Сова Андрій Олегович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент

Народився 1980 року у м. Львові.

1997–2002 рр. – студент історичного факультету (спеціальність «Історія України»), 2002–2003 – магістрант (спеціальність «Історія»), аспірант (2003–2007) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Працював учителем історії, географії та права Милятичівської СШ Пустомитівського р-ну Львівської обл. (2003); науковим співробітником Центру досліджень визвольного руху у Львові (2006–2007);асистентом (2008–2010), старшим викладачем (2010–2011), заступником завідувача (2009–2010), доцентом (2011–2013) кафедри історії і політології юридичного факультету Львівської комерційної академії; науковим співробітником (2010–2011) відділу джерел з новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; науковим співробітником (2011) Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; доцентом кафедри гуманітарних дисциплін (2013–2014), доцентом кафедри олімпійської освіти (від 2013 р.) Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

В Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича від 2020 р. на посаді старшого наукового співробітника відділу новітньої історії.

9 березня 2009 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Символіка українських молодіжних організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт» та «Луг» у Галичині (кінець ХІХ століття – 1939 р.)» (науковий керівник – к. і. н., с. н. с. А. Гречило). 28 квітня 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента.

Член Українського геральдичного товариства (від 2006 р., член Ради УГТ від 2019 р.); Групи з історії та музейництва Пласту «На сліді» (від 2006 р.); Науково-культурологічного товариства «Бойківщина» (від 2007 р.); Наукового товариства ім. Шевченка (від 2008 р.), секретар комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін (2011–2017), секретар комісії тіловиховання і спорту імені Івана Боберського (від 2015 р.), дійсний член (2017); засновник та заступник директора Центру незалежних історичних студій у Львові (від 2009 р.); член Львівського центру олімпійської просвіти (від 2013 р.); член Вченої ради Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка (від 2017 р.); заступник головного редактора видавництва «Літопис УПА» (від 2020 р.); член редакційних колегій наукових збірників та журналів «Генеалогічні записки», «Сфрагістичний щорічник», «Пластовий шлях».

Наукові зацікавлення: джерелознавство, історіографія та історія України ХХ ст., спеціальні історичні дисципліни, український визвольний рух, українська тіловиховна традиція і спорт.

Відзначений подякою міського голови Самбора за організацію урочистої Академії з нагоди 140-річчя від дня народження Івана Боберського (2013); подякою Львівської обласної державної адміністрації за багаторічну дослідницьку діяльність (2017); нагороджений відзнакою Львівського міського голови «100-річчя ЗУНР» (2018); лауреат Премії імені Героя України Степана Бандери в номінації «Науково-навчальна національна державотворча діяльність» (2019).

https://scholar.google.com.ua/citations?user=R7rI1wcAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0003-0548-4975

E-mail: sovaandrij1980@gmail.com

 

Основні наукові праці

Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність: монографія / НАН України, Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2019. – 512 с.

Роман Шухевич у громадсько-політичному житті Західної України 1920–1939 рр.: спогади, документи, світлини / Упоряд. і відп. ред. Андрій Сова; Центр незалежних історичних студій. – Львів: Апріорі, 2019. – 816 с.

 «Українському громадянинови». Моральні настанови Івана Боберського. З нагоди 145-ліття від дня народження / Упорядкування Андрія Сови, оформлення Романа Метельського. – Львів, 2018. – 24 с.

Роман Шухевич – народжений перемагати / Упоряд. і відп. ред. Андрій Сова. – Львів: Апріорі, 2018. – 288 с.

Сова А., Тимчак Я. Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції / за наук. ред. Євгена Приступи. – Львів: ЛДУФК; Апріорі, 2017. – 232 с. : іл.

Мартиролог Українського Пласту / Укладачі: Свідзинська О. (відп. ред.), Сова А., Юзич Ю. – Львів: Дизайн-студія «Папуга», 2015. – 432 с.

Сова А. Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття. – Львів: ЛДУФК, 2014. – 72 с. – (Серія 1. Дослідження. Вип. 1).

Аліман М., Войнаш Л., … Сова А. та ін. Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення: монографія / За заг. ред. С. Гелея. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с.; 650 іл.

Роман Шухевич – пластун. Юнацькі та молоді роки Головного Командира Української Повстанської Армії / Упорядник Андрій Сова. – Київ–Львів–Івано-Франківськ, 2007. – 168 с.

Українська Повстанська Армія. Історія нескорених / В. В’ятрович (відпов. ред.), Р. Грицьків, І. Дерев’яний, Р. Забілий, А. Сова, П. Содоль. – Львів, 2007. – 352 с., іл.

The Ukrainian Insurgent Army: A History of Ukraine’s Unvanquished Freedom Fighters / V. Viatrovych, R. Hrytskiv, I. Derevianyj, R. Zabilyj, A. Sova, P. Sodol’. – Lviv, 2007. – 80 p.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ