Романюк Михайло Васильович

завідувач відділу новітньої історії, кандидат історичних наук

Народився 18 листопада 1976 р. у м. Броди Львівської обл.

1994–1999 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив за спеціальністю історик, викладач історії.

1998–1999 рр. працював у Бродівській гімназії на посаді вчителя історії та основ правознавства.

1999–2005 рр. працював у СШ № 91 м. Львова на посаді вчителя історії.

В Інституті від 2005 р.: молодший науковий співробітник (2005–2015), науковий співробітник (2016), старший науковий співробітник (2017–2018), в.о. завідувача відділу новітньої історії (2018–2019), завідувач відділу новітньої історії (від 2019).

2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі» (1937–1953)».

2016/2017 н.р. працював за сумісництвом викладачем кафедри Олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури.

Член редколегії журналу «Український визвольний рух», вип. 1-10 (2003–2007).

Упорядник і науковий редактор видання Інституту «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність», вип. 22, 24, 30 (2012, 2014, 2016) та відповідальний секретар цього журналу (з 2018).

Відповідальний редактор журналу відділу новітньої історії «Новітня доба» (з 2010).

Керівник проекту дослідження історії Світової ліги українських політичних в’язнів (спільно з СЛУПВ – м. Нью-Йорк, США).

Промоутер та координатор проекту «Лицарі ОУН та УПА», який покликаний вшанувати пам’ять відзначених учасників українського визвольного руху 1940–1950-х рр. відновивши повстанські нагороди та вручити їх нащадкам.

Співзасновник і науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху (2002–2007), директор Центру незалежних історичних студій (з 2010).

Наукові зацікавлення: історія українського визвольного руху середини ХХ ст., структура УПА та збройного підпілля ОУН, зокрема, Львівського краю ОУН, діяльність репресивно-каральних органів радянської влади та форми і методи придушення націоналістичного підпілля, історична біографістика та нагородна система УПА.

Автор понад 100 наукових й науково-популярних публікацій.

Нагороди

2017 р. – лауреат Обласної премії імені Героя України Степана Бандери в номінації «Науково-навчальна національна державотворча діяльність».

2017 р. – лауреат премії Літературно-наукового фонду Воляників-Швабінських Фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=BV0YUCsAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0001-9407-0066 

E-mail: rmv.lviv@gmail.com 

Основні наукові праці

Монографії. розділи у колективних монографіях

·         Романюк М. Петро Федун – «Полтава» – провідний ідеолог ОУН та УПА. – Львів–Торонто: Видавництво «Літопис УПА», 2009. – 128 с.

·         Романюк М. Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937–1953): монографія / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2016. – 608 с.

·         Романюк М. Боротьба націоналістичного підпілля в Галичині проти радянського та німецького тоталітарних режимів в роки Другої світової війни (1939–1945) // Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець XIX – початок XXI ст.): колективна монографія / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. –  С. 719–746.

·         Романюк М. Система цивільно-військової адміністрації в Райхскомісаріаті «Україна» // Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.): монографія / [відп. ред. Іван Патер]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2018. –  С. 138–147.

Збірники документів

·         Літопис Української Повстанської Армії. Т. 36: Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини. Матеріали до біографій (з архівних документів) / ред. Мирослав Горбаль; упоряд. Михайло Павлишин, Михайло Романюк, Євген Топінка, Богдан Тригук, Інна Федущак, Ярослав Тучапський. – Торонто; Львів: Вид-во «Літопис УПА», 2002. – 1058 с.

·         Федун Петро – «Полтава». Концепція Самостійної України. Том 1. Твори / упоряд. і відп. ред. М. В. Романюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Львів, 2008. – 720 с., 16 с. іл.

·         Федун Петро-«Полтава». Концепція Самостійної України. Том 2. Документи і матеріали / упоряд. і відп. ред. М. В. Романюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2013. – 896 с.

·         Літопис УПА. Нова серія. Т. 23: Золочівська округа ОУН: Документи і матеріали референтури СБ. 1944–1951 / упоряд. Михайло Романюк. – Київ ; Торонто, 2013. – 1320 с.

·         Літопис УПА. Нова серія. Т. 24: Золочівська округа ОУН: Організаційні документи. 1941–1952 / упоряд. Михайло Романюк. – Київ ; Торонто, 2014. – 1400 с.

·         Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область. Книга друга: м. Борислав, Бродівський район / упоряд. Савчак В. М., Бегляров Г. Л., Герасимчук О. Д., Іванова К. І., Ільницький В. І., Микита І. М., Романюк М. В.. – Львів: Астролябія, 2014. – 768 с.

·         Літопис УПА. Нова серія. Т. 27: Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1949–1956. – Кн. 3 / упоряд. Михайло Романюк. – Київ; Торонто, 2017. – 736 с.

Науково-популярні книги

·         Українська дивізія «Галичина» (Львівщина): історія, спогади, світлини / упоряд. Ігор Іваньков, Михайло Романюк. – Львів: Духовна вісь, 2016. – 840 с., іл.

Статті

·         Романюк М. Селянське питання в повстанських листівках / Михайло Романюк // Визвольний шлях. – 2001. – Кн. 9. – С. 49–65.

·         Романюк М. Сотня УПА «Свободи» / Михайло Романюк // Український визвольний рух. – 2003. – Зб. 1. – С. 97–124.

·         Романюк М. Сотня УПА «Непоборні» / Михайло Романюк // Український визвольний рух. – 2006. – Зб. 6. – С. 184–210.

·         Романюк М. Структура й особовий склад референтури СБ Золочівського окружного проводу ОУН / Михайло Романюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 24:Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – С. 331–353.

·         Romaniuk M. Special means used by the USSR agencies of state security in their struggle with nationalist underground in Western Ukraine in the 1940s and 1950s (the case of the OUN Zolochiv county) / Mykhaylo Romaniuk // Spheres of Culture : journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, 2014. – Vol. IX. – S. 281–287.

·         Романюк М. Життя у боротьбі (до біографії провідного ідеолога збройного підпілля ОУН та УПА Петра Федуна – «Полтави») / Михайло Романюк // «І слова стали чином живим». Боротьба ОУН та УПА крізь призму людських доль та стосунків. Збірник біографічних нарисів / Відп. ред. О. Стасюк. – Львів, 2014. – С. 47–78.

·         Романюк М. Українська народна самооборона та формування відділів Української повстанської армії на теренах Золочівської округи ОУН (літо 1943 р. – перша половина 1944 р.) / Михайло Романюк // Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – Вип. 2. – С. 37–48.

·         Романюк М. Петро Федун – «Полтава» та збройне підпілля ОУН (1944–1951 роки) / Михайло Романюк // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область. Книга друга: м. Борислав, Бродівський район. – Львів: Астролябія, 2014. – С. 154–163.

·    Романюк М. Функціонування підпільної адміністрації на теренах Золочівської округи ОУН у період масової повстанської боротьби (середина 1944 – початок 1946) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2017. – Вип. 18. – C. 46–69.

 Список бібліографії у форматі pdf.


Оголошення:
Новини:

Мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України взяли участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура»

21‒22 вересня 2022 року на філологічному факультеті Лодзького Університету відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура», у якій взяли участь мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України

Відбувся науковий семінар Тараса Пастуха "Метафори та коди пам'яті"

20 вересня 2022 року відбувся спільний науковий семінар відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово