Міжнародна наукова конференція «Стандартазація і ревіталізація діалектів та місцевих мов – мода чи потреба?»

2024-06-18

13–14 червня 2024 року відділ української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України спільно з Інститутом славістики Польської академії наук (Instytut Slawistyki PAN), Комітетом славістики Польської академії наук (Komitet Słowianoznawstwa PAN), Відділенням І Варшавського наукового товариства (Towarzystwo Naukowe Warszawskie Wydział I), Фондом польської мови (Fundacja Języka Polskiego), Державною академією прикладних наук у Кросно (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie) провели Міжнародну наукову конференцію із циклу «Актуальні проблеми діалектології» (19 засідання) на тему «Стандартазація і ревіталізація діалектів та місцевих мов – мода чи потреба?» (Standaryzacja i rewitalizacja gwar ludowych oraz języków lokalnych – moda czy potrzeba?). Конференцію започатковано 1999 року у відділі української мови Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України.

Цьогоріч Варшава і Львів – наживо й за допомогою відеозв’язку – зібрали в рамках спільної конференції мовознавців-діалектологів – знаних науковців з України, Польщі, Чехії, Словаччини, Італії, Німеччини, Норвегії, Латвії, Угорщини.

Тема конференції – актуальна й водночас дискусійна – стандартизація говорів, взаємодія літературної і діалектної форм та репрезентація діалектів на синхронному рівні. Актуальність зумовлена потребою осмислити численні практичні, а вже відтак і теоретичні проблеми, що постають у роботі славістів, необхідність обмінятися досвідом щодо опрацювання діалектного матеріалу, а також обговорити перспективи подальших досліджень у цій царині.

Упродовж двох днів висвітлено широкий спектр питань, які – що особливо цінно – стосуються практики діалектологічних студій, зокрема: особливостей популяризації діалектної форми української мови на Півдні України, змін у ставленні до діалектів і розширення сфери їх застосування, чинників і стратегій ревіталізації діалектів наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., становлення мовної толерантності та демократії в Норвегії, «плюралізму норми», розмежування опозиції «діалект / мікромова» тощо. Обговорено також проблеми процесу перемикання кодів «літературна мова» – «діалект», динаміки складу діалектної лексики та змін у ній, мовних та позамовних чинників, розрізнення діалекту й суржика.

Жваві наукові дискусії, обговорення нагальних діалектологічних проблем та викликів не тільки під час засідань, а й в часі міжсекційних перерв, актуальна тема конференції – усе це сприяло продуктивній роботі, обмінові цінним досвідом, виникненню нових ідей.

Висловлюємо вдячність співорганізаторам і всім учасникам конференції та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!


2024-06-21 Варшава


Читайте також:

2024-07-12

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 


2024-07-05
Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України

2024-07-05

25 червня 2024 року на виконання розпорядження президії Національної академії наук України від 19.02.2024 № 107 «Про оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України у 2024 році» Експертна комісія провела оцінювання ефективності діяльності Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України за період 2018–2023 років.


Оголошення:

Видання:

Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.