Парадигма. Випуск 7

Парадигма : збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – Вип. 7. – 480 с. + 4 іл.

Перший розділ сьомого випуску збірника наукових праць відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України складають матеріали наукової конференції «Світові виміри української культури», присвяченої 100-річчю Григорія Нудьги (Львів, 22 січня 2013). Це – спогади про вченого, дослідження його літературознавчого і культурологічного доробків, есеї. 

Розділ «Українська література і християнська етика» містить медієвістичні та культурологічні студії, дослідження духовних аспектів української літератури ХХ ст. Статті, що об’єднані у розділ «Міжкультурна взаємодія літератур» відображають актуальну наукову роботу відділу над проблемами співіснування і взаємодії різних культур у літературах Галичини ХІХ–ХХ ст. У розділі «Публікації та джерела» вміщено тексти Г. Нудьги, В. Щурата, Б. Лепкого, Н. Гончара.

Збірник підготовлено у співпраці з Львівським національним університетом ім. І. Франка та Благодійним фондом «Фундація ім. Григорія Нудьги».

ISSN 2309-4389

Редакційна колегія:

Тимофій Гаврилів, д-р філол. н.;
- Михайло Гнатюк, д-р філол. н.;
- Данило Ільницький, магістр філол. (співупорядник);
- Микола Ільницький, член-кор. НАН України, д-р філол. н (відповідальний редактор);
- Лариса Козак, магістр філол.;
- Богдана Криса, д-р філол. н;
- Віктор Мартинюк, канд. філол. н. (відповідальний секретар, співупорядник);
- Ярослава Мельник, д-р філол. н.;
- Наталя Ощипок, канд. філол. н.;
- Любомир Сеник, д-р філол. н.;
- Петро Шкраб’юк, д-р іст. н.

Зміст:

До читача

100 РОКІВ ГРИГОРІЯ НУДЬГИ

Українська література і християнська етика

Міжкультурна взаємодія літератур

Публікації та джерела

Постаті

Рецензії

Анотації / Summaries / Аннотации

Про авторів

Ілюстрації

Переглянути статті наукового збірника:Дивіться також:

Парадигма. Випуск 6
Парадигма. Випуск 5
Парадигма. Випуск 4
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.