Відділ новітньої історії

Відділ створено у 1978 році. З часу його заснування обов’язки завідувача виконували: д.і.н., проф. Юрій Сливка (1978–2004), д.і.н., проф. Іван Патер (2004–2014, 2016–2018), д.і.н., проф. Ігор Соляр (2015–2016), к.і.н., ст. досл. Михайло Романюк (2018 – дотепер).

Головними напрямами досліджень відділу є:

·      історія суспільно-політичних та національно-визвольних рухів на західних землях України;

·      воєнна історія України нового та новітнього часу;

·      кордони і прикордоння у світлі викликів і ризиків сучасної російсько-української війни;

·      неоімперська Росія та виклики посттоталітаризму у новітній історії України.

Співробітники відділу працюють над висвітленням таких аспектів історії як: націотворча роль української еліти в усіх сферах громадсько-політичного життя українців; українсько-польські, українсько-єврейські взаємини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття; консолідаційні процеси національно-демократичних сил періоду визвольних змагань; діяльність ОУН та УПА, організаційна боротьба та повсякдення; життя в умовах тоталітарних режимів, і побудови соціалізму; українсько-російські, українсько-литовські, українсько-білоруські відносини кінця ХХ – початку ХХІ, вивчення громадської думки; жіночі та гендерні студії у контексті української історії другої половини ХІХ – ХХ століття; усноісторичні дослідження.


Планові теми відділу:

2006–2008 – «Суспільно-політичні та національно-конфесійні трансформації в Західній Україні  ХІХ–ХХ ст.»

2009–2011 – «Ідея соборності України як чинник консолідації українського суспільства в світовий інтеграційний процес: минуле і сучасне»

2012–2014 –  «Західноукраїнські землі в контексті націєтворчих процесів  у Центрально-Східній Європі (ХІХ – початку ХХІ ст.)»

2015–2017 – «Взаємодія інституцій держави і громадянського суспільства в Україні в другій половині ХІХ–ХХ століття. Західні землі»

2018–2020 – «Міжнаціональні відносини в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття. Західні землі»

2021–2023 – «Місцеве самоврядування в Україні (ХХ – початок ХХІ століття). Західні землі»

Починаючи з 2024 р. відділ працює над виконанням науково-дослідної роботи «Національний спротив в Україні: історичні традиції, сучасні виклики, міжнародна підтримка».

На сьогоднішній день у відділі працює 13 співробітників, з них п’ять докторів та сім кандидатів наук.

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ВІДДІЛУ ОСТАННІХ РОКІВ:

Колективні монографії:

1.        Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець XIX – початок XXI ст.): колективна монографія / відп. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. 748 с. ISBN 978-966-02-8585-9

2.        Міжнаціональні відносини в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. Західні землі: монографія / від. ред. Іван Патер, упоряд. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 698 с. ISBN 978-966-02-9444-8.

3.        Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи: колективна монографія; відп. ред. І. Г. Патер, упоряд. О. І. Муравський. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018. 498 с. ISBN 978-966-02-8765-5

4.        Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / [відп. ред. Ігор Соляр; упоряд. Михайло Романюк]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. 436 с. ISBN 978-966-02-8764-8

5.        Ідея Європи в суспільному дискурсі сучасної України: монографія / від. ред. Ігор Соляр, упоряд. Олег Муравський, Михайло Романюк; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 312 с. ISBN 978-966-02-9157-7

6.        Польсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії само-ідентифікації населення: монографія / [відп. ред. І. Патер, упоряд. О. Муравський, М. Романюк]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 392 с. ISBN 978-966-02-9156-0

7.        Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія / від. ред. І. Патер; упоряд.: О. Муравський, М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 348 с. ISBN 978-966-02-9518-6

8.        Білорусько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії само-ідентифікації населення: монографія / відп. ред. Іван Патер; упоряд.: Олег Муравський, Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. 454 с. SBN 978-966-02-9867-5

9.        Воєнно-політичні інтереси України в ієрархії суспільних пріоритетів (кінець ХХ – початок ХХІ століття): монографія / відп. ред. Ігор Соляр, упоряд.: Олег Муравський, Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. 324 с. ISBN 978-966-02-9868-2

10.     Українська еліта у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття: особливості формування, трансформація уявлень, інтелектуальний потенціал. Західні землі. Вибрані проблеми: монографія / від. ред. Ігор Соляр, упоряд.: Олег Муравський, Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2023. Кн. 1. 536 с. ISBN 978-617-554-181-4

11.     Місцеве самоврядування в Україні (ХХ – початок ХХІ століття). Західні землі: монографія / відп. ред. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2023. 676 с. ISBN 978-617-554-184-5

 

Індивідуальні монографії:

1.        Романюк М. Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937–1953): монографія / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Центр незалежних історичних студій. Львів, 2016. 608 с.

2.        Пасіцька О. «Львівський Манчестер» і «Галицька Каліфорнія»: соціально-економічна діяльність українців Галичини (20–30-ті роки ХХ ст.). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. 572 с. ISBN 978-617-7527-44-1

3.        Патер І. Українсько-польські відносини у Галичині в роки Першої світової війни (нариси історії). Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2019. 193 с. ISBN 978-966-02-9069-3

4.        Руда О. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції. Монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 802 с. ISBN 978-966-02-8940-6

5.        Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність: монографія; Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Центр незалежних історичних студій. Львів, 2019. 512 с. ISBN 978-966-02-9159-1

6.        Пасіцька О. Довірений митрополита Шептицького – Тит Войнаровський. НАН України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. 320 с. ISBN 978-966-02-9891-0

7.        Артимишин Ю. Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2023. 276 с. ISBN 978-966-02-9680-0

8.        Посівнич М. Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929-1939 рр. / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, ЦДВР. Вид. 2-ге, доп. Тернопіль: Крила, 2023. 368 с., іл. ISBN: 978-617-7916-31-3

9.        Посівнич М. Степан Бандера – провідник української ідеї. (Серія «Наш пантеон»). Київ: Наш формат, 2023. 288 с. ISBN 978-617-8120-65-8

 

Збірники документів:

1.        Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1949–1956. Кн. 3 / упоряд. М. Романюк. Київ; Торонто, 2017. 736 с. (Серія «Літопис УПА. Нова серія»; т. 27).

2.        Слово політв’язня: періодичні видання Ліги українських політичних в’язнів 1946-1947 рр./ упоряд. і відп. ред. Михайло Романюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2019. 584 с.

3.        Кіцюк Я. – «Щербатий». «Ми просто йшли...» / упоряд. Ігор Гомзяк, Михайло Романюк. Львів: Вид-во «Літопис УПА», 2020. 152 с. (Літопис УПА. Серія «Події і люди»; кн. 37).

4.        Українські націоналісти в боротьбі проти нацизму: збройне протистояння, спротив у німецьких тюрмах і концтаборах, діяльність на еміграції. Документи та матеріали / упоряд. і відп. ред. Михайло Романюк; НАН України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 904 с.


Відділ новітньої історії є видавцем збірника «Новітня доба» – фахового видання категорії «Б» зі спеціальності 032 «Історія та археологія» (наказ МОН України від 29.06.2021 р. № 735). URL: https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/novitnia-doba/


За останні роки відділ став організатором та співорганізатором проведення низки міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, а, зокрема:

Всеукраїнська наукова конференція «Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть)» (Львів, 9 листопада 2018 р.);

Всеукраїнська наукова конференція «Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.)» (Львів, 16 листопада 2018 р.);

Міжнародна наукова конференція «Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, соборність. До 100-річчя утворення ЗУНР» (Львів, 30 жовтня 2018);

Міжнародна наукова конференція «Депортації в системі злочинів тоталітарного комуністичного режиму (до 75-х роковин депортації кримських татар та початку депортацій українського населення з території Польщі)» (Львів, 26–27 вересня 2019 р.);

Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)» (Львів, 11 жовтня 2019 р.);

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Український визвольний рух першої половина ХХ ст.: регіональні контексти» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів та 110-річниці від дня народження Степана Бандери) (Дрогобич, 8 листопада 2019 р.)

Наукова конференція «Організація українських націоналістів та Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи» (до 130-річчя від дня народження Євгена Коновальця)» (Львів, 13 жовтня 2021 р.);

Всеукраїнська наукова конференція «Українська повстанська армія у боротьбі проти нацистського і більшовицького тоталітарних режимів» (до 80-річчя створення УПА) (Івано-Франківськ, 12 жовтня 2022 р.);

Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)» (Львів, 13 жовтня 2022 р.) та ін.

У відділі підготовлено 14 докторів наук та 55 кандидатів наук. Працівники відділу неодноразово ставали лауреатами державних премій та інших нагород. У 2007 р. К. Науменко був відзначений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за дослідження історії Голодомору 1932–1933 років. У 2008 р. нагороду заслуженого діяча науки і техніки України отримав І. Патер. У конкурсі на кращі україномовні видання львівських видавництв Львівської міської ради у 2015 р. перемогу здобула О. Пасіцька.

Наукову роботу відділ проводить у тісній співпраці з Інститутом історії України НАН України, історичними факультетами вищих навчальних закладів України, а також ученими Польщі, США та Канади.
Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Видання:

Трансформація суспільно-політичних процесів: українці Східної Галичини (1772–1918): монографія