Кровицька Ольга Василівна

cтарший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

1981 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка

В Інституті від 1982 р.: молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник.

1995 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантична та словотвірна характеристика назв осіб у пам’ятках української мови XVI–XVIII cт.».

 

Співавтор, член редколегії «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.».

Член Мовознавчої комісії НТШ.

Член редколегії альманаху «Лемківський календар».

Авторка понад 70 наукових публікацій.

 

Викладацька діяльність: Упродовж 1996–2004 рр. за сумісництвом викладач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету ім. І. Франка.

Наукові зацікавлення: історична та сучасна лексикографія, історичний словотвір та лексикологія, історія українського мовознавства, культурологія.

Нагороди

2014 – Почесна грамота від Львівської обласної державної адміністрації

2018 – Почесна грамота від Президії НАН України.

 

ОСНОВНі НАУКОВі праці

Монографії

·         Назви осіб в українській мовній традиції ХVI–XVIII ст.: Семантика і словотвір. Львів, 2002. 213 с.

·         Українська лексикографія: теорія і практика. Львів, 2005. 174 с.

Посібники

·         Навчальний посібник з наукового мовлення / Міністерство освіти і науки України. Макіївка, 2001. 142 с. [співавт.: Н.І. Намакштанська, Л.П. Семеновою, О.В. Романовою та ін.].

·         Практичний посібник з наукового мовлення / Міністерство освіти і науки України, Донецька державна академія будівництва і архітектури. Макіївка, 2002. 135 с. [співавт.: І.Є. Намакштанський, Л.П. Семенова, О.В. Романова, Н.О. Кучер, Ю.М. Новікова]

Статті

·         Міждисциплінарна взаємодія в історичному словнику української мови. Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / упорядн.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва; Інститут української мови НАН України. Київ: КММ, 2018. С. 479–485. (Серія «Не все сплива рікою часу…»).

·        Пам’ятки художнього стилю як джерело історичного словника. Писемні пам’ятки: текст і контекст / відп.ред. Г. Дидик-Меуш. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. С. 13–21. (Серія «Історія мови»).

  • Київські стародруки XVII ст. у корпусі джерел історичного словника. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Вип. 23. Київ, 2014. С. 514–518.

·         Євангельський текст і «Словник української мови XVI – першої половини XVII століття». У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі. Київ, 2011. С. 47–55.

·         «Лексис» Лаврентія Зизанія в сучасних лексикографічних інтерпретаціях. Мовні обрії: Збірник на пошану Левка Полюги / відп. ред. О. Сімович. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2011.

·         Іменник люди у соціально-культурному і мовному просторі ХVІ–ХVІІ ст. Українська історична та діалектна лексика. Вип. 5. Львів, 2007. С. 39–48.

·         Активність твірних основ при деривації іменників. Збірник праць і матеріалів на прошану професора Івана Ковалика. Львів, 2003. С. 110–114.

·         Деякі аспекти вивчення категорії особи в сучасному мовознавстві. Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2003. С. 237–241.

·         Nomina personalia у суспільно-політичному лексиконі ХVІ–ХVІІІ ст.: особливості словотворення. Актуальні проблеми українського словотвору / за ред. В. Ґрещука. Івано-Франківськ: Плай, 2002. С. 391–403.

·         Семантичні та структурно-словотвірні особливості nomina attributiva в українській мові ХVІ-ХVІІІ ст. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 6. Ужгород, 2002. С. 189–195.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ