Яковишина Яна Миколаївна

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народилася 10 квітня 1986 р. в смт Роздольне, АР Крим.

У 2003–2008 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Упродовж 2008–2011рр – аспірантура при кафедрі археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ ім. І. Франка

2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мальований орнамент на посуді заліщицької групи трипільської культури».

В Інституті від 2006 року: лаборант, молодший науковий співробітник (від 2015).

 Наукові зацікавлення: енеолітична орнаментика на кераміці культур Центрально-Східної та Південної Європи; типологія трипільських розписів на посуді часу ВІ, ВІ-ВІІ Пруто-Дністрянського регіону.

 

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=e7s5p88AAAAJ

Е-mail: jkovyshyna@ukr.net

 

Основні наукові праці

Автореферат

·      Мальований орнамент на посуді заліщицької групи трипільської культури. Автореф. … канд. іст. наук.: 07.00.04. – археологія. – Львів, 2016. – 19 с.

Статті

·       Трипільський орнамент: окремі аспекти історіографії та методики досліджень // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 18. – Львів, 2014. – С. 97–109.

·       Елементи орнаменту на посуді заліщицької групи Трипілля // Sphere of culture. – Volume XI. – Lublin, 2015. – P. 461–471.

·       Керамічний комплекс трипільського поселення Незвисько: спроба систематизації джерело // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 20. – Львів, 2016. – С. 57–68 [співавт.: О.Куценяк].

·       Формування трипільської колекції у фондах Львівського історичного музею // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 21. – Львів, 2017. – С. 214–223 [співавт.: О.Куценяк].

Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Захист дисертації Кізлової А.А.

8 жовтня 2019 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України
Видання:

Александрович Володимир. Холмська ікона Богородиці з Емануїлом