Пеняк Павло Степанович

cтарший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 30 травня 1958 р. в м. Ужгороді.

1980 року закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету.

Упродовж 1981–1984 років навчався в аспірантурі Інституту археології АН УРСР (нині – НАН України).

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціальна організація давньоруського ремесла Х–ХІІІ ст.».  

В Інституті від 1993 року: старший науковий співробітник відділу археології, керівник Ужгородської групи (1993–2010), старший науковий співробітник відділу археології (від 2010).

Член редколегії наукового збірника Закарпатського краєзнавчого музею, м. Ужгород

За сумісництвом доцент кафедри туризму Ужгородського національного університету

Наукові зацікавлення: слов’янська і середньовічна археологія; історія археології; медієвістика.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RNoDBxwAAAAJ

Е-mail: penyakps@gmail.com

 

Основні наукові праці

Монографії

·      Ремесло Київської Русі. Структура і організація. – Ужгород, 1998. – 128 с.

·      Цехи і цехове ремесло Закарпаття. – Ужгород, 2005. – 80 с.

·      Давнє гончарство Закарпаття. – Ужгород, 2007. – 104 с.

·      Археологія Закарпаття: історія дослідження. Ужгород, 2013. – 256 с. [співавт.: С. Пеняк].

Статті

·       Знахідка давнього календаря // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2012. – Вип. 16. – С.475–477.

·       Житлове будівництво давніх слов’ян Словаччини і Закарпаття // Naš kulturno-historický calendar 2014. – Užhorod, 2014. – S. 85–93.

·       Давнє минуле Закарпаття на сторінках угорських і чехо-словацьких часописів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина. – Ужгород, 2015. – С. 143–155.

·       Давні слов’яни Тисо-Дунайського басейну в угорській історіографії // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2016. – Вип. 20. – С. 414–422.

·       З історії вивчення етнокультурних контактів стародавніх спільнот на Закарпатті (ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2017. – Вип. 2 (37). – С. 125–138.


Оголошення:
Новини:

Російсько-українська війна в польському й українському дискурсах

13 березня 2023 року у Львові презентовано Спеціальний рапорт Еміграційної платформи ЕВЛ та Студіум Східної Європи Варшавського університету "Воєнні біженці з України. Рік в Польщі". У презентації взяли участь науковці відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Дискусію викликало неточне формулювання терміна "воєнні біженці", а також відсутність у проєкті будь-яких згадок про історичну спадщину нинішніх переселень. Результати досліджень польських та українських науковців буде опубліковано у фаховому виданні Інституту "Україна-Польща: історична спадщина, суспільна свідомість".

Допомога історикам Малої академії наук

5 березня 2023 р. відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу членів МАН, на якому найкращих молодих істориків відзначено грамотами дирекції Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Член журі, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту, проф. Микола Литвин розповів молодим дослідникам та педагогам області про традиції Інституту і заохотив молодих науковців після завершення вищих навчальних закладів вступати до аспірантури Інституту.
Видання:

Яна Яковишина, Оксана Куценяк. Трипільська антропоморфна пластика у фондах Львівського історичного музею