ЦЕРКВА БЛАГОВІЩЕННЯ У ДАВНЬОМУ ГАЛИЧІ

Автор
Юрій ЛУКОМСЬКИЙ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-167-208
Анотація

Розглянуто результати археологічних досліджень комплексу решток дерев’яної і мурованої церков Благовіщення, збережених на рівні фундаментів на території колишнього Подолу давнього Галича ХІІ–ХІІІ ст., які проводили в кінці ХІХ (І. Шараневич, Л. Лаврецький) та в кінці ХХ ст. (автор). На підставі аналізу планувальної структури пам’яток, будівельно-технічних і технологічних особливостей їх спорудження, решток білокам’яного декору та мозаїчної підлоги з керамічних полив’яних плиток, супровідного могильника, виявленого археологічного матеріалу та зафіксованої стратиграфії, порівняння з низкою аналогів уточнено датування побудови та функціонування об’єктів (дерев’яної церкви в середині–другій половині ХІІ ст. та мурованої, збудованої на місці дерев’яної у проміжку між останьою третиною ХІІ – початком ХІІІ ст., яка функціонувала до ХV ст.). Зроблено низку гіпотетичних графічних й археологічних реконструкцій: 1) плану дерев’яної церкви; 2) плану мурованого храму на рівні наземних стін; 3) частини плану мозаїчної підлоги з полив’яних плиток; 4) технологічного процесу виготовлення складнофігурних поліхромних плиток; 5) об’ємно-просторового вигляду мурованої святині. У висновках загострено увагу на низці проблемних питань, які потрібно вирішити у процесі майбутніх досліджень, а також запропоновано зберігати збережені унікальні релікти у спеціально зведеному критому павільйоні-музеї.

Ключові слова

Церква Благовіщення, середньовіччя, церковна архітектура, планувальна структура, археологічно-архітектурна реконструкція.

Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Aulikh, V., Dzhedzhora, O., & Lukomskyi, Yu. (1991). Doslidzhennia halytskoho podolu 1987 roku. Novi materialy z arkheolohii Prykarpattia i Volyni. Lviv, 4–7 (in Ukrainian).

Voitovych, L. (2000). Kniazivski dynastii Skhidnoi Yevropy (kinets IX – pochatok XVI st.) sklad, suspilna i politychna rol (istoryko-henealohichne doslidzhennia). Lviv, 649 pp. (in Ukrainian).

Zhyshkovych, V. (1999). Plastyka Rusi-Ukrainy X – pershoi polovyny XIV stolit. Lviv, 240 pp. (in Ukrainian).

Zakhar’iev, V., & Mohytych, I. (1996). Sokiletska davnoruska tserkva. Visnyk instytutu “Ukrzakhidproektrestavratsiia”, 5. Lviv, 103–104 (in Ukrainian).

Ioannisjan, O. M. (1988). Osnovnye jetapy razvitija Galickogo zodchestva. Drevnerusskoe iskusstvo. Hudozhestvennaja kul'tura X – pervoj poloviny XIII v. Moskva, 41–58 (in Russian).

Karger, M. K. (1961). Drevnij Kiev. Ocherki po istorii material'noj kul'tury drevnerusskogo goroda, 2 Pamjatniki kievskogo zodchestva X–XІІІ vv. Moskva, Leningrad, 687 pp. (in Russian).

Karger, M. K. (1947). K voprosu ob ubranstve inter'era v russkom zodchestve domongol'skogo perioda. Trudy Vserossijskoj Akademii hudozhestv. Leningrad–Moskva: Iskusstvo, 1, 15–50 (in Russian).

Koledinskij, L. V. (2015). O Vitebskom hrame sv. Mihaila. Aktual'nye problemy Balorusskogo Podvin'ja i sopredel'nyh regionov. Novopolock, 62–72 (in Russian).

Kryp’iakevych, I. (1917). Halych, stolytsia ukrainskykh kniaziv, 49. Lviv: Svoboda (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu. (1991а). Zvit Arkhitekturnoho zahonu pro polovi doslidzhennia u 1990 r. Lviv, 39.

Lukomskyi, Yu. (1991b). Arkhitekturna spadshchyna davnoho Halycha. Halych, 38 pp. (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu. (1997). Problemy vyvchennia ta zberezhennia pam’iatok monumentalnoi arkhitektury Halycha. Naukovi zapysky Lvivskoho istorychnoho muzeiu, 6(1). Lviv, 135–147 (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu. (1987). Zvit Arkhitekturnoho zahonu Halytskoi arkheolohichnoi ekspedytsii za 1986 r. Lviv, 27 (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu. (1988). Zvit zahonu po vyvchenniu oboronnykh sporud pro polovi doslidzhennia 1987 r. Lviv, 26 pp. 74 tab. (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu., & Petryk, V. (2001). Novi materialy do vidtvorennia elementiv mistobudivelnoi struktury Halycha XII–XIII st. Istorychni ta kulturolohichni studii, 3. Lviv, 166–182 (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu., & Petryk, V. (2018). Kniazhyi Halych (arkheolohiia, doslidzhennia, struktura mista). Atlas ukrainskykh istorychnykh mist, 2 Halych. Lviv: Kolves, 2–9 (in Ukrainian).

Malevskaja, M. V. (1966). K rekonstrukcii majolikovogo pola Nizhnej cerkvi v Grodno. Kul'tura Drevnej Rusi. Moskva, 146–151 (in Russian).

Malevskaja, M. V., & Rappoport, P. A. (1978). Dekorativnye keramicheskie plitki drevnego Galicha. Slovenska archeologia, 26(1). Bratislava, 87–96 (in Russian).

Matveev, V. (2016). Vykladka pola cerkvi Spasa v Galiche. Halych i Halytska zemlia: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Halych, 353–366 (in Russian, & in Ukrainian).

Milonas, P. M. (1995). Zametki ob arhitekture Afona. Drevnerusskoe iskusstvo. Balkany. Rus'. Sankt-Peterburg, 7–81 (in Russian).

Mohytych, I. (1998). Arkheolohichno vidkryti derev’iani tserkvy Halychyny i Volyni X–XIV st. Visnyk Instytutu “Ukrzakhidproektrestavratsiia”, 10. Lviv, 3–14 (in Ukrainian).

Pasternak, S. (1938). Z choho bula zbudovana kniazha katedra v Krylosi. Nasha Batkivshchyna, 9. Lviv, 199–201 (in Ukrainian).

Pasternak, Ya. (1944). Staryi Halych (arkheolohichno-istorychni doslidy u 1850–1943 rr.). Krakiv, Lviv, 238 pp. (in Ukrainian).

Patriarkh Dymytrii (v myru V. Yarema). (1998). Tserkovne budivnytstvo Zakhidnoi Ukrainy.
Yu. Kryvoruchka (Ed.). Lviv: Mizhnarodna shkola tserkovnoi arkhitektury, 11 (in Ukrainian).

Pelenskyi, Y. (2018). Halych v istorii serednovichnoho mystetstva na osnovi arkheolohichnykh doslidzhen i arkhivnykh dzherel. Halych. Zbirnyk naukovykh prats, 2(4). M. Voloshchuk (Ed.). Ivano-Frankivsk: “Lileia-NV”, 320 pp. (in Ukrainian).

Poljanskіj, P. (1889). Ruiny starinnoj cerkvi sv. Blagovђshhenіja na Podgorod'ju pod Galichem. Novyj Galichanin, 20/15(27) X. L'vov, 242–243 (in Russian).

Rappoport, P. A. (2013). Orientacija drevnerusskih cerkvej. Arhitektura srednevekovoj Rusi. Sankt-Peterburg, 168–174 (in Russian).

Sichynskyi, V. (1926). Arkhitektura starokniazivskoi doby (X−XIII st.). Praha, 50 pp. (in Ukrainian).

Sichynskyi, V. (1928). Konspekt istorii vsesvitnoho mystetstva, 1 Do Renesansa. Praha: Siiach, 351 pp.
(in Ukrainian).

Sichynskyi, V. (1956). Istoriia ukrainskoho mystetstva, 1. Arkhitektura. Niu-Iork: NTSh, 180 pp.
(in Ukrainian).

Skurevich, K. B. (1906). Zodchestvo zapadnyh# slavjan# i vlіjanіe na nego romanskoj arhitektury. Sankt-Peterburg, 32 pp. (in Russian).

Tomenchuk, B. (1993). Doslidzhennia derev’ianoi rotondy na davnoruskomu horodyshchi v Oleshkovi na Pruti. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, 225. Lviv, 87–96 (in Ukrainian).

Tomenchuk, B. (1996). Arkheolohiia derev’ianykh khramiv Halytskoho kniazivstva. Halytsko-bukovynskyi khronohraf, 1. Ivano-Frankivsk, 7–22 (in Ukrainian).

Tomenchuk, B. (2005). Oleshkivska rotonda. Ivano-Frankivsk, 166 pp. (in Ukrainian).

Flier, A. Ja. (1988). Jevoljucija planov pravoslavnyh kamennyh hramov na territorii Ukrainy s X po seredinu XVІІ v. Arhitekturnoe nasledstvo, 35. Moskva, 86–96 (in Russian).

Shhapova, Ju. L. (1966). Plitchatyj pol vnov' otkrytoj cerkvi na Sobornoj gore Smolenska. Kul'tura Drevnej Rusi. Moskva, 302–306 (in Russian).

Akta grodzkie i ziemskie…, 7 (1880). Lwów, 354 pp. (in Polish).

Buko, A. (2011). Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje. Warszawa, 494 pp. (in Polish).

Czołowski, A. (1890). O położeniu starego Halicza. Lwów (in Polish).

Baranowski, T. (Ed.). (1998). Kalisz uczesnośredniowieczny. Kalisz (in Polish).

Pełeński, J. (1914). Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych. Kraków, 221 pp. (in Polish).

Szaraniewicz, I. (1883). Trzy opisy historyczne staroksiążęcego grodu Halicza w r.1860, 1880 i 1882. Lwów, 232 pp. (in Polish).

Szaraniewicz, I. (1886). O rezultatach poszukiwań archeologicznych w okolicy Halicza w r. 1884 i 1885. Lwów, 90 pp. (in Polish).

Szołginia, W. (1975; 1982). In Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura і budownictwo, 248. Warszawa (in Polish).

Świechowski, Z. (2000). Architektura romańska w Polsce. Warszawa: DiG, 674 pp. (in Polish).

Świechowski, Z. (1963). Budownictwo romańske w Polsce. Katalog zabytków. Wrocław–Warszawa–Kraków, 431 pp. (in Polish).

Tomaszewski, A. (1974). Romańskie koścoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 424 pp. (in Polish).

 

ISSN 2223-1218

Author
Yuri LUKOMSKYI
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-167-208
Annotation

Results of archaeological research of the complex of remains of wooden and stone Annunciation church, preserved on the level of foundations on the territory of the former Podil of annalistic Halych of ХІІ–ХІІІ centuries, which were conducted under the direction of I. Sharanevych and L. Lavretskyi during the final of XIX century and by the author (final of ХХ century). On the basis of analysis of planning structure of the sites, building-technical and technological peculiarities of construction of them, remains of white-stone decoration and mosaic floor, consisting of ceramic glazed tiles, nearby cemetery, collected archaeological material, and described stratigraphy, comparisons with the series of analogues dating of the objects and their functioning are specified (wooden church – during the middle – second half of XII century and stone one, built in the interval between last third of ХІІ – beginning of ХІІІ century). Several hypothetic graphical and archaeological reconstructions are made: 1) plan of wooden church; 2) plan of stone temple on the level of foundation of walls; 3) part of the plan of mosaic floor, consisted of glazed tiles; 4) technological process of producing of complex-shaped polychromatic tiles; 5) volumetric-spatial image of stone shrine. At the conclusion some issues, which should be solved during future studies are emphasized, preservation of survived unique relicts in purposely built closed museum pavilion is suggested.

Keywords

Annunciation church, Middle Ages, temple architecture, planning structure, archaeological-architectural reconstruction.

Reference

Aulikh, V., Dzhedzhora, O., & Lukomskyi, Yu. (1991). Doslidzhennia halytskoho podolu 1987 roku. Novi materialy z arkheolohii Prykarpattia i Volyni. Lviv, 4–7 (in Ukrainian).

Voitovych, L. (2000). Kniazivski dynastii Skhidnoi Yevropy (kinets IX – pochatok XVI st.) sklad, suspilna i politychna rol (istoryko-henealohichne doslidzhennia). Lviv, 649 pp. (in Ukrainian).

Zhyshkovych, V. (1999). Plastyka Rusi-Ukrainy X – pershoi polovyny XIV stolit. Lviv, 240 pp. (in Ukrainian).

Zakhar’iev, V., & Mohytych, I. (1996). Sokiletska davnoruska tserkva. Visnyk instytutu “Ukrzakhidproektrestavratsiia”, 5. Lviv, 103–104 (in Ukrainian).

Ioannisjan, O. M. (1988). Osnovnye jetapy razvitija Galickogo zodchestva. Drevnerusskoe iskusstvo. Hudozhestvennaja kul'tura X – pervoj poloviny XIII v. Moskva, 41–58 (in Russian).

Karger, M. K. (1961). Drevnij Kiev. Ocherki po istorii material'noj kul'tury drevnerusskogo goroda, 2 Pamjatniki kievskogo zodchestva X–XІІІ vv. Moskva, Leningrad, 687 pp. (in Russian).

Karger, M. K. (1947). K voprosu ob ubranstve inter'era v russkom zodchestve domongol'skogo perioda. Trudy Vserossijskoj Akademii hudozhestv. Leningrad–Moskva: Iskusstvo, 1, 15–50 (in Russian).

Koledinskij, L. V. (2015). O Vitebskom hrame sv. Mihaila. Aktual'nye problemy Balorusskogo Podvin'ja i sopredel'nyh regionov. Novopolock, 62–72 (in Russian).

Kryp’iakevych, I. (1917). Halych, stolytsia ukrainskykh kniaziv, 49. Lviv: Svoboda (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu. (1991а). Zvit Arkhitekturnoho zahonu pro polovi doslidzhennia u 1990 r. Lviv, 39.

Lukomskyi, Yu. (1991b). Arkhitekturna spadshchyna davnoho Halycha. Halych, 38 pp. (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu. (1997). Problemy vyvchennia ta zberezhennia pam’iatok monumentalnoi arkhitektury Halycha. Naukovi zapysky Lvivskoho istorychnoho muzeiu, 6(1). Lviv, 135–147 (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu. (1987). Zvit Arkhitekturnoho zahonu Halytskoi arkheolohichnoi ekspedytsii za 1986 r. Lviv, 27 (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu. (1988). Zvit zahonu po vyvchenniu oboronnykh sporud pro polovi doslidzhennia 1987 r. Lviv, 26 pp. 74 tab. (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu., & Petryk, V. (2001). Novi materialy do vidtvorennia elementiv mistobudivelnoi struktury Halycha XII–XIII st. Istorychni ta kulturolohichni studii, 3. Lviv, 166–182 (in Ukrainian).

Lukomskyi, Yu., & Petryk, V. (2018). Kniazhyi Halych (arkheolohiia, doslidzhennia, struktura mista). Atlas ukrainskykh istorychnykh mist, 2 Halych. Lviv: Kolves, 2–9 (in Ukrainian).

Malevskaja, M. V. (1966). K rekonstrukcii majolikovogo pola Nizhnej cerkvi v Grodno. Kul'tura Drevnej Rusi. Moskva, 146–151 (in Russian).

Malevskaja, M. V., & Rappoport, P. A. (1978). Dekorativnye keramicheskie plitki drevnego Galicha. Slovenska archeologia, 26(1). Bratislava, 87–96 (in Russian).

Matveev, V. (2016). Vykladka pola cerkvi Spasa v Galiche. Halych i Halytska zemlia: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Halych, 353–366 (in Russian, & in Ukrainian).

Milonas, P. M. (1995). Zametki ob arhitekture Afona. Drevnerusskoe iskusstvo. Balkany. Rus'. Sankt-Peterburg, 7–81 (in Russian).

Mohytych, I. (1998). Arkheolohichno vidkryti derev’iani tserkvy Halychyny i Volyni X–XIV st. Visnyk Instytutu “Ukrzakhidproektrestavratsiia”, 10. Lviv, 3–14 (in Ukrainian).

Pasternak, S. (1938). Z choho bula zbudovana kniazha katedra v Krylosi. Nasha Batkivshchyna, 9. Lviv, 199–201 (in Ukrainian).

Pasternak, Ya. (1944). Staryi Halych (arkheolohichno-istorychni doslidy u 1850–1943 rr.). Krakiv, Lviv, 238 pp. (in Ukrainian).

Patriarkh Dymytrii (v myru V. Yarema). (1998). Tserkovne budivnytstvo Zakhidnoi Ukrainy.
Yu. Kryvoruchka (Ed.). Lviv: Mizhnarodna shkola tserkovnoi arkhitektury, 11 (in Ukrainian).

Pelenskyi, Y. (2018). Halych v istorii serednovichnoho mystetstva na osnovi arkheolohichnykh doslidzhen i arkhivnykh dzherel. Halych. Zbirnyk naukovykh prats, 2(4). M. Voloshchuk (Ed.). Ivano-Frankivsk: “Lileia-NV”, 320 pp. (in Ukrainian).

Poljanskіj, P. (1889). Ruiny starinnoj cerkvi sv. Blagovђshhenіja na Podgorod'ju pod Galichem. Novyj Galichanin, 20/15(27) X. L'vov, 242–243 (in Russian).

Rappoport, P. A. (2013). Orientacija drevnerusskih cerkvej. Arhitektura srednevekovoj Rusi. Sankt-Peterburg, 168–174 (in Russian).

Sichynskyi, V. (1926). Arkhitektura starokniazivskoi doby (X−XIII st.). Praha, 50 pp. (in Ukrainian).

Sichynskyi, V. (1928). Konspekt istorii vsesvitnoho mystetstva, 1 Do Renesansa. Praha: Siiach, 351 pp.
(in Ukrainian).

Sichynskyi, V. (1956). Istoriia ukrainskoho mystetstva, 1. Arkhitektura. Niu-Iork: NTSh, 180 pp.
(in Ukrainian).

Skurevich, K. B. (1906). Zodchestvo zapadnyh# slavjan# i vlіjanіe na nego romanskoj arhitektury. Sankt-Peterburg, 32 pp. (in Russian).

Tomenchuk, B. (1993). Doslidzhennia derev’ianoi rotondy na davnoruskomu horodyshchi v Oleshkovi na Pruti. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, 225. Lviv, 87–96 (in Ukrainian).

Tomenchuk, B. (1996). Arkheolohiia derev’ianykh khramiv Halytskoho kniazivstva. Halytsko-bukovynskyi khronohraf, 1. Ivano-Frankivsk, 7–22 (in Ukrainian).

Tomenchuk, B. (2005). Oleshkivska rotonda. Ivano-Frankivsk, 166 pp. (in Ukrainian).

Flier, A. Ja. (1988). Jevoljucija planov pravoslavnyh kamennyh hramov na territorii Ukrainy s X po seredinu XVІІ v. Arhitekturnoe nasledstvo, 35. Moskva, 86–96 (in Russian).

Shhapova, Ju. L. (1966). Plitchatyj pol vnov' otkrytoj cerkvi na Sobornoj gore Smolenska. Kul'tura Drevnej Rusi. Moskva, 302–306 (in Russian).

Akta grodzkie i ziemskie…, 7 (1880). Lwów, 354 pp. (in Polish).

Buko, A. (2011). Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje. Warszawa, 494 pp. (in Polish).

Czołowski, A. (1890). O położeniu starego Halicza. Lwów (in Polish).

Baranowski, T. (Ed.). (1998). Kalisz uczesnośredniowieczny. Kalisz (in Polish).

Pełeński, J. (1914). Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych. Kraków, 221 pp. (in Polish).

Szaraniewicz, I. (1883). Trzy opisy historyczne staroksiążęcego grodu Halicza w r.1860, 1880 i 1882. Lwów, 232 pp. (in Polish).

Szaraniewicz, I. (1886). O rezultatach poszukiwań archeologicznych w okolicy Halicza w r. 1884 i 1885. Lwów, 90 pp. (in Polish).

Szołginia, W. (1975; 1982). In Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura і budownictwo, 248. Warszawa (in Polish).

Świechowski, Z. (2000). Architektura romańska w Polsce. Warszawa: DiG, 674 pp. (in Polish).

Świechowski, Z. (1963). Budownictwo romańske w Polsce. Katalog zabytków. Wrocław–Warszawa–Kraków, 431 pp. (in Polish).

Tomaszewski, A. (1974). Romańskie koścoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 424 pp. (in Polish).

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.