РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ ПОХОВАННЯ № 2 НА МОГИЛЬНИКУ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КОМАРІВ-1

Автор
Мар’яна АВРАМЕНКО
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-117-130
Анотація

Проаналізовано поховання № 2 з черняхівського могильника Комарів-1. Визначено, що трупопокладення північної орієнтації, зруйноване в давнину, належало жінці. Наведено опис археологічного комплексу, реконструкцію початкового вигляду та поетапну реконструкцію процесу руйнування поховання. Ґрунтуючись на відомих даних про костюм носіїв черняхівської культури, особливості поховального обряду, особливості розміщення інвентарю, запропоновано реконструкцію початкового вигляду зруйнованого поховання.

Відзначено, що після проникнення в могильну яму відділено череп, який покладено лицем вниз у центрі могильної ями, після цього було зруйновано грудну клітку, кістки ніг вкладені в певній системі (перехрещені, перевернуті, дзеркально вкладені). Останнім етапом руйнування поховання зафіксовано руйнування скелета вівці та перегортання і розбивання супровідного посуду. Встановлено, що після руйнування поховання могильна яма залишалася відкритою, а також, що поховання зруйноване після розкладання м’яких тканин тіла, але до зотлівання органічних елементів костюма.

Підсумовуючи проведене дослідження, можна прийти до наступного: навіть повністю зруйноване поховання можливо реконструювати до початкового вигляду; різні зони скелета піддавалися різним маніпуляціям; грудна клітка зруйнована, череп та кістки ніг повторно вкладені в певному (неанатомічному) порядку; з поховання було вилучено частину інвентарю (як мінімум срібну фібулу), але основною метою був не грабунок, а руйнування поховання.

Ключові слова

черняхівська культура, поховальний обряд, зруйновані поховання, реконструкція поховального обряду, постпоховальний обряд.

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Mariana AVRAMENKO
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-117-130
Annotation

The article is devoted to the analysis of burial 2 from the Chernyakhiv culture cemetery Komariv-1 (Kelmentsy district, Chernivtsi region). The northern burial, destroyed in ancient time, belonged to a woman. The text provides a description of the archaeological complex, the reconstruction of the original appearance and the gradual reconstruction of the destruction process.

Based on the known data about the costume of the bearers of the Chernyakhiv culture, the peculiarities of the funeral rite, the peculiarities of the placement of the grave goods, it was possible to reconstruct the original appearance of the completely destroyed burial.

Thanks to anthropological determinations of the position of individual human bones in the burial, it was possible to determine the sequence of destruction of the skeleton and grave goods.

After entering the grave pit, the skull was separated. The skull was then placed face down in the center of the grave. After that, the chest was destroyed. The bones of the legs were inserted in a certain sequence (crossed bones, inverted bones, mirror-embedded bones). The last stage of the destruction of the burial was the destruction of the skeleton of the sheep (food-offering) and turning over and breaking the utensils in the burial. After the burial was destroyed, the burial pit remained open. According to the information received, the burial was destroyed after the decomposition of the soft tissues of the body, but before the decomposition of the leather elements of the suit.

According to the results of the study, the following conclusions were made:

• Even a completely destroyed burial can be reconstructed to its original appearance.

• Different areas of the skeleton were subjected to different manipulations. The thorax is destroyed, the skull and bones of the legs are re-inserted in a certain (non-anatomical) order.

• Part of the inventory (at least one silver fibula) was removed from the burial, but the main purpose was not looting but the destruction of the burial.

• Burial occurred between the decomposition of the soft tissues of the body and the leather elements of the suit.

Keywords

Chernyakhiv culture, funeral rite, destroyed burials, reconstruction of funeral rite, post-funeral rite.

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.