Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 19

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 19: "Просвіта" - оберіг незалежності та соборності України / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України. Відп. ред. Ярослав Ісаєвич, упоряд.: Феодосій Стеблій, Володимир Пашук. – Львів, 2010. – 784 с.

У збірнику публікуються підсумки досліджень про діяльність "Просвіти", проведених за роки державної незалежності України, в тому й матеріали наукових конференцій 1993, 1999 і 2009 рр., присвячених Товариству. 

Статті збірника, побудовані переважно на недоступних у минулому джерельних матеріалах, висвітлюють подвижницьку місію "Просвіти" як чинника формування новочас- ного українства на тлі національно-культурних процесів у Центрально-Східній Європі.

З'ясовано основні ділянки її національної праці, подано відомості про філії, читальні і провідних діячів, а також діяльність "Просвіт" на українських землях поза Галичиною та в діаспорі.

У Додатках вміщено благословення "Просвіті" митрополита Андрея Шептицького, повідомлення про освячення прапора Товариства, матеріали просвітянських форумів, поезія й музичні твори, присвячені "Просвіті".

ISBN 978-966-02-5806-8

Матеріали збірника можна переглянути у форматі PDF:

Зміст:

I. Товариство "Просвіта" як чинник формування новочасного українства на тлі національно-культурних процесів у Центрально-Східній Європі.

II. Основні ділянки національної праці "Просвіти".

III. Філії і читальні "Просвіти".

IV. Діячі "Просвіти".

V. Діяльність "Просвіти" поза Галичиною та в діаспорі.

VI. Питання історіографії та джерелознавства історії “Просвіти”

Додатки:Дивіться також:

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 30
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 29
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 24
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!