Гаврилів Тимофій Іванович

cтарший науковий співробітник, доктор філологічних наук

1993 року закінчив з відзнакою факультет іноземних мов Львівського державного (тепер – національного) університету ім. Івана Франка.

В Інституті від 2007 року: науковий співробітник (2007–2011), старший науковий співробітник відділу української літератури.

1998 року в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Граматикалізація конструкцій з модальними дієсловами sollen і wollen у сучасній німецькій мові (на прикладі художньої літератури та ЗМІ)»  (спеціальність – германські мови)

2009 року в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Ідентичність у художньому просторі (на матеріалі німецькомовних літератур)» (спеціальності – теорія літератури, зарубіжна література)

Член редколегії наукового збірника «Парадигма», серії «Студії німецькомовних літератур» (Україна), «Greifswalder Ukrainistische Hefte» (Німеччина)

Наукові зацікавлення: теорія жанрів, подорожня література, спогадова література, українське й австрійське письменство Галичини.

 

Участь у міжнародних наукових програмах

1999–2001 – учасник наукової програми ім. Франца Верфеля федерального міністерства науки і досліджень Республіки Австрія

2000 – учасник перекладної програми ім. Пауля Целяна Інституту наук про людину

 

Нагороди

1996 – Літературна премія «Благовіст»

2015 – Міжнародна літературно-мистецька премія ім. Пантелеймона Куліша

2018 – грамота Президії НАН України з нагоди 100-річчя НАН України.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=h0_I-TQAAAAJ

E-mail: havryliv9@gmail.com

 

Основні наукові праці

 Монографії

·       Текст між культурами. Перекладознавчі студії. – Київ: Критика, 2005. – 200 с.

·       Identitäten in der österreichischen Literatur des XX. Jahrhunderts. – Lviv: Klasyka, 2008. – 408 c.

·       Форма і фігура. Ідентичність у художньому просторі. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2009. – 480 с.

·       Шкіц філософії сум’яття. Австрійська література у XIX і XX сторіччях. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2011. – 354 с.

·       На наш бік. Австрійська література в Україні в контексті перекладів світової художньої літератури. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2015. – 198 с.

Розділи у колективних монографіях

·       «Воськове діло Гуцулію вбити, а наше діло єї поховати». Галичина і Перша світова війна: від Івана Франка до Йозефа Рота та Кристофа Рансмайра. // Письменство Галичини в міжкультурній взаємодії. Колективна монографія відділу української літератури Інституту українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України. За редакцією Т. Гавриліва. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2015. – C. 174-212.

Упорядковані серії наукових праць

·      Експресіонізм. Збірник наукових праць. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2002. – 154 с.

·      Експресіонізм. Збірник наукових праць. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. – 176 с.

·      Експресіонізм. Збірник наукових праць. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – 152 с.

·      Студії австрійської літератури. Том 1. Ідентичність художнього простору. Ґеорґ Тракль у контексті часу, традиції і діалогу культур. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – 144 с.

·      Студії австрійської літератури. Том 2. Маска і метаморфоза. (Де)конструювання діалогічного мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2006. – 152 с.

·      Студії австрійської літератури. Том 3. Факт як експеримент. Механізми фікціоналізації дійсності в творах Йозефа Рота. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2007. – 280 с.

Упорядковані науково-популярні міждисциплінарні видання

·       Подорож до Европи. Галичина, Буковина і Відень на центральноевропейській культурній шахівниці (разом з Оксаною Гаврилів). – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – 232 с.

·      Нова подорож до Європи (разом з Оксаною Гаврилів). – Львів: ВНТЛ-Класика, 2012. – 300 с.

·      Потяг надій та інші залізничні сполучення. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2011. – 384 с.

Наукові переклади

·      Ганс-Ґеорґ Ґадамер. Вірш і розмова. – Львів: Ї, 2002. – 188 с.

Статті

·       «Уламки мого дитинства і юности, не більше». Концепція наративу в автобіографічній пенталогії Томаса Бернгарда // Слово і час. – Київ, 2005. – С. 52-57.

·       Феноменологія ідентичності ліричного «я» в сучасній австрійській поезії // Слово і час. № 10. – Київ: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2006. – С. 76-80.

·       Жанрово-видові особливості «Неймовірних подорожей» сучасної австрійської письменниці Ільзе Айхінґер // Питання літературознавства. Випуск 74. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 101-115.

·       Trakl – zwischen Baudelaire und Rimbaud // Károly Csúri (Hg.). Georg Trakl und die literarische Moderne. – Tübingen: Niemeyer, 2009. – S. 165-181.

·       Die Geburt einer Literaturgeschichte aus dem bruchstückhaften Geist der Postmoderne // Arnulf Knafl (Hg.): Kanon und Literaturgeschichte. – Wien: Praesens 2010. – S. 203-214.

·       Жанротвірна функція вказівників простору і часу у книжці «Вчора в дорозі» Петера Гандке // Питання літературознавства. Випуск 84. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 169-176.

·       Переклад як прочитання іншого і впізнання себе // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації. Збірник наукових праць. Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». Випуск 11. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 318-328.

·       Werfel, Verdi und der Mann in der Gondel. Zur Rezeption von Franz Werfel in der Ukraine // Arnulf Knafl (Hg.). Die Avantgarde und das Heilige. Neue Beiträge zur literaturwissenschaftlichen Forschung über Franz Werfel. – Wien: Praesens, 2013. – S. 121-141.

·       Коронний край, прикордонний край, блаженний край? – Galizien Йозефа Рота і Galicien Інґеборґ Бахман // Ганс Ріхард Бріттнахер, Інґа Штефан, Євгенія Волощук, Олександр Чертенко (упор.). Центральні землі – коронні землі – межові землі. Понад кордонами. Студії німецькомовної літератури. Випуск 3. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 137-147.

·       Галичина на тлі модернізаційних процесів (очима Йозефа Рота і його героїв) // Парадигма, випуск 7. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2013. – С. 240-272.

·       Дві подорожі до одного міста: «Мандрівка до Польщі» Альфреда Дьобліна та «Мандрівка Галичиною» Йозеф Рота // Ганс Ріхард Бріттнахер, Євгенія Волощук, Олександр Чертенко (упор.). Студії німецькомовної літератури. Випуск 2. Кордони без місць – місця без кордонів. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 46-60.

·       Tymofiy Havryliv. Przemyśl. Ein mitteleuropäisches Lehrstück von Christoph Ransmayr. In: Attila Bombitz (Hg.). Bis zum Ende der Welt. – Wien: Praesens, 2015. – S. 176-187.

·       Галичина в біблійних координатах: маркери ідентичності художнього простору в романі «Книжка Франци» Інґеборґ Бахманн // Парадигма, випуск 8. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України. – С. 217-232.

·       Medium Zeitung. Joseph Roth als Reporter deutschsprachiger Blätter // Arnulf Knafl (Hg.). Medium. Medialität. Intermedialität. Beiträge zur österreichischen Kulturgeschichte. – Wien: Praesens, 2016. – S. 83-96.

·       Ein Migrant par excellence. Leben und Werk von Ivan Franko als Beispiel der Multiplexität // Alexandra Millner, Katalin Teller (Hg.). Transdifferenz und Transkulturalität. Migration und Alterität in den Literaturen und Kulturen Österreich-Ungarns. – Bielefeld: transcript Verlag, 2018. – S. 175-188.


Пов'язані публікації

Вийди і візьми
Ельфріде Єлінек. Що сталося після того, як Нора покинула свого чоловіка, або Підпори суспільств
Нова подорож до Європи
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти