Коропецький Руслан Романович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 21 серпня 1979 р.

У 1996–2001 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 2002 року: аспірант (2003–2006), старший лаборант (2002–2006), молодший науковий співробітник (від 2006), науковий співробітник (від 2019).

2016 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Пам’ятка Кременець І (Куличівка) та її місце у верхньому палеоліті Східної Європи».

Член редакційної колегії фахового збірника «Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині».

 

Участь у міжнародних наукових проектах

2015 – 2017 – українсько-чеський проект спільно з Інститутом археології Академії наук Чеської Республіки, Брно (вивчення стоянок ранньої пори верхнього палеоліту)

 

Участь в археологічних експедиціях

2002 – 2015 – дослідженням пам’яток доби палеоліту: Кременець (Куличівка), Галич І, II, Великий Глибочок І, Єзупіль І, II, ІІІ, ІV, Пронятин.

 

Участь у міжнародних експедиціях:

2002, 2004 – українсько-польська експедиція (розкопки палеолітичних стоянок Єзупіль, Галич І, Галич ІІ (Івано-Франківська область).

2015 – українсько-чеська експедиція (розвідкові дослідження на стоянці пізнього палеоліту Куличівка в м. Кременець (Тернопільська обл.).

2015 – українсько-чеська експедиція (розкопки пізньопалеолітичної стоянки Лишень-Подолі (Чеська Республіка).

Автор понад 20 наукових праць.

Наукові зацікавлення: верхній палеоліт Східної Європи.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=4qVUhAEAAAAJ&view_op=list_works

Е-mail: ruskor@ukr.net

 

Основні наукові праці

Автореферат

·      Пам’ятка Кременець і (Куличівка) та її місце у верхньому палеоліті Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.04 – археологія / Коропецький Руслан Романович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2016. – 20 с.

Статті

·       Верхньопалеолітична пам’ятка Кременець І (Куличівка). Проблеми виділення та інтерпретації культурних шарів // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2004. – Вип. 7. – С. 339–375.

·       Пам’ятка Кременець І у дослідженнях В. Савича (1968–1989) // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2005. – Вип. 8. – С. 237–264.

·       Проблеми дослідження пізньопалеолітичного культурного шару  І Куличівки // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2006. – Вип. 9. – С. 179–192.

·       Палеолітознавець Володимир Савич: життєвий шлях та наукова діяльність // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2008. – Вип. 11. – С. 297–312.

·       Нові польові дослідження Куличівки  // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2007. – Вип. 11. – С. 180–215 [співавт.: Ситник О., Богуцький А., Кулаковська Л. та ін.].

·       Нові датування палеолітичних шарів Куличівки // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 76–103 [співавт.: Ситник О., Богуцький А., Ланчонт М. та ін.].

·       Палеолітична стоянка Куличівка: культурний шар IV // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2010. – Вип. 14. – С. 17–46 [співавт.: Ситник О.].

·       Коропецький Р. Куличівка: культурний шар ІІІ // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 367–430 [співавт.: Ситник О.].

·       Пізньопалеолітична стоянка Куличівка: культурний шар ІІ // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 33–77 [співавт.: Ситник О.].

·       Character and chronology of natural events modifying the Paleolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine) // Quaternary International. – 2014. – Vol. 326–327. – P. 213–234 [співавт.: Ситник О., Богуцький А., Ланчонт М. та ін.]

·       New observations concerning layer 4 of Kulichivka // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2016. – Вип. 20. С. 14–25 [співавт.: Ситник О., Шкрдла П.].


Оголошення:
Новини:

Російсько-українська війна в польському й українському дискурсах

13 березня 2023 року у Львові презентовано Спеціальний рапорт Еміграційної платформи ЕВЛ та Студіум Східної Європи Варшавського університету "Воєнні біженці з України. Рік в Польщі". У презентації взяли участь науковці відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Дискусію викликало неточне формулювання терміна "воєнні біженці", а також відсутність у проєкті будь-яких згадок про історичну спадщину нинішніх переселень. Результати досліджень польських та українських науковців буде опубліковано у фаховому виданні Інституту "Україна-Польща: історична спадщина, суспільна свідомість".

Допомога історикам Малої академії наук

5 березня 2023 р. відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу членів МАН, на якому найкращих молодих істориків відзначено грамотами дирекції Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Член журі, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту, проф. Микола Литвин розповів молодим дослідникам та педагогам області про традиції Інституту і заохотив молодих науковців після завершення вищих навчальних закладів вступати до аспірантури Інституту.
Видання:

Пастух Т. Мости Олега Лишеги