Зашкільняк Леонід Опанасович

cтарший науковий співробітник, доктор історичних наук, професор

Народився 25.08.1949, у м.Львові – історик, кандидат історичних наук (1975), доцент (1981), доктор історичних наук (1993), професор (2000).

Закінчив історичний факультет Львівського ун-ту (1971). У 1971-74 аспірант кафедри історії південних і західних слов’ян Львівського ун-ту. Після закінчення аспірантури продовжував працювати на кафедрі історії південних і західних слов’ян: 1974-76 – асистент, 1976-78 – старший викладач, 1978-92 – доцент; 1988-91 – докторант історичного факультету, 1992-95 – доцент кафедри історії слов’янських країн Львівського ун-ту, 1995-97 – професор, 1997-2007 – завідувач кафедри історії слов’янських країн Львівського національного ун-ту ім. І. Франка. З вересня 2007 по лютий 2010 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

З 2010 р. - завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка. За сумісництвом працює в Центрі дослідження українсько-польських відносин. 

Кандидатська дисертація "Боротьба Польської робітничої партії проти реакції за встановлення і зміцнення народно-демократичного ладу в Польщі (1944-1948 рр.)", докторська – "Польська історіографія 40-60-х років ХХ ст. (питання організації і методології)".

Досліджує нову і новітню історію Польщі та українсько-польських стосунків, польську, українську та зарубіжну історіографію ХІХ і ХХ ст., міжслов’янські зв’язки, теоретичні проблеми історичної науки. Автор понад 250 наукових і наук.-попул. праць.

Список основних наукових робіт:

Монографії, посібники, брошури:

 1. Galicja 1772 – 1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. Rzeszów, 2011. T. 1-3 (редактор і співавтор)
 2. Історія – ментальність – ідентичність. Випуск ІV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття: колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка, Йоанни Пісуліньської, Павла Сєрженґи. Львів, 2011 (редактор і співавтор)
 3. Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні. – Львів, 2009 (редактор і співавтор)
 4. Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod redakcją Jerzego Maternickiego przy współpracy Leonida Zaszkilniaka. Rzeszów, 2007 (редактор і співавтор)
 5. Сучасна світова історіографія. Львів, 2007
 6. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів, 2004 (редактор і співавтор)
 7. Історія Польщі. Львів, 2002 (співавтор М. Г. Крикун )
 8. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів, 2001(редактор і співавтор)
 9. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999
 10. Вступ до методології історії. Львів, 1996
 11. М. С. Грушевський. Щоденник (1888-1894 рр.) / Підготовка до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова Леоніда Зашкільняка. Київ, 1995
 12. Польська історіографія після II світової війни: проблеми національної історії (40-60-ті роки). Київ, 1992
 13. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Москва, 1990 (співавтор)
 14. Историография истории южных и западных славян. Москва, 1987 (співавтор)
 15. Формирование и развитие исторической науки в Польше. Львов, 1986

Документальні публікації, словники, енциклопедії:

- М. Грушевський. Щоденник (1888-1894 рр.). Підготовка до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова. – Київ, 1997. – 262 с.
- Статті в “Довіднику з історії України” за ред. І. Підкови і Р. Шуста, “Енциклопедії історії України” та “Енциклопедії сучасної України”.

Редагування:

- Козацькі війни ХVІІ ст. в історичній свідомості польського та українського народів. Матеріали Другої Польсько-Української Наукової Зустрічі. – Львів-Люблін, 1996. – 292 с.
- Центральна і Східна Європа в ХV-ХVІІІ століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження Професора Дмитра Похилевича. – Львів, 1998. – 302 с.
- Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / podred. Jerzego Maternickiegoi Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004-2007.. – T. ІІ-V.
- Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod redakcją Jerzego Maternickiego przy współpracy Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – 616 s.

Статті:

 • Неоромантизм у польській історіографії початку ХХ ст. (До питання про соціальну функцію історії) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1993. – Вип. 45. – С. 36-43. 
 • Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku: analiza i interpretacja // Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Uwarunkowania, założenia i prześlanki wzajemnej współpracy. – Rzeszów, 1996. – S. 187-202. 
 • Історична спадщина М. Грушевського в контексті східноєвропейської історіографії початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1997. – Вип. 32. – С. 110-119.
 • Львів як центр формування української науки (друга половина ХІХ ст.) // Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa. – Kraków, 1998. – S. 387-402.
 • Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду і польського підпілля в 1939-1945 рр. // Україна – Польща: важкі питання. – Варшава, 1999. – Т. 4. – С. 122-138. - Історична теорія в науковій творчості Михайла Грушевського // Український історик. – Нью-Йорк-Торонто-Київ-Львів-Париж, 1999. – Том ХХХVI. – № 2-4. – С. 30-54.
 • Ukraiński ruch narodowy i sprawa Polski w latach drugiej wojny światowej // Przegląd Wschodni. – Warszawa, 2004. T. IX. – Zeszyt 1. – S. 63-94.
 • Україна між Польщею і Росією: історіографія і суспільна свідомість // Український історичний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 192-213.
 • Українсько-польські стосунки на Волині та у Східній Галичині в 1939 – 1944 роках: невідома війна // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Том CCLI: Праці Історично-філософської секції. – Львів, 2006. – С. 325-367.
 • Dzieje Polski w historiografii i świadomości społecznej Ukraińców na początku XXI wieku // „O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych. Moderatory W. Molik, H. Żaliński. – Poznań, 2007. – S. 157-179.
Література про вченого: 

- Историки-слависты СССР. Биобиблиографический словарь-справочник. – Москва, 1981. – С. 78; Львівський державний університет імені Івана Франка. Довідник. – Львів, 1998;
- Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940-2000). – Львів, 2000. – С. 101-102.

Оголошення:
Новини:

Науковці Інституту українознавства взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують»

У березні 2024 року науковці відділу української мови Інституту українознавства Національної академії наук України взяли участь у серії науково-освітніх заходів «Мовознавці актуалізують», які ініціювала катедра української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Реалізовано проєкт відеороликів спільно з ініціативами «#ШоТам» та «Локальна історія»

Упродовж лютого-квітня 2024 р. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України долучився до реалізації проєкту мультимедійних ініціатив «#ШоТам» та «Локальна історія» зі створення 8 відеороликів рубрики «Нація підприємців: як українці бізнес будували».

Видання:

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: історія, імена, ідеї