороді.

1980 року закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету.

Упродовж 1981–1984 років навчався в аспірантурі Інституту археології АН УРСР (нині – НАН України).

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціальна організація давньоруського ремесла Х–ХІІІ ст.».  

В Інституті від 1993 року: старший науковий співробітник відділу археології, керівник Ужгородської групи (1993–2010), старший науковий співробітник відділу археології (від 2010).

Член редколегії наукового збірника Закарпатського краєзнавчого музею, м. Ужгород

За сумісництвом доцент кафедри туризму Ужгородського національного університету

Наукові зацікавлення: слов’янська і середньовічна археологія; історія археології; медієвістика.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RNoDBxwAAAAJ

Е-mail: penyakps@gmail.com

 

Основні наукові праці

Монографії

·      Ремесло Київської Русі. Структура і організація. – Ужгород, 1998. – 128 с.

·      Цехи і цехове ремесло Закарпаття. – Ужгород, 2005. – 80 с.

·      Давнє гончарство Закарпаття. – Ужгород, 2007. – 104 с.

·      Археологія Закарпаття: історія дослідження. Ужгород, 2013. – 256 с. [співавт.: С. Пеняк].

Статті

·       Знахідка давнього календаря // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2012. – Вип. 16. – С.475–477.

·       Житлове будівництво давніх слов’ян Словаччини і Закарпаття // Naš kulturno-historický calendar 2014. – Užhorod, 2014. – S. 85–93.

·       Давнє минуле Закарпаття на сторінках угорських і чехо-словацьких часописів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина. – Ужгород, 2015. – С. 143–155.

·       Давні слов’яни Тисо-Дунайського басейну в угорській історіографії // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2016. – Вип. 20. – С. 414–422.

·       З історії вивчення етнокультурних контактів стародавніх спільнот на Закарпатті (ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2017. – Вип. 2 (37). – С. 125–138.


Оголошення:
Новини:

Науковці Інституту українознавства взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують»

У березні 2024 року науковці відділу української мови Інституту українознавства Національної академії наук України взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують», які ініціювала катедра української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Реалізовано проєкт відеороликів спільно з ініціативами «#ШоТам» та «Локальна історія»

Упродовж лютого-квітня 2024 р. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України долучився до реалізації проєкту мультимедійних ініціатив «#ШоТам» та «Локальна історія» зі створення 8 відеороликів рубрики «Нація підприємців: як українці бізнес будували».

Видання:

Модернізм в українській літературі ХХ – початку ХХІ століття: пам’ять, коди, практики: монографія