Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 19

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 19: "Просвіта" - оберіг незалежності та соборності України / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України. Відп. ред. Ярослав Ісаєвич, упоряд.: Феодосій Стеблій, Володимир Пашук. – Львів, 2010. – 784 с.

У збірнику публікуються підсумки досліджень про діяльність "Просвіти", проведених за роки державної незалежності України, в тому й матеріали наукових конференцій 1993, 1999 і 2009 рр., присвячених Товариству. 

Статті збірника, побудовані переважно на недоступних у минулому джерельних матеріалах, висвітлюють подвижницьку місію "Просвіти" як чинника формування новочас- ного українства на тлі національно-культурних процесів у Центрально-Східній Європі.

З'ясовано основні ділянки її національної праці, подано відомості про філії, читальні і провідних діячів, а також діяльність "Просвіт" на українських землях поза Галичиною та в діаспорі.

У Додатках вміщено благословення "Просвіті" митрополита Андрея Шептицького, повідомлення про освячення прапора Товариства, матеріали просвітянських форумів, поезія й музичні твори, присвячені "Просвіті".

ISBN 978-966-02-5806-8

Матеріали збірника можна переглянути у форматі PDF:

Зміст:

I. Товариство "Просвіта" як чинник формування новочасного українства на тлі національно-культурних процесів у Центрально-Східній Європі.

II. Основні ділянки національної праці "Просвіти".

III. Філії і читальні "Просвіти".

IV. Діячі "Просвіти".

V. Діяльність "Просвіти" поза Галичиною та в діаспорі.

VI. Питання історіографії та джерелознавства історії “Просвіти”

Додатки:Дивіться також:

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 29
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 24
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 28
Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу.