Артимишин (Павлів) Юлія Зеновіївна

молодша наукова співробітниця, кандидат історичних наук

Народилася 1993 року у м. Львові. Навчалася в СЗШ №51 (2000–2008) та Львівському економічному ліцей (2008–2010). Упродовж 2010–2015 рр. була студенткою історичного факультету Львівського університету імені Івана Франка (спеціальність «Історія»). У 2015 р. закінчила з відзнакою магістратуру історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протягом 2015‑2018 рр. навчалася в аспірантурі Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. 16 жовтня 2018 р. у Інституті українознавства захистила кандидатську дисертацію “Депортації українців з польсько-українського прикордоння 1944‑1951 рр. у регіональній пам’яті України” (науковий керівник д.і.н., проф. Литвин М. Р.).

В Інституті від 2015 р.:

2015‑2018 рр. аспірантка Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України.

Від 2016 р. – до сьогодні секретарка Ради молодих вчених Інституту.

Листопад-грудень 2018 рр. молодший науковий співробітник Центру дослідження українсько-польських відносин.

Від січня 2019 р. – до сьогодні молодший науковий співробітник відділу новітньої історії.


Наукові зацікавлення: Соціальна та усна історія, студії з пам’яті, прикордоння, польсько-українські відносини у ХХ-ХХІ ст., Друга світова війна, дослідження травматичного досвіду, ґендерні студії.


Учасниця:

XXIX Wschodniej Szkoły Letniej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 28 czerwca-28 lipca 2019 ).

Літньої школи Transregional Academy "After Violence: The (Im-)Possibility of Understanding and Remembering” (Prisma Ukraïna – Research Network Eastern Europe, Forum Transregionale Studien, Інститут “Ткума” Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні, Дніпро, 10-17 червня 2019 р.)

Міжнародного семінару “Pухи через кордони: повоєнні переселення та досвіди людей покордоння” (Інститут політичних досліджень, Польська академія наук, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Кафедра нової і новітньої історії України, Український католицький університет; Львів, 6-7 березня 2019 р.)

Міжнародної наукової конференція для молодих дослідників “Досліджуючи минуле: методологічне оновлення в історіографії в Україні” (Центр польських та європейських студій, кафедра історії НаУКМА, студентське наукове товариство “Potluck”; Київ, 20-21 квітня 2017 р.)

Міжнародної конференції “Масове насильство та геноциди на українських землях в 1930-1940-х роках” (Центр дослідження міжетнічних відносин у Східній Європі, м. Харків, Історичний факультет Харківського національного університету імені Василя Каразіна, Харків, 1-2 грудня 2016)

Стипендіатка програми “Артес Лібералес”(„Artes Liberales”) при Варшавському університеті (Варшава, липень 2017).

Переможець всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі “Гендерні дослідження” (Бердянськ, березень 2015 ).

Лауреатка всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих дослідників історії України на тему “Жінки України у Другій світовій війні: історія, пам’ять, репрезентації” (“Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Київ,29 листопада 2013).

Учасниця історичних варштатів “Окремі питання польсько-українських стосунків в першій половині ХХ ст.” (Громадсько-культурне товариство “Польща-Україна” в Познані, Познань, 13–15 травня 2013).

Співавторка: 

Виставки “ВИГНАННЯ. До 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Любачівщини, Холмщини, Південного Підляшшя і Західної Бойківщини” (Український інститут національної пам’яті, Інститут українознавства ім. І.  Крип’якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України, Інституту історії церкви Українського католицького університету, Історико-краєзнавчий музей м. Винники, Світова федерація лемківських організацій.), що експонувалася у Києві та Львові

Контактна інформація

julialviv1011@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-8095-7379

https://independent.academia.edu/YuliyaPavliv


Список публікацій

·         “Нас били, різали”, “такий був час”: до питання колективної травми та наративу страждання в депортованих українців із Польщі у 1944–1951 рр. Український історичний збірник. Київ: Національна Академія Наук України, Інститут Історії України, Рада молодих вчених, 2018. Випуск 20. С. 189–201.

·         Юридичний статус депортованих та проблеми українців з прикордоння у 1944‑1951 рр. Українсько-польські відносини. Новітня доба. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2017. С. 656‑667.

·         Нові підходи до вивчення “не-свого минулого” або як соціальна антропологія досліджує колективну пам’ять. Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2017. Випуск 10. С. 165‑169.

·         Політико-правові підстави депортаційних акцій з українсько-польського прикордоння у 1944 1951 рр. З історії західноукраїнських земель. Львів: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2016 2017. Випуск 12‑13. С. 156‑172.

·         Депортація українців з українсько-польського прикордоння 1944–1951 рр.: особистісний та медійний дискурси. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. Вип. 29: Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. С. 572–583.

·         Місця пам’яті депортованих із Польщі у 1944–1946 рр. в Україні. EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ. European philosophical and historical discourse. Praha, 2016. Volume 3. С. 29–37.

·         Образ “малої вітчизни” в історичній пам’яті переселенців із Холмщини та Лемківщини. Україна–Польща: історична спадщина й суспільна свідомість. Львів. 2015. Вип. 8. C. 163–179.

·         Образи українсько-польського пограниччя періоду Другої світової війни (за матеріалами спогадів жінок, депортованих із Холмщини). Новітня доба. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. Вип. 1. С. 181–200.  

Список бібліографії у форматі pdf.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово