Відбувся публічний захист дисертації Козака Миколи Івановича «Озброєння військ Галицької та Волинської земель у ХІІ–ХІV ст. (торгівля, трофеї, власне виробництво)»

2024-05-30

30 травня, 2024 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.222.003 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України, м. Львів відбувся публічний захист дисертації Козака Миколи Івановича «Озброєння військ Галицької та Волинської земель у ХІІ–ХІV ст. (торгівля, трофеї, власне виробництво)» зі спеціальності 032 «Історія та археологія».

Дисертацію виконано в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України під керівництвом нині нажаль покійного

Войтовича Леонтія Вікторовича

доктора історичних наук, професора, старшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

 

Разова спеціалізована вчена рада працювала у такому складі:

Голова ради: Пивоваров Сергій Володимирович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Офіційний опонент: Стеблій Наталія Ярославівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційний опонент: Шеломенцев-Терський Святослав Володимирович – доктор історичних наук, професор кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційний опонент: Тоїчкін Денис Віталійович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України Національної академії наук України.

Офіційний рецензент: Паршин Ілля Леонтійович – кандидат історичних наук, завідувач відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

На засіданні були присутні усі п’ять членів разової спеціалізованої вченої ради. Четверо в очному, один у віддаленому режимі. Вчену раду було утворено відповідно до ухвали Вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (протокол № 11 ) та затверджено наказом директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України № 49 від 19.12.2024 року.

Зміни до складу разової ради внесені відповідно до ухвали Вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Протокол № 4) та затверджено наказом директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України № 28 від 01.05.2024 року.

В результаті відкритого голосування разової спеціалізованої вченої ради, було ухвалено рішення про присудження Козаку Миколі Івановичу ступінь доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Щиро вітаємо здобувача з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень!

2024-05-30 Захист М. Козака

Ознайомитись з відео публічного захисту можна тут:Ознайомитись з рішенням разової спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня доктора філософії на підставі публічного захисту можна за посиланням: текст рішення, протокол електронного підпису.


Читайте також:

2024-06-13

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 


2024-06-10
4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.

2024-05-30
Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України висловлює співчуття  науковій співробітниці відділу новітньої історії, кандидату історичних наук Марті Ігорівні Гавришко із приводу важкої і непоправної втрати – смерті Матері Наталії.

Вічна і Світла Пам'ять!

Оголошення:

Видання:

Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.