Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 22

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 22: Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – 588 с.

У збірнику висвітлено різноманітні аспекти українського національно-визвольного руху 30–50-х років ХХ століття з екстраполяцією у площину сучасних суспільно-політичних проблем в Україні та світі. 

Проаналізовано історіографічні та методологічні проблеми вивчення боротьби ОУН та УПА, її місце в системі загальноєвропейських антиколоніальних рухів опору, еволюцію ідеології, стратегії і тактики, взаємини з сусідніми народами під час Другої світової війни, форми й методи винищення націоналістичного підпілля радянським режимом, складний процес усвідомлення державотворчого чину ОУН та УПА мешканцями сучасної України, а також відтворення історії повстанського руху з погляду регіоналістики, біографістики та фольклористики.

Редакційна колегія:

- Микола Литвин (голова),
- Володимир Александрович,
- Леонтій Войтович,
- Іван Патер,
- Михайло Романюк (секретар, упоряд. та наук. ред.),
- Олександр Ситник,
- Олександра Стасюк (упоряд. та наук. ред.).

ISSN 2223-1196

Зміст:

- Від редколегії

Український визвольний рух середини ХХ століття в суспільній та науковій думці

 • Зайцев Юрій (Львів). Еволюція української національної ідеї (XIX–XX ст.).
 • Стасюк Олександра (Львів). Національно-державна платформа українського визвольного руху середини ХХ століття.
 • Зайцев Олександр (Львів). Ідеологія і політична стратегія ОУН до 1939 року.
 • Кучерук Олександр (Київ). Проблема підготовки до збройної боротьби за державну незалежність України в ідейно-програмних засадах Організації українських націоналістів доби Євгена Коновальця.
 • Гаврилів Ігор (Львів). Воєнна доктрина ОУН напередодні та на початку Другої світової війни. 
 • Гавришко Марта (Львів). Місце Великої Британії у політичних планах Організації Українських Націоналістів у 1930-тi роки.
 • Гурецький Максим (Луцьк). Соціально-економічне становище України напередодні німецько-радянської війни.
 • Кондратюк Костянтин (Львів). Українські національні збройні формування у 1941–1944 роках.
 • Стародубець Галина (Житомир). Суб’єкти українського національного руху опору в 1942 році. Дилема вибору.
 • Боляновський Андрій (Львів). Національний рух опору і відступ Вермахту з українських земель (літо–осінь 1944 р.).
 • Вєдєнєєв Дмитро (Київ). Післявоєнна еволюція стратегії, тактики, організаційно-функціональної побудови озброєного руху опору під проводом ОУН(б) в Західній Україні.
 • Лисенко Олександр (Київ). Непомічений ювілей: роздуми навздогін 70-й річниці УПА.
 • Голик Роман (Львів). Радянська влада та український визвольний рух у Галичині в контексті ідеологічних стереотипів.
 • Музичко Олександр (Одеса). ОУН у боротьбі за історичну пам’ять українців: етапи, напрямки та особливості діяльності (1930-ті – 1950-ті роки).
 • Samborski Mieczysław (Leżajsk, Polska). O co walczyła UPA w okresie powojennym na terenach dzisiejszej Polski. Fakty, mity i oczekiwania.
 • Хахула Любомир (Львів). Образ Української повстанської армії в сучасних польських дискусіях щодо волинської трагедії 1943 року.
 • Ярмоленко Марія (Ізмаїл). Друга світова війна як конфлікт історичної пам’яті.
 • Ковалевич Тарас (Львів). Формування радянською пропагандо негативного образу українського націоналіста.
 • Луньо Євген (Львів). Повстанська епічна традиція і сучасний процес державотворення. 

Боротьба ОУН та УПА крізь призму мікроісторії та біографістики

 • Гривул Тарас (Львів). Чисельність підпільної мережі ОУН на території УРСР в 1940–1941 роках.
 • Забілий Руслан (Львів). Створення УПА в 1942 р.: від теорії до практики.
 • Титаренко Дмитро (Донецьк). “Просвіта” в період нацистської окупації як чинник громадського життя на сході України (зона військової адміністрації).
 • Пилипів Ігор (Івано-Франківськ). Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944).
 • Литвин Микола (Львів). Фінансово-господарська діяльність ОУН і УПА.
 • Волянюк Сергій (Тернопіль). Розбудова та діяльність ВО “Лисоня” у 1944 році.
 • Мороз Володимир (Київ). Діяльність сотні “Сіроманці” у Львівській воєнній окрузі “Буг” (весна–осінь 1944 р.).
 • Ільницький Василь (Дрогобич). Кадровий склад крайового проводу ОУН Карпатського краю (1945–1954).
 • Романюк Михайло (Львів). Створення та діяльність Золочівської округи ОУН (1937–1941).
 • Марчук Ігор (Рівне). Кременецька військова операція Внутрішніх військ НКВС 21–27 квітня 1944 року.
 • Ремарчук Тарас (Старокостянтинів). Збройна боротьба радянських регулярних військ проти відділів УПА та підпілля ОУН(б) у Львівській області (1944–1950).
 • Онишко Леся (Київ). Життя посвячене боротьбі: суспільно-політичний портрет Галини Дидик.
 • Посівнич Микола (Львів). Полковник Михайло Колодзінський: воєнний теоретик і практик ОУН.
 • Сова Андрій (Львів). Обставини загибелі шефа Головного військового штабу Української повстанської армії Дмитра Грицая.
 • Сіромський Руслан (Львів). Діяльність керівника Городоцького районного проводу ОУН Михайла Шевчука (“Юрка”) крізь призму архівних документів.
 • Ханас Володимир (Дрогобич). Василь Николяк (“Клен”) – провідник ОУН Дрогобиччини.
 • Манзуренко Віталій (Львів). Лицарі Бронзового хреста заслуги.

Історіографія, методологія та джерела

 • Сухий Олексій (Львів). Український визвольний рух періоду Другої світової війни та післявоєнного часу в сучасній національній історіографії.
 • Футала Василь (Дрогобич). Український праворадикальний рух міжвоєнної доби ХХ століття в історичній біографістиці.
 • Примаченко Яна (Київ). Північноамериканська історіографія українського національно-визвольного руху як чинник впливу на морально-правову оцінку боротьби ОУН-УПА.
 • Грицьків Роман (Львів). Українська повстанська армія: польська історіографія проблеми.
 • Каліщук Оксана (Луцьк). Сучасна історіографія українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни.
 • Пусько Іван (Луцьк). Висвітлення українсько-польського протистояння 1938–1944 років на Волині на матеріалах усної історії.
 • Русначенко Анатолій (Київ). Важливе джерело до становища рейдуючих відділів УПА і ОУН.
 • Ільїн Олександр (Брест, Білорусь). Український визвольний рух в донесеннях польського агента “Гураля”

Огляди та рецензії

 • Стасюк Олександра (Львів). Міжнародна наукова конференція “Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи” (до 70-річчя створення Української повстанської армії). – Львів, 27–28 вересня 2012 року.
 • Зашкільняк Леонід (Львів). Радянські виборчі кампанії в Західній Україні (1941–1951 рр.). Збірник документів і матеріалів / [упор. і відп. ред. О. Стасюк] // НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Львів, 2011. – 776 с.
 • Патер Іван (Львів). Ігор Гаврилів. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність. Монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 472 с.
 • Литвин Микола (Львів). Стасюк О. Й. Підпільні друкарні ОУН (1941–1953 рр.) / О. Стасюк / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2011. – 295 с, іл.Дивіться також:

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 30
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 29
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 24
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!