Соляр Ігор Ярославович

директор інституту, доктор історичних наук

Народився 30 січня 1968 року в м. Жовква Львівської області.

1991 року закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

В Інституті від 1991 року: аспірант відділу новітньої історії (1991–1994), історик-архівіст (1994–1997), молодший науковий (1997–2006), науковий (2006–2011), старший науковий співробітник відділу новітньої історії (2011–2013), заступник директора з наукової роботи (2013–2015), директор Інституту (від 2018 року і дотепер).

1995 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема консолідації національно-державницьких сил Західної України (1923–1928)» (науковий керівник – професор, доктор історичних наук Ю.Ю. Сливка)

2004 року присвоєно вчене звання доцента кафедри політичних наук та філософії.

2012 року захистив докторську дисертацію «Зовнішні орієнтації національно-державницьких партій Західної України (1923–1939)» (науковий консультант – професор, доктор історичних наук І.Г. Патер).

2014 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «історія України».

Викладацька діяльність: Львівська академічна гімназія (1997–2000), Львівський національний університет імені Івана Франка (1998–1999), Національний лісотехнічний університет (2000–2002), Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України (2002–2005), Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного (від 2015 року і дотепер).

Член експертної комісії ДАКіЛ МОН України з історичних наук (від 2015).

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України, від 2013 – заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01, від 2019 – Голова Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01.

Член редколегії наукових збірників «Новітня доба», Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність».

Наукові зацікавлення: історія Західної України  між двома світовими війнами ХХ ст., військова історія, сучасні державотворчі процеси.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=IYahRh0AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0439-6957

Е-mail: isoliar@ukr.net

Перелік наукових праць у форматі pdf.

Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: завідувача відділу історії середніх віків –1,0 шт. од.;старшого наукового співробітника відділу археології – 0,5 шт. од. (за сумісництвом); наукового співробітника відділу нової історії України – 1,0 шт. од.;

«Андрей Шептицький - монах, менеджер та підприємець» - це короткометражний документальний фільм про господарсько-підприємливу діяльність митрополита Андрея Шептицького

Автор фільму - докторка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України Оксана Пасіцька. Фільм дає можливість краще пізнати багатогранну постать Андрея Шептицького, який є прикладом духовного наставника, лідера, громадського діяча та зразкового мецената; зрозуміти феномен інтенсивної економічної активності греко-католицького духовенства в Україні та її багатовекторного впливу на суспільство.
Видання:

Стратегії мемуарної та мандрівної літератур західноукраїнських письменників другої половини ХІХ ‒ першої половини ХХ століття