НОВЕ НИЖНЬОПАЛЕОЛІТИЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СХІДНИЦЯ ІІ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ БЕСКИДІВ (ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автор
Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Роман ГНАТЮК, Вадим СТЕПАНЧУК
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-223-235
Анотація
У статті викладено попередні результати досліджень, які проведені у 2018 р. поблизу Східниці (Східні Карпати), де у схилових відкладах голоценового часу було знайдено серію кам’яних виробів палеолітичного вигляду. За техніко-морфологічними показниками ці матеріали можуть бути визначені як належні до нижнього палеоліту. Виявлення нового місцезнаходження з матеріалами нижньопалеолітичного вигляду на околиці смт Східниця знову актуалізує результати досліджень О. Черниша, проведених у районі селища наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. 

Нововиявлене місцезнаходження кам’яних артефактів Східниця ІІ є цікавим і потенційно важливим в справі дослідження цілого кола питань, пов’язаних із вивченням можливих шляхів розселення давніх спільнот. Хоча вивчення пам'ятки тільки розпочато, можна зробити наступні висновки. Технічні і типологічні особливості набору знарядь дають змогу попередньо визначати Східницю ІІ як належну до кола галькових індустрій, вік яких на заході Східної Європи визначається зараз між 0,4–1,2 млн років тому. Згідно наявних опосередкованих даних хронологічне положення Східниці ІІ швидше тяжіє до першої половини – нижньої межі зазначеного інтервалу. Сировиною для виготовлення деяких артефактів послужилися породи вулканічного походження, виходи яких знаходяться вірогідно в районі Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма. Виявлені свідчення віддаленого транспортування сировини однозначно свідчать про потенційну важливість матеріалів Східниці ІІ при обговоренні часу і шляхів проникнення спільнот часу нижнього палеоліту на терени Європи.
Ключові слова
нижній палеоліт, кам’яні артефакти, галькові індустрії, вулканічні породи.
Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Matviishyna, Zh., Ryzhov, S., & Karmazynenko, S. (2016). Velykyi Sholes – nove mistseznakhodzhennia nyzhnoho paleolitu na Zakarpatti (rezultaty paleopedolohichnykh ta arkheolohichnykh doslidzhen). Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 01(06), 158–173 (in Ukrainian).

Stepanchuk, V. M., Vietrov, V. S., & Skorikov, V. A. (2017). Doslidzhennia nyzhnoho paleolitu rivnynnoi Ukrainy, ohliad potochnykh danykh. Kam’iana doba Ukrainy, 17–18, 48–65 (in Ukrainian).

Chernysh, O. P. (1992). Do pytannia pro chas i shliakhy naidavnishoho zaselennia Skhidnykh Karpat liudynoiu davnoho kam’ianoho viku. Novi materialy z arkheolohii Prykarpattia i Volyni, 2. Lviv, 12–13 (in Ukrainian).

Chernysh, O. (1995). Naidavnishi slidy zaselennia Skhidnykh Beskydiv liudynoiu davnoho kam’ianoho viku. Problemy arkheolohii Skhidnykh Karpat. Materialy II narodoznavchoi konferentsii, prysviachenoi 160-richchiu vid dnia narodzhennia Tyvodara Lehotskoho (Mukachevo, 26–27 zhovtnia 1990 r.). Uzhhorod, 15–21 (in Ukrainian).

Ryzhov, S., Karmazinenko, S., Bondar, K., Matviishyna, Zh., Veklych, Y., & Tymofeieva, Zh. (2017). Preliminary results of geo-archaeological research in the new Lower Paleolithic site of Velykyj Sholes in Ukranian Transcarpathia. XІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 11–14 October 2017. Kyiv, Ukraine, 168–173.

Stepanchuk, V. (2018). Lower Palaeolithic sites of Ukraine: the main technological and typological features. Crossing the borders. Interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies” 15th SKAM Lithic Workshop. Abstract book. Minsk, 10–11.


ISSN 2223-1218

Author
Mykola BANDRIVSKYI, Roman GNATYUK, Vadym STEPANCHUK
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-223-235
Annotation

The article presents preliminary results of research carried out in 2018 near Skhidnytsya (Eastern Carpathians), where series of Paleolithic stone artifacts was found in slope Holocene deposits. According to technical and morphological indicators, these materials can be defined as belonging to Lower Paleolithic. Finding of new location of materials with Lower Paleolithic features on the outskirts of Skhidnytsia, again actualize results of researches, carried out by O. Chernysh in the area of this village during late 1980s – early 1990s.

Recently discovered location of stone artifacts Skhidnitsya II is interesting and potentially important for the study of series of issues related to research of possible ways of settling of ancient communities. Although examination of sites has just begun, the following conclusions can be made. Technical and typological features of collection of tools make it possible to determine preliminary Skhidnytsya II as belonging to group of pebble industries, which in the western part of Eastern Europe are now dated back to 0,4–1,2 million years ago. According to available mediated data, chronological position of Skhidnytsya II tends to the first half – lower limit of mentioned interval. Volcanic rock was a raw material for production of some artifacts.Their outcrops are probably located in the area of Vihorlat-Gutin volcanic strata. Detected evidences of remote transportation of raw materials clearly indicate potential importance of materials from Skhidnitsya II for discussion of the time and ways of penetration of the Lower Paleolithic population to the territory of Europe.

Keywords

Lower Paleolithic, stone artifacts, pebble industry, volcanic rocks.

Reference

Matviishyna, Zh., Ryzhov, S., & Karmazynenko, S. (2016). Velykyi Sholes – nove mistseznakhodzhennia nyzhnoho paleolitu na Zakarpatti (rezultaty paleopedolohichnykh ta arkheolohichnykh doslidzhen). Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 01(06), 158–173 (in Ukrainian).

Stepanchuk, V. M., Vietrov, V. S., & Skorikov, V. A. (2017). Doslidzhennia nyzhnoho paleolitu rivnynnoi Ukrainy, ohliad potochnykh danykh. Kam’iana doba Ukrainy, 17–18, 48–65 (in Ukrainian).

Chernysh, O. P. (1992). Do pytannia pro chas i shliakhy naidavnishoho zaselennia Skhidnykh Karpat liudynoiu davnoho kam’ianoho viku. Novi materialy z arkheolohii Prykarpattia i Volyni, 2. Lviv, 12–13 (in Ukrainian).

Chernysh, O. (1995). Naidavnishi slidy zaselennia Skhidnykh Beskydiv liudynoiu davnoho kam’ianoho viku. Problemy arkheolohii Skhidnykh Karpat. Materialy II narodoznavchoi konferentsii, prysviachenoi 160-richchiu vid dnia narodzhennia Tyvodara Lehotskoho (Mukachevo, 26–27 zhovtnia 1990 r.). Uzhhorod, 15–21 (in Ukrainian).

Ryzhov, S., Karmazinenko, S., Bondar, K., Matviishyna, Zh., Veklych, Y., & Tymofeieva, Zh. (2017). Preliminary results of geo-archaeological research in the new Lower Paleolithic site of Velykyj Sholes in Ukranian Transcarpathia. XІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 11–14 October 2017. Kyiv, Ukraine, 168–173.

Stepanchuk, V. (2018). Lower Palaeolithic sites of Ukraine: the main technological and typological features. Crossing the borders. Interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies” 15th SKAM Lithic Workshop. Abstract book. Minsk, 10–11.

 

ISSN 2223-1218

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.