Чорновол Ігор Павлович

cтарший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився у 1966 р. В інституті з 1991 р. Напрямки наукових досліджень: польсько-українські стосунки, порівняльна історія ХІХ ст.,  методологія історії, теорія фронтиру.

Автор понад 100 наукових і науково-популярних публікацій.

Основні наукові праці


Монографії та книги:

 1. Польсько-українська угода 1890 – 1894рр. – Львів, 2000. – 247 с.
 2. Українська фракція Галицького крайового сейму. 1861–1901. Нарис з історії українського парламентаризму. – Львів, 2002. – 288 с.
 3. 100 видатних львів’ян. – Львів, 2009. – 448 с.
 4. 199 депутатів Галицького сейму. – Львів, 2010. – 224 с.
 5. Климентина Авдикович. Перша українська фабрика цукерків «Фортуна нова». Упорядкування і передмова І.Чорновол. – Львів: Тріада-плюс, 2010. – 47 с. 

Статті останніх років:

 • Bohdan Barwinski // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. – T. II / Red. J. Maternicki, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak. – Rzeszów, 2014. – S. 301–312.
 • Фронтир – ідентичність – націоналізм // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 17-18. – Дрогобич, 2014. – С. 197–208.
 • 150 років «Полякам та індіанцям» Людвіка Повідая [Переклад з польської й передрук статті галицького історика-аматора Л.Повідая в «Газеті Народовій» 14 і 23 грудня 1864р., Nr. 285, 293 [«Збруч». – 18 березня 2014]
 • Донбас як новий фронтир [ipress.ua 20 листопада 2014]
 • Брідщина  у світлі регіональної історії // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. – Вип. 8: Матеріали дев’ятої краєзнавчої конференції, присвяченої Міжнародному дню пам’яток історії та культури. 24 квітня 2015. – Броди, 2015. – С.12–15.
 • Релігія та культура на фронтирі // Фронтири міста. – №.4. – Дніпропетровськ, 2015. – С.8-21; [Релігійно-інформаційна служба України. 14 серпня 2015]
 • Інтернат отців-змартвихвстанців як камінь спотикання в українсько-польських стосунках. Спогади Івана Франка про Роман Чарторийського і Валеріяна Калінку [Релігійно-інформаційна служба України. 26 червня 2015]
 • Українські клерикальні партії Галичини (1896–1939) [Релігійно- інформаційна служба України, 26 серпня 2015]
 • «Владика для всіх вірних». Митрополит Андрей Шептицький у спогадах Олександра Барвінського [РІСУ. 24 липня 2015]
 • Як шукали могилу митрополита Ангеловича на Городоцькому цвинтарі у Львові [РІСУ, 12 вересня 2015]
 • Греко-католицьке духовенство в системі місцевого самоврядування Галичини. [РІСУ. 23 жовтня 2015]

Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу. 

Видання:

Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей.