Гавришко Марта Ігорівна

наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Народилася 20 вересня 1984 року у м. Миколаїв Львівської області.

У 2006 році закінчила магістратуру історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006-2009 роках навчалася в аспірантурі історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

В інституті від 2009 року: молодша наукова співробітниця, з 2019 року – наукова співробітниця відділу новітньої історії.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Націонал-соціалістичний режим у Німеччині у відображенні суспільно-політичної думки Галичини (1933-1939)” (науковий керівник – проф. Михайло Швагуляк).

У 2013-2015 роках –відповідальна редакторка наукового збірника “Український визвольний рух”.

З 2017 року – авторка рубрики “Життєписи історії” на академічному веб-сайті “Україна модерна”.

Викладацька діяльність

2019-2018н.р.           спецкурс “Історія Центральної та Східної Європи у другій половині ХХ століття”, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ

2017-2016 н.р.           спецкурс “Жінки і війна: специфіка досвіду та його репрезентації”, Український католицький університет, Лекторій СУА

2011-2010 н.р.           спецкурс “Третій Райх очима українців Галичини (1933-1939)”, Український католицький університет

Наукові зацікавлення

Гендерна/жіноча історія, сексуальне насильство під час збройних конфліктів, Друга світова війна, Голокост, ОУН і УПА, усна історія, студії пам’яті.

Стипендії, гранти, стажування

2020. United States Holocaust Memorial Museum, J.B. and Maurice C. Shapiro Fellowship

2019. Yahad-In Unum’s Holocaust Fellowship

2018. Monash University, Ada Booth Research Fellowship in Slavic Studies

2018. Hamburg Foundation for the Advancement of Research and Culture, Deutscher Akademischer Astauschdienst (DAAD) Scholarship

2018. Shevchenko Scientific Society in the US, conference travel grant

2018. University of St. Gallen, research grant

2017. International Association of Humanities, conference travel grant

2017. Association for Women in Slavic Studies, conference travel grant

2017. Association for Diversity in Slavic, East European, and Eurasian Studies, conference travel grant

2016. University of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies, research grant (Petro Chornyj Memorial Endowment Fund and Yachymenko Family Endowment Fund)

2015. Hamburg Institute for Social Research, Short-term Scientific Mission, COST Action IS1203: In search of transcultural memory in Europe

2009. Deutsche Historische Institut in Warschau, Robert Bosch Stiftung Scholarship

2008. University of Rzeszow, dissertation fellowship

2006. Ukrainian National Women’s League of America, scholarship

Участь у міжнародних наукових проектах:

З 2019        International research group “Sexual Violence in Armed Conflicts” (Hamburg Foundation for the Advancement of Research and Culture, Germany)

2019-2018. “Transcultural Contact Zones in Ukraine”, “Ukrainian Regionalism: a Research Platform” (Center for Governance and Culture, University of St. Gallen, Switzerland)

2019-2017. “The Social Anthropology of the Void: Poland and Ukraine after WWII” (Institute of philosophy and sociology of the Polish Academy of Sciences, Poland)

Профілі у наукометричних базах

Academia.edu: https://nas.academia.edu/MartaHavryshko

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4631-2248

Scopus: 57202930312

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9b7fg6UAAAAJ

E-mail: havryshko@gmail.com

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Науково-популярна книга

Долаючи тишу. Жіночі історії війни. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. 238 c.

Розділи у монографіях і збірниках

·         Жінки у національному підпіллі: внески і втрати // Жінки у горнилі модернізації. За заг. ред. О. Кісь. – Харків: КСД, 2017. – С. 204-231.

·         Поняття “громадського” і ‟приватного” в середовищі підпілля ОУН та УПА у 1940–1950-х роках // Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець XIX – початок XXI ст.): колективна монографія / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. – С. 478-492.

·         Заборонене кохання: фактичні дружини учасників підпілля ОУН та УПА у 1940-1950-х років // Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства.За наук. ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. – Київ: ТОВ “Арт книга”. 2015 – С. 123-141.

·         Юлія Ганущак: “Помилування не просила, бо не так була вихована” // “І слова стали чином живим…”. Боротьба ОУН та УПА крізь призму людських доль та стосунків. За ред. О. Стасюк. – Львів: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. 2014. – С. 189-200.

Збірник документів

Радянські виборчі кампанії в Західній Україні (1946-1950-роки). Збірник документів і матеріалів / Упор. і відп. ред. Стасюк О. Й.; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Львів, 2011. – 776 с.

Статті

·         Women’s Body as Battlefield: Sexual Violence during the Soviet Counterinsurgency in Western Ukraine (1944-1953). // Euxeinos. Governance and Culture in the Black Sea Region. – 2019. – Vol. 9. No 27. – P. 85-113.

·         Згвалтування у сховках: сексуальне насильство під час Голокосту в Україні // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2019. – Зб. 1(17). – С. 10-30.

·         Love and Sex in Wartime: Controlling Women's Sexuality in the Ukrainian Nationalist Underground. // Aspasia. – 2018. – Vol. 12. – P. 35-67.

·         Illegitimate sexual practices in the OUN underground and UPA in Western Ukraine in the 1940s and 1950s”. Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies [Online]. 2016. Issue 17: Women in arms: from the Russian Empire to Post-Soviet States.

·         Чоловіки, жінки і насильство в ОУН і УПА у 1940-1950-х роках // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – C. 89-107.

·         Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940-1950 рр. // Український визвольний рух. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ. – 2015. – Зб. 20. – С. 199-213.

·         Ставлення представників ліберального фемінізму в Галичині до ОУН у 1929- 1939 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013. – Вип. 24. – С. 85-97.

·         Вплив “ґендерної політики” в Третьому Райху на український феміністичний дискурс у Галичині 1930-х рр. // Українознавчий альманах. Київ: Київський нац. у-т ім. Т. Шевченка. – 2011. – Вип. 6. – С. 86-90. 

Список бібліографії у форматі pdf.

Оголошення:
Новини:

У Львові з'явиться вулиця Академіка Ярослава Ісаєвича

Депутати Львівської міської ради на засіданні у четвер, 18 серпня, перейменували 20 вулиць Львова.

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).