Патер Іван Григорович

головний науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор

Народився 12 серпня 1948 р. у с. Підсоснів Пустомитівського р-ну Львівської обл.

Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка (1969). 1969–1971 – служба в армії. 1971–1972 – відповідальний секретар Львівської міської організації УТОПІК.

В Інституті від 1972 р.: молодший науковий співробітник, вчений секретар, ст.н.сп., заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник, зав. відділу новітньої історії, старший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація "Антинародна діяльність автокефальної церкви на Волині (1921–1939 рр.)" (1983 р.), докторська – "Союз визволення України: проблема державності і соборності" (2000 р.).

Від 2003 – професор кафедри новітньої історії України ЛНУ ім. І.Франка (за сумісництвом).

Наукові зацікавлення: політична історія України першої половини ХХ ст.

Автор понад 150 наукових і наук.-попул. праць.

Нагороди

Лауреат премії НАН України за кращу наукову працю з історії боротьби за незалежність України та розбудову української державності (2001).

Основні наукові праці

Монографії, збірники, брошури

·         Союз визволення України: проблема державності і соборності. – Львів, 2000. – 346 с.

·         Союз визволення України: спроба консолідації національно-демократичних сил. Історичний нарис. Львів, 1998. – 38 с.

·         За державність і соборність. Історичний нарис. – Львів, 2000. – 49 с.

·         Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996. – 648 с. (співавтор).

·         Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Кн..1. – Львів, 1993. – 800 с. (співавтор); Кн. ІІ. – Львів, 1997. – 664 с. (співавтор).

·         Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади: у 3-х т. Т.І: 1939–1945 рр. – Львів, 1996. – 751 с (співавтор); Т.2: 1946–1947. – Львів, 1998. – 537 с. (співавтор); Т.3: Спогади. – Львів, 2002. – 401 с. (співавтор).

·         Історія українського селянства. Т.І. – К., 2006. (співавтор) .

·         Історія України. Вид. 4-е. – Львів, 2003. – 520 с. (співавтор).

Енциклопедії

Статті в "Енциклопедії історії України", "Енциклопедії сучасної України", "Енциклопедії Львова".

Статті

·         Перемишль і Перемиська земля у часи російської окупації в березні–червні 1915 р. // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип.1. – Перемишль–Львів, 1996. – С.159–169.

·         Іван Франко і Союз визволення України // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1997. – С.68–77.

·         Союз визволення України та українське питання в політиці Центральних держав 1914–1918 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 3–4. – Львів, 1997. – С.141–162.

·         Галичина і галичани в діяльності Союзу визволення України // Збірник праць і матеріалів на пошану Л.І.Крушельницької. – Львів, 1998. – С.153–169.

·         Materiały do dziejów Ukrainy w okresie I wojny światowej przechowywane w Kanadyjskim Archiwum Narodowym // Biuletyn Poludniowo–Wschodniego Instytutu Naukowego. Badania ukrainoznawcze. Przemysl, 1998. – Nr. 4. – S.173–177.

·         Український рух у роки Першої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 6. – Львів, 2000. – С.116–120.

·         Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 7. – Львів, 2000. – С.256-260.

·         Діяльність Івана Крип’якевича в Союзі визволення України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 8. – Львів, 2001. – С.267–306.

·         Українсько-російські відносини (березень 1917 – жовтень 1918) // Шляхами історії. Наук. зб. історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – С.255–278.

·         Зв’язки Союзу визволення України з Наддніпрянщиною // Конгрес Міжнародної асоціації україністів. Історія. Ч.3. – Чернівці, 2005. – С.6–10.

·         Буковинці у Союзі визволення України // Покликання служити людям. Зб. наук. праць. – Чернівці, 2006. – С.70–83.

·         Українські землі в планах Центральних держав і Антанти напередодні Першої світової війни // Новітня доба. – Львів, 2013. – Вип.1. – С. 19–41.

·         Галичани на Сербському та Італійському фронтах та італійському полоні // З історії західноукраїнських земель. – Львів, 2013. – Вип. 9. – С. 39–60.

·         Репресії та депортації населення Галичини у 40-х–50-х роках ХХ ст. // Новітня доба. – Львів, 2014. – Вип. 2. – С. 49–62.

·         Шевченкіана Союзу визволення України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2015. – Вип. 25. – С. 25–271.

·         Галичина: історія, політика, культура. Т. 6 Перша світова війна / Відп. ред. І.Патер. – Львів; Тернопіль, 2016. – 900 с.

Література про вченого

·         Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. Бібліографія наукових співробітників. – Львів, 2001. – С. 288–292

·         Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. Наукова діяльність. Структура. Працівники. – Львів, 2003. – С. 274; Українські історики ХХ століття. –Вип. 2. – Ч.1. – Київ; Львів, 2003. – С. 249.

Оголошення:
Новини:

Молодший науковий співробітник Інституту Юлія Артимишин виступила на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.

28 грудня 2022 р. під час засідання Президії НАН України молодший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), кандидат історичних наук Юлія Артимишин презентувала доповідь "Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи досліджень".

Вічна пам'ять Герою!

Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України висловлює співчуття аспірантці відділу новітньої історії Василині Зайцевій з приводу загибелі на війні її чоловіка Сергія.
Видання:

Дидик-Меуш Г., Слободзяник О. Українські краєвиди XVI-XVIII ст. Слово - текст - словник.