Лукомський Юрій Володимирович

старший науковий співробітник, кандидат архітектури

Народився 28 березня 1961 р. в м. Івано-Франківськ.

1983 року закінчив архітектурний факультет Львівського Політехнічного інституту.

2005 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Архітектурно-планувальна структура хрестово-баневих церков ХІІ-ХІІІ ст. Давнього Галича» за спеціальністю 18.00.01– теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.

В Інституті від 1983 року: лаборант; інженер-архітектор (від жовтня 1983); (від 1989 –молодший науковий (1989–2007), науковий (2007–2018), старший науковий співробітник відділу археології (від 2018).

Член Українського Національного комітету ICOMOS.

Участь у міжнародних наукових проектах

2013–2017 – участь у польсько-українському науково-дослідному проекті “Пошук, ідентифікація і наукове вивчення найстарішого храму Пресвятої Богородиці, побудованого в Холмі королем Данилом Галицьким”, у якому керував архітектурно-археологічними дослідженнями української групи фахівців.

Керівник та учасник 145 археологічних експедицій.

За сумісництвом доцент кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури у Національному університеті “Львівська політехніка”.

Нагороди

1996 – Лауреат премії імені академіка Івана Крип’якевича.

2014 – Пам’ятна медаль “Князь Данило Романович – бл.1201–1264” від міського голови м. Холм (Польща) з приводу 750 років з часу смерті короля Данила за заслуги у дослідженні найстарішої святині м. Холма – церкви Богородиці ХІІІ ст.

Наукові зацікавлення: пам’ятки архітектурної археології України від середньовіччя до Нового Часу (Х—ХVІІІ ст.)

 

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xb2nsWAAAAAJ

Е-mail: skif@i.ua

 

Основні наукові праці

Розділи в колективних монографіях

·      Analiza architektoniczna cerkwi katedralnej // Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki PW. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013–2014. – Chełm, 2016. – S. 69–120 [співавт.: Bewz M., Bewz W., Petryk W.]

Статті

·       Білокам’яний храм на передмісті давнього Галича // Записки НТШ. − Львів, 1998. − Т. ССХХХV. − С. 594–607.

·       Невідомі церкви на подолі княжого Галича // Записки НТШ. − Львів, 1998. − Т. ССХХХV. − С. 559–593.

·        Воскресенська церква ХІІ-ХІІІ століть у Крилосі // Записки НТШ. − Львів, 2001. − Т. CCХLI: Праці Комісії архітектури та містобудування. − С. 273–298.

·        Успенський собор давнього Галича (За результатами нових досліджень 1992–2000 років) // Записки НТШ. − Львів, 2002. − Т. ССХLІV. − С. 578–607.

·        Археологічні об’єкти на Крилоській горі, перекриті Успенським собором ХІІ ст. // Записки НТШ. − Львів, 2002. − Т. ССХLІV. − С. 608–644 [співавт.: В. Войнаровський, В. Петрик].

·        До проблеми відтворення втраченої історичної забудови на вул. І. Федорова у Львові // Вісник Ін-ту “Укрзахідпроектреставрація” – Львів, 2010. – Ч. 19. – С. 117–132. [співавт.: В. Петрик, М. Єзерський].

·        Планувальний розвиток монастиря Св. Онуфрія у Лаврові // Проблеми дослідження, збереження і реставрації об’єктів культурної спадщини: збірник наукових праць кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів Ін-ту архітектури НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2014. – С. 151–163 [співавт.: А. Крупа].

·        Галич // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. – Т. 3 (Вес–Глин). – Львів, 2016. – С. 421–431.

·        Архітектурно-археологічні аспекти досліджень нововіднайденої Катедри Богородиці в Холмі // Король Данило: культурна і державотворча спадщина його доби // Науковий збірник за матеріалами Міжнар. конф. 8–9 грудня 2014 р. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 130–150 [співавт.: М. Бевз].

·       Княжий Галич (археологія, дослідження, структура міста) // Атлас українських історичних міст. – Т. 2: Галич / За наук. ред. М. Капраля. – Львів: Колвес, 2018. – С. 2–9; Мапа 3.3. Реконструкція планувальної структури ХІІІ ст. [співавт.: Петрик В.].

Повна бібліографія 

Оголошення:
Новини:

Російсько-українська війна в польському й українському дискурсах

13 березня 2023 року у Львові презентовано Спеціальний рапорт Еміграційної платформи ЕВЛ та Студіум Східної Європи Варшавського університету "Воєнні біженці з України. Рік в Польщі". У презентації взяли участь науковці відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Дискусію викликало неточне формулювання терміна "воєнні біженці", а також відсутність у проєкті будь-яких згадок про історичну спадщину нинішніх переселень. Результати досліджень польських та українських науковців буде опубліковано у фаховому виданні Інституту "Україна-Польща: історична спадщина, суспільна свідомість".

Допомога історикам Малої академії наук

5 березня 2023 р. відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу членів МАН, на якому найкращих молодих істориків відзначено грамотами дирекції Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Член журі, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту, проф. Микола Литвин розповів молодим дослідникам та педагогам області про традиції Інституту і заохотив молодих науковців після завершення вищих навчальних закладів вступати до аспірантури Інституту.
Видання:

Пастух Т. Мости Олега Лишеги