Варфоломієва Оксана Богданівна

молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

Народилася 4 листопада 1988 року в с. Березець Городоцького району Львівської області.

2011 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 2012 року: аспірант відділу (2012−2015), молодший науковий співробітник (2015–).

2016 року захистила кандидатську дисертацію «Граматика і семантика займенника в українській мові XVI-XVIIст.» (науковий керівник – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України Г. М. Дидик-Меуш, спецрада К 35.051.23).

Член Наукового товариства ім. Шевченка.

Авторка 12 наукових публікацій.

Наукові зацікавлення: історія української мови, граматика, історична лексикографія.

Стипендії, нагороди

2016 року – премія Львівської обласної ради.

Е-mail: oksana_shpyt@ukr.net

Основні наукові праці

Статті

·                    Зворотний займенник в українській мові XVI–XVII століть: семантика і граматика // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. 1. 2017.− С. 425–434.

·                    Особливості семантики займенника української мови XVI–XVII століть (за матеріалами граматик) // Мовознавчий вісник. Вип. 21. 2016.− С. 47–52.

·                    Особові займенники вы (ви) і ты (ти) у пам’ятках XVI-XVII століть: граматика // Zbiόr raportόw naukowych. “Filologia i kultura: problemy i perspektywy”. 2015.−S. 28-32.

·                    Особові займенники та омонімні до них форми в українських пам’ятках XVI–XVII століть // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : [у ІІ ч.]. Ч. І. Вип. 57. 2015. −С. 138–143.

·                    Займенники гоноративності у пам’ятках XVI-XVII століття // Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія». Вип. 36. 2015.− С. 127–138.

·                    Граматика і семантика присвійних займенників мой – нашъ у пам’ятках української мови XVI - першої половини XVII століття // Писемні пам’ятки: текст і контекст. 2015.− С. 168-180.

·                    Займенник в українських граматиках // Українське мовознавство. Вип. 45/1. 2015.− С. 422-428.

·                    Семантика і граматика займенника я (азъ, язъ) у пам’ятках XVI-XVII століття // Українське мовознавство. Вип. 44/1. 2014.− С. 333-337.

·                    Присвійний займенник вашъу пам’ятках XVI-XVII століть // Zbiόr raportόw naukowych. “Filologiaikultura: problemy i perspektywy”. 2014.−S. 53-55.

·                    Займенники у діловій мові XIV-XVстоліть // Мова і культура. Т. ІІ (170). 2014.− С. 384-389.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово