Зашкільняк Леонід Опанасович

cтарший науковий співробітник, доктор історичних наук, професор

Народився 25.08.1949, у м.Львові – історик, кандидат історичних наук (1975), доцент (1981), доктор історичних наук (1993), професор (2000).

Закінчив історичний факультет Львівського ун-ту (1971). У 1971-74 аспірант кафедри історії південних і західних слов’ян Львівського ун-ту. Після закінчення аспірантури продовжував працювати на кафедрі історії південних і західних слов’ян: 1974-76 – асистент, 1976-78 – старший викладач, 1978-92 – доцент; 1988-91 – докторант історичного факультету, 1992-95 – доцент кафедри історії слов’янських країн Львівського ун-ту, 1995-97 – професор, 1997-2007 – завідувач кафедри історії слов’янських країн Львівського національного ун-ту ім. І. Франка. З вересня 2007 по лютий 2010 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

З 2010 р. - завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка. За сумісництвом працює в Центрі дослідження українсько-польських відносин. 

Кандидатська дисертація "Боротьба Польської робітничої партії проти реакції за встановлення і зміцнення народно-демократичного ладу в Польщі (1944-1948 рр.)", докторська – "Польська історіографія 40-60-х років ХХ ст. (питання організації і методології)".

Досліджує нову і новітню історію Польщі та українсько-польських стосунків, польську, українську та зарубіжну історіографію ХІХ і ХХ ст., міжслов’янські зв’язки, теоретичні проблеми історичної науки. Автор понад 250 наукових і наук.-попул. праць.

Список основних наукових робіт:

Монографії, посібники, брошури:

 1. Galicja 1772 – 1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. Rzeszów, 2011. T. 1-3 (редактор і співавтор)
 2. Історія – ментальність – ідентичність. Випуск ІV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття: колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка, Йоанни Пісуліньської, Павла Сєрженґи. Львів, 2011 (редактор і співавтор)
 3. Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні. – Львів, 2009 (редактор і співавтор)
 4. Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod redakcją Jerzego Maternickiego przy współpracy Leonida Zaszkilniaka. Rzeszów, 2007 (редактор і співавтор)
 5. Сучасна світова історіографія. Львів, 2007
 6. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів, 2004 (редактор і співавтор)
 7. Історія Польщі. Львів, 2002 (співавтор М. Г. Крикун )
 8. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів, 2001(редактор і співавтор)
 9. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999
 10. Вступ до методології історії. Львів, 1996
 11. М. С. Грушевський. Щоденник (1888-1894 рр.) / Підготовка до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова Леоніда Зашкільняка. Київ, 1995
 12. Польська історіографія після II світової війни: проблеми національної історії (40-60-ті роки). Київ, 1992
 13. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Москва, 1990 (співавтор)
 14. Историография истории южных и западных славян. Москва, 1987 (співавтор)
 15. Формирование и развитие исторической науки в Польше. Львов, 1986

Документальні публікації, словники, енциклопедії:

- М. Грушевський. Щоденник (1888-1894 рр.). Підготовка до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова. – Київ, 1997. – 262 с.
- Статті в “Довіднику з історії України” за ред. І. Підкови і Р. Шуста, “Енциклопедії історії України” та “Енциклопедії сучасної України”.

Редагування:

- Козацькі війни ХVІІ ст. в історичній свідомості польського та українського народів. Матеріали Другої Польсько-Української Наукової Зустрічі. – Львів-Люблін, 1996. – 292 с.
- Центральна і Східна Європа в ХV-ХVІІІ століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження Професора Дмитра Похилевича. – Львів, 1998. – 302 с.
- Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / podred. Jerzego Maternickiegoi Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004-2007.. – T. ІІ-V.
- Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod redakcją Jerzego Maternickiego przy współpracy Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – 616 s.

Статті:

 • Неоромантизм у польській історіографії початку ХХ ст. (До питання про соціальну функцію історії) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1993. – Вип. 45. – С. 36-43. 
 • Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku: analiza i interpretacja // Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Uwarunkowania, założenia i prześlanki wzajemnej współpracy. – Rzeszów, 1996. – S. 187-202. 
 • Історична спадщина М. Грушевського в контексті східноєвропейської історіографії початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1997. – Вип. 32. – С. 110-119.
 • Львів як центр формування української науки (друга половина ХІХ ст.) // Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa. – Kraków, 1998. – S. 387-402.
 • Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду і польського підпілля в 1939-1945 рр. // Україна – Польща: важкі питання. – Варшава, 1999. – Т. 4. – С. 122-138. - Історична теорія в науковій творчості Михайла Грушевського // Український історик. – Нью-Йорк-Торонто-Київ-Львів-Париж, 1999. – Том ХХХVI. – № 2-4. – С. 30-54.
 • Ukraiński ruch narodowy i sprawa Polski w latach drugiej wojny światowej // Przegląd Wschodni. – Warszawa, 2004. T. IX. – Zeszyt 1. – S. 63-94.
 • Україна між Польщею і Росією: історіографія і суспільна свідомість // Український історичний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 192-213.
 • Українсько-польські стосунки на Волині та у Східній Галичині в 1939 – 1944 роках: невідома війна // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Том CCLI: Праці Історично-філософської секції. – Львів, 2006. – С. 325-367.
 • Dzieje Polski w historiografii i świadomości społecznej Ukraińców na początku XXI wieku // „O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych. Moderatory W. Molik, H. Żaliński. – Poznań, 2007. – S. 157-179.
Література про вченого: 

- Историки-слависты СССР. Биобиблиографический словарь-справочник. – Москва, 1981. – С. 78; Львівський державний університет імені Івана Франка. Довідник. – Львів, 1998;
- Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940-2000). – Львів, 2000. – С. 101-102.

Оголошення:
Новини:

Молодший науковий співробітник Інституту Юлія Артимишин виступила на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.

28 грудня 2022 р. під час засідання Президії НАН України молодший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), кандидат історичних наук Юлія Артимишин презентувала доповідь "Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи досліджень".

Вічна пам'ять Герою!

Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України висловлює співчуття аспірантці відділу новітньої історії Василині Зайцевій з приводу загибелі на війні її чоловіка Сергія.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово