Інформація про дисертацію Кіорсака В.Б.

2023-12-21
 Інформація про дисертацію

Дата створення ради

19.12.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кіорсака Владислава Борисовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Спеціалізовану раду утворено відповідно до ухвали Вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (протокол № 11 від 19.12.2023 року) та затверджено наказом директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України № 49 від 19.12.2023 року у такому складі:

Голова ради: Александрович Володимир Степанович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України;

Опоненти

Офіційний опонент:

Казакевич Геннадій Михайлович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії мистецтва Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Офіційний опонент:

Филипчук Олександр Михайлович  – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Рецензенти

Рецензент:

Голик Роман Йосипович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Паршин Ілля Леонтійович – кандидат історичних наук, завідувач відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Дисертант

Кіорсак Владислав Борисович

Тема

РУСЬ І СХІДНА ЄВРОПА В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ СКАНДИНАВІВ (НА МАТЕРІАЛАХ САГ ПРО ДАВНІ ЧАСИ)

Інформація про захист

Дата та час захисту: 19 лютого 2024, 11:00

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4, ауд. 501.

Місце праці

Науковий керівник

Гупало Віра Деонізівна, доктор історичних наук, старший дослідник відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Файл дисертації

Підпис PKCS

Протокол підпису дисертації

Рецензії на дисертацію

Рецензія Р. Голика

Рецензія І. Паршина

Офіційні відгуки на дисертацію

Відгук Г. Казакевича

Відгук О. Филипчука

Трансляція офіційного захисту

Zoom-посилання: https://us06web.zoom.us/j/89402069229?pwd=dZhfYRW3SyQ7y3qgA4hwjjzPa9a2rK.1
Ідентифікатор конференції: 894 0206 9229
Код доступу: LFu2f1Читайте також:

2024-07-12

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 


2024-07-05
Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України

2024-07-05

25 червня 2024 року на виконання розпорядження президії Національної академії наук України від 19.02.2024 № 107 «Про оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України у 2024 році» Експертна комісія провела оцінювання ефективності діяльності Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України за період 2018–2023 років.


Оголошення:

Видання:

Артимишин Ю. Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження