Коропецький Руслан Романович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 21 серпня 1979 р.

У 1996–2001 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 2002 року: аспірант (2003–2006), старший лаборант (2002–2006), молодший науковий співробітник (від 2006), науковий співробітник (від 2019).

2016 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Пам’ятка Кременець І (Куличівка) та її місце у верхньому палеоліті Східної Європи».

Член редакційної колегії фахового збірника «Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині».

 

Участь у міжнародних наукових проектах

2015 – 2017 – українсько-чеський проект спільно з Інститутом археології Академії наук Чеської Республіки, Брно (вивчення стоянок ранньої пори верхнього палеоліту)

 

Участь в археологічних експедиціях

2002 – 2015 – дослідженням пам’яток доби палеоліту: Кременець (Куличівка), Галич І, II, Великий Глибочок І, Єзупіль І, II, ІІІ, ІV, Пронятин.

 

Участь у міжнародних експедиціях:

2002, 2004 – українсько-польська експедиція (розкопки палеолітичних стоянок Єзупіль, Галич І, Галич ІІ (Івано-Франківська область).

2015 – українсько-чеська експедиція (розвідкові дослідження на стоянці пізнього палеоліту Куличівка в м. Кременець (Тернопільська обл.).

2015 – українсько-чеська експедиція (розкопки пізньопалеолітичної стоянки Лишень-Подолі (Чеська Республіка).

Автор понад 20 наукових праць.

Наукові зацікавлення: верхній палеоліт Східної Європи.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=4qVUhAEAAAAJ&view_op=list_works

Е-mail: ruskor@ukr.net

 

Основні наукові праці

Автореферат

·      Пам’ятка Кременець і (Куличівка) та її місце у верхньому палеоліті Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.04 – археологія / Коропецький Руслан Романович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2016. – 20 с.

Статті

·       Верхньопалеолітична пам’ятка Кременець І (Куличівка). Проблеми виділення та інтерпретації культурних шарів // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2004. – Вип. 7. – С. 339–375.

·       Пам’ятка Кременець І у дослідженнях В. Савича (1968–1989) // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2005. – Вип. 8. – С. 237–264.

·       Проблеми дослідження пізньопалеолітичного культурного шару  І Куличівки // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2006. – Вип. 9. – С. 179–192.

·       Палеолітознавець Володимир Савич: життєвий шлях та наукова діяльність // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2008. – Вип. 11. – С. 297–312.

·       Нові польові дослідження Куличівки  // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2007. – Вип. 11. – С. 180–215 [співавт.: Ситник О., Богуцький А., Кулаковська Л. та ін.].

·       Нові датування палеолітичних шарів Куличівки // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 76–103 [співавт.: Ситник О., Богуцький А., Ланчонт М. та ін.].

·       Палеолітична стоянка Куличівка: культурний шар IV // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2010. – Вип. 14. – С. 17–46 [співавт.: Ситник О.].

·       Коропецький Р. Куличівка: культурний шар ІІІ // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 367–430 [співавт.: Ситник О.].

·       Пізньопалеолітична стоянка Куличівка: культурний шар ІІ // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 33–77 [співавт.: Ситник О.].

·       Character and chronology of natural events modifying the Paleolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine) // Quaternary International. – 2014. – Vol. 326–327. – P. 213–234 [співавт.: Ситник О., Богуцький А., Ланчонт М. та ін.]

·       New observations concerning layer 4 of Kulichivka // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2016. – Вип. 20. С. 14–25 [співавт.: Ситник О., Шкрдла П.].


Оголошення:
Новини:

Науковці Інституту українознавства взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують»

У березні 2024 року науковці відділу української мови Інституту українознавства Національної академії наук України взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують», які ініціювала катедра української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Реалізовано проєкт відеороликів спільно з ініціативами «#ШоТам» та «Локальна історія»

Упродовж лютого-квітня 2024 р. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України долучився до реалізації проєкту мультимедійних ініціатив «#ШоТам» та «Локальна історія» зі створення 8 відеороликів рубрики «Нація підприємців: як українці бізнес будували».

Видання:

Ad fontes. Джерела діалектологічних студій. (Серія Діалектологічні студії, т. 1(14))