Булик Наталія Михайлівна

завідувач відділу археології, кандидат історичних наук

Народилася 2 березня 1979 р. у с. Давидів Пустомитівського району Львівської обл.

У 1996–2001 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001–2005 рр. – в аспірантурі історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Археологічна наука у Львові у ХІХ – на початку ХХ століття» (науковий керівник – проф. Роман Берест).

В Інституті від 2004 р.: лаборант (2004–2008), молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник відділу археології (2016–2018), в.о. завідувача Археологічним музеєм (2011–2016), докторант (2016–2018), завідувач відділу археології (від 2019).

Від 2004 р. – секретар організаційного комітету щорічної Міжнародної наукової конференції «Археологія заходу України»; заступник голови організаційного комітету Міжнародної наукової конференції «Історія археології».

Заступник головного редактора фахового збірника «Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині»

Авторка близько 60 наукових та науково-популярних публікацій.

Наукові зацікавлення: історія археології, охорона пам’яток, історія музейної справи.

 

Стипендії

Stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego (грудень 2008 – березень 2009)

Stypendium Funduszu Królowej Jadwigi (лютий, 2010)

Stypendium Muzeum Historii Polski (квітень 2016, березень 2017)

 

Участь у міжнародних наукових проектах

2011 – «Львівський період життя та діяльності археолога та політика Леона Козловського» (“Lwowski okres życia i pracy archeologa i polityka Leona Kozłowskiego”) спільно з Інститутом археології Варшавського університету (Польща).

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aPWr4VEAAAAJ&hl=uk

e-mail: nata_bnm@ukr.net

ORCID 0000-0001-9040-2676 (https://orcid.org/0000-0001-9040-2676)

Scopus Author ID: 57213825937

Web of Science ResearcherID  ABB-1241-2020
(https://publons.com/researcher/3949194/natalia-bulyk)

Основні наукові праці

Монографії, автореферати

·       Львівська археологія ХІХ – початку ХХ століття: дослідники, наукові установи, музеї. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Львівський інститут економіки і туризму, 2014. – 304 с.

·       Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / за редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженги. – Львів, 2015. Розділ: Булик Н. Перший професор львівської археології Кароль Гадачек і його наукова пасія (C. 246–257).

·       Археологічна наука у Львові у ХІХ – на початку ХХ століття. – Автореф. дис. кандидата істор. наук. – Львів, 2007. – 20 с.

 Статті

·      Od „Przeglądu Archeologicznego” do Karola Hadaczka: archeologia lwowska w latach 1876−1914 // Przegląd Archeologiczny. − 54:2006. − S. 99−124.

·      Археологічні осередки Львова (1875–1914): наукові пошуки та польові здобутки // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2008. – Вип.11. – С. 209–237.

·      Karol Hadaczek (1873–1914) and the begginnings of archaeology in universities of the North-East borderland of the Austro-Hungarian Monarchy // Archaeologia Polona. – Warsaw, 2009. – Vol. 47. – P. 59–89 [співавт.: J. Lech].

·      Формування української археології в Галичині у ХІХ столітті: Ісидор Шараневич (1829–1901) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2009. – Вип. 13. – С. 307–321.

·      Lwowska archeologia przed I Wojna Światową // Profesor Leon Kozłowski. Red. Stefan Karol Kozłowski, Oleksandr Sytnyk. – Lwów; Warszawa 2010. – S. 18–82.

·      Антоні Шнайдер: штрихи до наукового портрету львівського археолога // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2010. – Вип. 14. – С. 440–453.

·      Наукове Товариство імені Шевченка та археологічні студії на заході України до Першої світової війни // Археологія і давня історія України. Історія археології: дослідники та наукові центри. – Вип. 9. – Київ, 2012. – С. 58–67.

·      Кароль Гадачек і його внесок у розвиток львівської археології // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 251–266.

·      Життя і діяльність Богдана Януша в контексті інтелектуального середовища Галичини // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 442–468.

·      Замки Східної Галичини у дослідженнях археологів ХІХ – початку ХХ століття // Zamki w Karpatach. – Krosno, 2014. – C. 409–422.

·      “Вмів він розбудити серед молоді запал до вивчення класичного мистецтва і доісторичної культури”: Кароль Гадачек в оцінці сучасників // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Історія археології: міжособистісні та інституціональні комунікації. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 58–68.

·      Памʼяткоохоронні традиції кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. у археологічному середовищі Галичини // Сіверщина в історії України. – Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 42–49.

·      Археологічний вимір пам’яткоохоронних практик у Галичині (1918–1928) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2016. – Вип. 20. – С. 394–413.

·      Archaeologists from L'viv in the formation of European intellectual environment of the middle of ХІХ – first quarter of ХХ century (interaction direct and indirect) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. – 2016. – Vyp. 31. – S. 195–218.

·      Сакральні пам’ятки Галича та його околиць до Першої світової війни // Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach. – Krosno, 2016. – С. 11–35.

·      The Life and Work of Bohdan Janusz (1887–1930) in the Context of the Intellectual Environment of the Galicia Region // Between History and Archaeology: Papers in honour of Jacek Lech. – Oxford, 2017. – S. 403–418.

·      Археологія і влада: діяльність археологів Наукового товариства імені Шевченка в контексті памʼяткоохоронної реформи 1928 року // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2017. – Вип. 21. – С. 258–284.

·      Світло й тіні музейно-археологічного життя Львова першої половини ХХ ст. (на прикладі Музею Дідушицьких) // Сіверщина в історії України. – Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 380–386.

·      З’їзди студентів-археологів польських університетів у 1930-х рр.: львівський вимір // Вісник ХНУ. Серія історія. – Харків, 2018. – Вип. 54. – С. 82–95.

Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії". 
Видання:

Ястремська Тетяна. Традиційне гуцульське пастухування