Луцик Ірина Павлівна

молодша наукова співробітниця, магістр історії

Народилася 22 січня 1993 р. у м. Ходорів Жидачівського району Львівської області.

2000–2010 рр. навчалася в Ходорівській ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1. 2010–2015 рр. студентка історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Археологія», кваліфікація «Магістр археології. Археолог. Історик. Викладач історії» (з відзнакою).

Впродовж 2015–2016 рр. лаборант відділу археології та 2016–2017 рр. відділу середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. З 2020 р. молодший науковий співробітник відділу археології цього ж Інституту.

З 2017 р. аспірантка відділу археології цього ж Інституту. Тема дисертації: «Християнські некрополі Галицько-Волинських земель ХІ–ХІV століть (есхатологія та традиції)». Науковий керівник доктор історичних наук Гупало В. Д. (ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9946-8935). 

Нагороди:

У 2019 р. лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Відзнака Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України «Майбутнє Інституту» у вересні 2021 р.

Стажування:

“Dziedzictwo kulturowe w zbiorach muzealnych kolekcje archeologiczne ze średniowiecznych grodzisk i nekropolii Podkarpacia” 22–26 lipca 2019 roku, w Muzeum Historycznym w Sanoku

“Metódy pamiatkového výskumu stredovekej sakrálnej architektúry na severovýchodnom Slovensku” na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, pracovisko Levoča, 26–28 júla 2019

Наукові зацікавлення: середньовічна археологія та історія, християнські поховальні пам’ятки, духовна культура, княжа доба.

Адреса електронної пошти (e-mail) для листувань: irynalutsyk00@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3364-6089   

Scopus Author ID: 57383343500

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57383343500&zone= )

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-klrUPgAAAAJ&hl=uk

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Lutsyk

Academia.edu: https://lviv.academia.edu/IrynaLutsyk

Список наукових праць:

Розділ у колективній монографії:

Луцик І. Підплитові поховання на території Галицько-Волинських земель: аналіз та узагальнення. В: Духовна культура населення Прикарпаття, Волині і Закарпаття від найдавніших часів до середньовіччя (вибрані проблеми) / відп. ед.. Н. Булик; упоряд. О. Томенюк. Львів 2020. С. 494–533. ISBN 978-966-02-9445-5

Статті у виданнях Scopus:

Lutsyk I. Death and burial in Kyivan Rus’ according to written sources. Historia i Świat. Siedlce, 2021. № 10. S. 209–238.https://doi.org/10.34739/his.2021.10.09

Hupalo V., Lutsyk I. On the issue of dating Christian burials. (Review) Andrii Fylypchuk, Arkheolohiia khrystyianskykh nekropoliv litopysnoho Plisneska. Sprawozdaniaarcheologiczne. Vol. 73 (2). 2021. P. 403–410. https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2599

Статті у фахових наукових виданнях:

Луцик І. Черепи, пробиті цвяхами, з Володимира-Волинського та його околиць. Вісник Інституту археології. Львів, 2017. Вип.12. С. 44–69.

Луцик І. Християнські некрополі княжого Володимира: верифікація джерел. Religions and beliefs of Rus’ (9th–16th centuries). Publication from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 15th–18th November, 2017 /ed. Vitaliy Nagirnyy. Krakow, 2018. (Seria: Colloquia Russica. Series I, vol. 8. S. 255–271.

Луцик І. Давні кам’яні хрести на Волині в світлі фунеральної культури доби середньовіччя. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2018. Вип. 22. C. 402–415. https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-402-415

Луцик І. Підплитові могильники на Волині та Галицько-Волинському пограниччі: верифікація і каталогізація. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2019. Вип. 23. C. 279–300. https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-279-300

Луцик І. Рецензія на монографію. Michał Dzik. Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i Górnej Narwi (Xi–Xv W.). – Tom I, II. – Rzeszów, 2015. – 321 s. / 255 s. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2019. Вип. 23. C. 490–494. https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-490-494

Луцик І. Звенигородська берестяна грамота № 2: відкриття, прочитання, інтерпретації. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2020. Вип. 24. С. 361–372.

https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-361-372

Lutsyk I. The Medieval Christian Necropolis in the Kopachyntsi hillfort (Ukraine). Unpublished Research Materials. Analecta Archaeologica Ressoviensia. Vol. 16. 2021. P. 125–145. https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.7

Луцик І. Середньовічні християнські поховальні пам’ятки на території Галицько-Волинських земель: археологічні дослідження до 1939 року. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2021. Вип. 25. С. 266–287.

Тези наукових конференцій:

Луцик І. Пам’ятні хрести на Волині: до питання про локалізацію середньовічних могильників. Феномен Європи: проблеми державотворення. Збірник матеріалів наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю у Львівському національному університеті імені Івана Франка (15–17 листопада 2018 року) / упоряд.: Р. Б. Тарнавський, В. М. Мельник. Львів: Видання наукового журналу “Аннали юридичної історії”, 2018. С. 71–73.

Луцик І. Підплитові поховання княжої доби та їхні характерні особливості. Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей ІV міжнародного наукового семінару (м. Чернівці, 11 грудня 2020 р.). Чернівці: Технодрук, 2020. С. 105–107.

Луцик І. П. Передсмертний постриг у монахи представників руської еліти. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Відповідальні редактори: к.і.н. Мудрієвська І.І., к.і.н. Сафар’янс Є.В., к.ю.н. Малишев О.О.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2020. С. 187–191.

Науково-популярні статті:

Луцик І. Загадка смерті Володимира Васильковича. Локальна історія. 2020. № 3. С. 10–13.

Луцик І. Тисячолітня писанка. Локальна історія. 2020. № 4. 2020. С. 96.

Луцик І. 1852 рік – перше археологічне відкриття у Луцьку. Чи справді це так? Хроніки Любарта. 20 листопада 2020. URL: http://surl.li/xiat

Оголошення:
Новини:

Російсько-українська війна в польському й українському дискурсах

13 березня 2023 року у Львові презентовано Спеціальний рапорт Еміграційної платформи ЕВЛ та Студіум Східної Європи Варшавського університету "Воєнні біженці з України. Рік в Польщі". У презентації взяли участь науковці відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Дискусію викликало неточне формулювання терміна "воєнні біженці", а також відсутність у проєкті будь-яких згадок про історичну спадщину нинішніх переселень. Результати досліджень польських та українських науковців буде опубліковано у фаховому виданні Інституту "Україна-Польща: історична спадщина, суспільна свідомість".

Допомога історикам Малої академії наук

5 березня 2023 р. відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу членів МАН, на якому найкращих молодих істориків відзначено грамотами дирекції Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Член журі, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту, проф. Микола Литвин розповів молодим дослідникам та педагогам області про традиції Інституту і заохотив молодих науковців після завершення вищих навчальних закладів вступати до аспірантури Інституту.
Видання:

Гупало Віра. Бернардинський монастир у Дубні та фунеральна культура волинської шляхти в XVII – першій половині ХІХ століття ( за матеріалами археологічних досліджень)