Самсін (Дубинка) Наталя Любомирівна

лаборант І категорії, секретар відділу,

Народилася 31 липня 1984 р. у м. Львів.

У 2007 р. закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка.

В Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича від 2008 р.: лаборант І категорії, секретар відділу. З 2010 року брала участь у впорядкуванні архіву Ярослава Ісаєвича.

Наукові зацікавлення: середньовічне малярство; життя і творча діяльність академіка Ярослава Ісаєвича; наукова та суспільна діяльність Я. Ісаєвича; історія Галицько-Волинської держави в дослідженні Я. Ісаєвича.

Статті в наукових виданнях

Архів Ярослава Ісаєвича в контексті історіографічної думки й культури Галичини. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Львів, 2012–2013. Вип. 13–14. С. 538–548.

Статті в інших виданнях

Святкування Маланки. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2010 р. Інформаційний бюлетень. Львів, 2011. С. 186.

Архів академіка Ярослава Ісаєвича. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2010 р. Інформаційний бюлетень. Львів, 2011. С.197–201.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово