Старший науковий співробітник Інституту Андрій Сова виголосив наукову доповідь «Суспільно-культурна та військово-політична діяльність Івана Боберського (з нагоди 150-річчя від дня народження)»

2023-02-20

16 лютого 2023 року на засіданні Вченої ради Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України заслухано наукову доповідь, присвячену Іванові Боберському з нагоди 150-річчя від дня його народження. Доповідь «Суспільно-культурна та військово-політична діяльність Івана Боберського (з нагоди 150-річчя від дня народження)» виголосив доктор історичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу новітньої історії Андрій Сова.

Дослідник висвітлив основні віхи життя та діяльності видатного українського педагога, громадського, військово-політичного і державного діяча, організатора, засновника українського тіловиховання, спортсмена, журналіста, редактора, видавця, перекладача, мецената, фотографа, архівіста, знавця декількох європейських мов Івана Боберського (1873–1947). Проаналізував його суспільно-культурну, освітньо-виховну та військово-політичну діяльність, реконструював його життєвий шлях з урахуванням суспільно-політичних процесів у Галичині та умов української діаспори в Європі та Північній Америці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.; дав оцінку його місця та ролі в історії України.

З-поміж іншого заакцентовано увагу на творчому доробку Івана Боберського, зокрема моральних настановах та афоризмах. Останні широко використовувалися у публікаціях, на відзнаках, прапорах, листівках, зверненнях та відозвах до українського громадянства: «Байдужі гинуть!», «Вихованє тїла – се шлях до вихованя духа», «Все вперед! Всї враз!», «Все йти до мети, коли хочеш зайти», «За мало читаємо і за мало пишемо, для того за мало знаємо», «Змаг гартує волю», «Кожде поколїнє відповідає за прикмети тїла і духа слїдуючого поколїня», «Лише зорґанізована фізична сила запевнює народови свободу і независимість», «Не лебедїти, але стреміти!», «Не плачем, а мечем!», «Розвивай свої сили, бо як ти слабий, то сьвіт скрутить тобі карк», «Треба мати знання і треба вміти знанням орудувати. Знання це топір, сприт це топорище», «Лишень з тим народом числиться світ, що є здоровий, розумний, сильний і багатий». 

2023-02-20 Сова


Читайте також:

2023-03-14
13 березня 2023 року у Львові презентовано Спеціальний рапорт Еміграційної платформи ЕВЛ та Студіум Східної Європи Варшавського університету "Воєнні біженці з України. Рік в Польщі". У презентації взяли участь науковці відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Дискусію викликало неточне формулювання терміна "воєнні біженці", а також відсутність у проєкті будь-яких згадок про історичну спадщину нинішніх переселень. Результати досліджень польських та українських науковців буде опубліковано у фаховому виданні Інституту "Україна-Польща: історична спадщина, суспільна свідомість".

2023-03-13
5 березня 2023 р. відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу членів МАН, на якому найкращих молодих істориків відзначено грамотами дирекції Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Член журі, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту, проф. Микола Литвин розповів молодим дослідникам та педагогам області про традиції Інституту і заохотив молодих науковців після завершення вищих навчальних закладів вступати до аспірантури Інституту.

2023-03-09
Разова спеціалізована вчена рада Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луцик Ірини Павлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Оголошення:

Видання:

Гавінський А., Яковишина Я. Культури Трипілля та лійчастого посуду як приклад контактів енеолітичних спільнот