Пасіцька Оксана Ігорівна

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Історик, юрист-міжнародник, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).

У 2006 р. закінчила історичний факультет, у 2008 р. факультет міжнародного права і бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008–2011 рр. навчалася в аспірантурі Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. 

У 2011 р. достроково захистила кандидатську дисертацію. З 2012 р. працює у відділі новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України на посадах молодшого наукового, наукового співробітника; в. о. доц. кафедри українознавства Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (за сумісництвом).

З 2016 р. – докторант відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

Проходила стажування у Варшавському університеті (2016). 

Лауреат премії НАН України для молодих вчених (2016).

Автор близько 50 наукових публікацій – монографії, історичного нарису, наукових статей, співавтор національного підручника з історії України. Монографія “Львів і львів'яни: український соціум та промисел (20–30-ті роки ХХ століття)” стала переможцем конкурсу “Найкраща книга 22 Форуму видавців”, увійшовши в 20-ку кращих книг Форуму-2015, а також Конкурсу на кращі україномовні видання львівських видавництв Львівської міської ради ( II-е місце в номінації “Наукова література”, 2015 р.), Конкурсу на підтримку вітчизняного книговидання Львівської обласної державної адміністрації (2014 р.).

Нагороджена грамотою “Кращий молодий науковець фармацевтичного факультету 2014 року” Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (I-е місце).

Сфера наукових зацікавлень – історія України кінця ХIХ – першої третини ХХ ст., соціально-економічний розвиток Галичини, українське підприємництво Львова, етнодемографічні процеси, міжнаціональні взаємини.

Email - pasitska@ukr.net 

Список основних наукових робіт:

Монографії:

 1. Львів і львів'яни: український соціум та промисел (20-30-ті роки ХХ століття). - Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2014. - 400 с. 
 2. Львівська "Зоря" - товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884-1939): історичний нарис. - Львів: Інститут українознавства ім.І.Крип'якевича НАН України, 2013. - 88с. 
 3. Українське робітництво Львова у 20–30-х рр. ХХ ст. Автореферат дисертації здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. –  історія України. – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАН України. – Львів, 2011. – 20 с. 
 4. Історія України: підручник / В. А. Качкан, В. М. Левандовський,О. Б. Величко та ін., за ред. В. А. Качкана. – Київ, ВСВ "Медицина", 2014. – 360 с. (співавтор).

Статті останніх років:

 • The tobacco monopoly: the world and domestic experience // “EUREKA : Social and Humanities / Еditor-in-chief A. Brzozowska. – Tallin, 2017. – Vol. 1(7). – Pp. 31-35
 • Polish tobacco monopoly in 1919–1939: origins and development // Evropský politický a právní diskurz / – Praha, 2017. – Svazek 4. – Vyd. 1. – Pp. 97–102.
 • Українські політичні партії та громадські організації Галичини: від політичних впливів до співпраці // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 9. – С. 69–77. 
 • Вплив митрополита Андрея Шептицького на господарське життя галицьких українців (кінець ХIХ – перша третина ХХ ст.) // "Гілея": науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред В. М. Вашкевич.  – Київ : "Видавництво “Гілея”, 2014. – Вип. 105 (2). – С. 31–35.
 • Історія тернопільської фабрики “Калина” (1910–1939 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 123–127.
 • Андрей Шептицький у контексті суспільно-економічного розвитку Галичини 20–30-х років ХХ ст. // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського університету УГКЦ “Добрий Пастир”. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Івано-Франківськ: ІФБУ, 2015. – Вип. 8: до 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького / відп. ред. О. І. Єгрешій. –  C. 71–77.
 • “Український Манчестер”: невідома сторінка соціально-економічної історії Львова // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1(8). – С. 92–98.
 • Релігійне виховання в ремісничих та робітничих організаціях Львова у 1920–1930-х рр. // Історія релігій: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів : “Логос” , 2015. – Книга 1. - C. 359-363

Пов'язані публікації

Львівська "Зоря" – товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884–1939)
Львів і львів'яни: український соціум та промисел (20-30-ті роки ХХ століття)
Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Захист дисертації Кізлової А.А.

8 жовтня 2019 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ