Гавінський А., Яковишина Я. Культури Трипілля та лійчастого посуду як приклад контактів енеолітичних спільнот

Гавінський А., Яковишина Я. Культури Трипілля та лійчастого посуду як приклад контактів енеолітичних спільнот. Львів, 2022. 275 с.

У книзі розглянуто взаємозв’язки двох визначних європейських енеолітичних культур ІV тис. до н. е, які абсолютно відмінні за своїм походженням, матеріальними й духовними здобутками. Подається характеристика головних ознак цих спільнот: походження, час існування, поселенська організація, традиція побуту та ін. Основну увагу зосереджено на міжкультурних контактах, які найбільш інтенсивно відбувались у безпосередньому пограниччі і виражалися через прямий “імпорт” кераміки, запозичення технологій виготовлення та художнього оздоблення керамічних виробів, обмін виробничими навичками. Особливого переплетіння набула також духовна сфера із перейманням культових практик.Дивіться також:

Гупало Віра. Бернардинський монастир у Дубні та фунеральна культура волинської шляхти в XVII – першій половині ХІХ століття ( за матеріалами археологічних досліджень)
Яна Яковишина, Оксана Куценяк. Трипільська антропоморфна пластика у фондах Львівського історичного музею
Дидик-Меуш Г. Мокряни. Говірка маминого села. Словник.
Оголошення:
Новини:

Наукова доповідь А. Боляновського на вебінарі Інституту єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку

30 травня 2023 р. старший науковий співробітник відділу “Центр дослідження українсько-польських відносин” Інституту українознавства ім.І.Кряп’якевича НАН України, доктор історичних наук Андрій Боляновський у рамках заершення наукового стажування в Інституті єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку виступив із науковою доповіддю на семінарі-вебінарі із доповіддю на тему “Українсько-єврейські відносини у контексті антисемітизму у Східній Європі у 1918-1939 роках”.

Співробітниця Інституту Ольга Заневич пройшла стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université

Упродовж січня-травня 2023 року в рамках стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université (Париж, Франція) кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови, історик-лексикограф Ольга Заневич ознайомилася з унікальним фондом Бібліотеки Центру славістичних досліджень (CES – Bibliothèque du Centre d’études slaves, Paris)