Черевко Ірина Володимирівна

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

Черевко Ірина Володимирівна (1977, м. Львів) - мовознавець, кандидат філологічних наук. 

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (2000, маґістр філології) та аспірантуру у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ (2005, керівник - Д.Г.Гринчишин).

Кандидатська дисертація "Семантико-структурна та стильова характеристика фразеологізмів у пам'ятках української мови XVI–XVII ст." (2006). 

В Інституті: 2002–2005 – аспірант, 2005–2013 - молодший науковий співробітник, 2014–2019 - науковий співробітник, від червня 2019 – старший науковий співробітник. Член лексикографічної групи, яка працює над укладанням і редагуванням "Словника української мови XVI – першої половини XVII, упорядник фонотеки 2-го тому Атласу української мови. Член Наукового товариства імені Шевченка від 2010 р.

Наукові зацікавлення: історичні фразеологія, лексикологія та лексикографія.

Членство у редколегіях

“Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.”

Стипендії, нагороди

2006 – Львівської обласної ради

ORCID:0000-0001-7895-5673

Е-mail: Iryna_Cherevko@i.ua

Словники, авторські частини у словниках

І–Іявити // Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / Відп. ред. Д. Гринчишин. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. – Вип. 13 (И―І). – С. 237–241.

Кулько–Купленина // Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / Відп. ред. Д. Гринчишин. М. Чікало – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – Вип. 15 (Конь―Легковѣрны). – С. 177–188.

Мнейший–Моавитѧнка// Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / Відп. ред. М. Чікало. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. – Вип. 17 (М―Моавитѧнка). – С. 220–247.

Список основних наукових робіт: 

Статті:

1 Черевко І. Антін Генсьорський — дослідник пам’яток української мови // Серце чистеє, думка чесная: Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. — Львів, 2018. — С. 637–645.

2. [Рец.] Заневич О. Українська мова XVI–XVII ст.: дієслово. Семантика, перехідність, об’єкт: монографія / Ольга Заневич. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015 (Серія “Історія мови”). 308 с. // Діалектологічні студії. 11: Слово-словник-корпус. ― Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2018. ― С. 362–365.

3. Черевко І. Світлої пам’яті Юліана Тарновича // Лемківський календар на 2018 рік. — Львів, 2017. — С. 52–55.

4. Черевко І. Принципи репрезентації фразеологічних та стійких словосполучень в українській лексикографії ХХ століття // Писемні пам’ятки: від картотеки до словника / Відп. ред. Г. Дидик-Меуш. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013 (Серія “Історія мови”). – С. 127–134.

5. Черевко І. Концептосфера мовленнєвої діяльності людини у фразеосистемі староукраїнської мови // Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги / Відп. ред. О. Сімович. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013 (Серія “Історія мови”). – С. 180–188.

6. Черевко І. Лукія Гумецька // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2011 році. Інформаційний бюлетень / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 2012. — С. 175–177.

7. Черевко І. Лемківський фольклорист-пісенник (До 100-річчя від дня народження Ореста Гижі) // Лемківський календар на 2013 р. / Альманах. - Львів, 2012. - С. 154–155.

8. Черевко І. Поведінка людини як сукупність дій та вчинків крізь призму фразеології української мови (від XVI ст. до сучасності) // У силовому полі мови (Інні Петрівні Чепізі). – К., 2011. – С. 203–207.

9. Черевко І. Системні зв’язки у фразеології староукраїнської мови // Писемні пам’ятки: сучасне прочитання / Відп. ред. Г. Дидик-Меуш. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія “Історія мови”). - С. 128–138.

10. Черевко І. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови XVI–XVII ст. (На матеріалі документів Полісся) // “Волинь–Житомирщина”. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. - 2010. - № 22(І). - С. 211–216.

Монографії, автореферати:

1. Фразеологія пам’яток української мови XVI–XVII століть: семантика, структура, стиль. – Львів, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 236 с.

2. Семантико-структурна та стильова характеристика фразеологізмів в українських пам’ятках XVI–XVII cт.: Автореф. дис. …канд. філол. наук. – Львів, 2006. – 18 с.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).