Конопля Віталій Михайлович

молодший науковий співробітник,

Народився 3 березня 1945 р. у с. Виповзів Козелецького (тепер – Чернігівського) району Чернігівської області.

У 1971 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

В Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича від 1973 р.: аспірант, молодший науковий співробітник.

Учасник численних археологічних експедицій.

Наукові зацікавлення: первісна археологія (неоліт, енеоліт, доба бронзи).

 

Розділи в колективних працях

Пам’ятки археології Комарева та Волиці (Сокальщина): наукове видання (каталог). Львів: Астра, 2012. Вип. 2. 75 с. (співавт.: П. Бугай, В. Войнаровський).

Прадавня історія сіл. Комарів і Волиця. Історико-краєзнавчий нарис. Львів, 2015. С. 21–62 (співавт. П. Бугай).

Leżnica, stanowisko Czub – osiedle kultury pucharow lejkowatych na zachodnim Wołyniu z analizą zabytkow krzemiennnych autorstwa Witalija Konopli. Rzeszow, 2019. S. 67–88 (співавт.: M. Rybicka, А. Havinskyj, W. Pasterkiewicz).

 

Статті в наукових виданнях

Давньоруські поселення Добротвора та його округи. Вісник Інституту археології. Львів, 2012. Вип. 7. С. 157–172 (співавт. П. Довгань).

Дослідження багатошарової пам’ятки Підберізці – «Лазки». Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2012. Вип. 16. С. 264–282 (співавт.: Н. Білас, О. Сілаєв, Ю. Плєханов).

Палеодемографічні процеси в басейні річки Білий Стік на Сокальщині. Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi і Ukrainie w roku 2012. Lublin, 2013. T. 29. S. 20–21.

Поселення культури лійчастого посуду Рудники в північно-східному Передкарпатті. Na pograniczu kultury pucharow lejkowatych i kultury trypolskiej. Collectio Archaeologica Ressoviensis. Rzeszow, 2013. T. XXVI. C. 37–54 (співавт. А. Гавінський).

Поселенська структура давнього населення басейну Ставчанки в Надбужанщині. Вісник Інституту археології. Львів, 2013. Вип. 8. С. 203–226 (співавт.: П. Довгань, Н.  Стеблій).

Риси давньої поселенської структури в околицях міста Дубляни Львівської області. Вісник Інституту археології. Львів, 2013. Вип. 8. С. 227–237 (співавт.: О. Сілаєв, В. Маслюк).

Трипільська культура Західної Волині в дослідженнях Миколи Пелещишина. Наукові студії / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Львів, 2013. Вип. 6. С. 90–97.

Давня поселенська структура долини річки Стасівки в околицях села Торки на Радехівщині. Вісник Інституту археології. Львів, 2014. Вип. 9. С. 213–224 (співавт.: Н. Білас, О. Сілаєв).

Пам’ятки трипільської культури в Чернятині на Івано-Франківщині в контексті зв’язків з енеолітичними культурами Центральної Європи. Культурний комплекс Кукутень–Трипілля та його сусіди. Львів, 2014. С. 379–405.

Поселенська структура давнього населення басейну Слотвини в Надбужанщині. Вісник Інституту археології. Львів, 2014. Вип. 9. С. 135–165 (співавт.: П. Довгань, Н. Стеблій).

Кременеобробний осередок раннього періоду доби бронзи на Жорнівському городищі. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Рівне, 2015. Вип. 13. С. 160–163 (співавт.: О. Войтюк, Б. Прищепа).

Поселення трипільської культури Костянець – «Горби». Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Рівне, 2015. Вип. 13. С. 145–148 (співавт.: А. Гавінський, Л. Крушельницька).

New Bronze Items from Western Bug Area: chronology and cultural interpretation. Вісник Інституту археології. Львів, 2017. Вип. 12. С. 113–120 (співавт. О. Сілаєв).

Свєцєховський кремінь в культурах доби каменю України. Od kujawskiego matecznika do stepow nadczarnomorskich. Studia z dziejow międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofijiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko. Archaeologia Bimaris / red.: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz. Poznań: UAM, 2019. Vol. 5. S. 695–712.

Стоянка свідерської культури Ярославичі-Берег. Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ / ред.: П. Рудецький, В. Баюк. Луцьк, 2019. Вип. 15. С. 264–278 (співавт. Н. Білас).

Cultural and chronological interpretation at stone axes with disk – shaped blade from Western Ukraine. Od kujawskiego matecznika do stepow nadczarnomorskich. Studia z dziejow międzymorza bałtyckopontyjskiego ofi arowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko. Archaeologia Bimaris / red.: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz. Poznań: UAM, 2019. Vol. 5. S. 718–773 (співавт. О. Silayev).

Керамічний комплекс пам’ятки волинсько-люблінської культури з урочища «Луг» у Луцьку. Старий Луцьк. Луцьк, 2017. Вип. 13. С. 52–58 (співавт.: Н. Білас, О. Сілаєв).

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово