Мочернюк Наталія Дмитрівна

старша наукова співробітниця, доктор філологічних наук

Народилася 1 грудня 1973 року у с. Чернелиця Городенківського району Івано-Франківської обл.

1996 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2004 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистила дисертацію «Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторовий аспект» (спеціальність 10.01.06 – «Теорія літератури»).

2019 року в Київському національному університеті імені тараса Шевченка захистила докторську дисертацію «Українська література 20–30-х років ХХ століття у взаємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс» (за спеціальностями 10.01.01 «Українська література»; 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»).

В Інституті від 2020 року: старша наукова співробітниця відділу української літератури.

Наукові зацікавлення: українська література ХХ ст., література еміграції, проблеми генології, міжмистецькі взаємодії (література й образотворче мистецтво).

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lHArGekAAAAJ&hl=uk

ORCID ID 0000-0002-2737-8690

Е-mail: mocher.n@gmail.com

Основні наукові праці

Монографія

Поза контекстом : Інтермедіальні стратегії літературної творчості українських письменників-художників міжвоєння : монографія. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. 392 с.

Розділи в колективних працях

Мистецтво і мистець у мемуаристиці Івана Іванця, Івана Крушельницького, Святослава Гординського. Стратегії мемуарної та мандрівної літератур західноукраїнських письменників другої половини ХІХ ‒ першої половини ХХ ст. / упорядк. Т. Пастух; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2000.

Статті

·        Діалогічна парадигма поетичної творчості С. Гординського // Питання літературознавства. Чернівці, 2009. Вип. 77. С. 97–102.

·        Діалог мистецтв у творчості Івана Крушельницького // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Lublin, 2012. V.IIІ. С. 209–217.

·        Малярські інкорпорації в поезії західноукраїнських художників міжвоєння // Волинь філологічна: текст і контекст. Мова і вірш : зб. наук. пр. Луцьк, 2013. Вип. 16. С. 177–186.

·        Поетичний музей Оксани Лятуринської: особливості інтермедіальної стратегії // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Казаріна. № 1078. Серія «Філологія». Вип. 68. Харків, 2013. С. 82–87.

·        Шевченкіана Святослава Гординського // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т.CCLXVI. Праці Філологічної секції. Львів, 2014. С. 494–503.

·                Святослав Гординський і польська література // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ, 2015. № 2(30). С. 307–314.

·        «Час – великий митець»: хронотопне мислення Олекси Грищенка (на матеріалі мемуарів «Мої роки в Царгороді» // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2016. Вип. IX. C. 143–150.

·        Італія у творчості Святослава Гординського // Султанівські читання. Івано-Франківськ, 2017. Вип. VI. С. 34–42.

·        «На початку був колір»: колористика в літературному тексті (контекст Doppelbegabungen) // Ucrainica VIIІ. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2018. C. 191–196.

·        Інтермедіальність: термін, концепція, методологія // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2017. № 4 (40). 2018. № 3 (47). С. 207–214.

·        «Слова і слів краса невловна» Святослава Гординського / Дивослово. 2020. №2. С.4955.

·        «Vivere memento» Івана Франка: жанр, символіка, поетика / «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України. Інститут Івана Франка ; [відповід. ред. А. Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.]. Львів, 2020. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 25). С. 48–53.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).