Патер Іван Григорович

головний науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор

Народився 12 серпня 1948 р. у с. Підсоснів Пустомитівського р-ну Львівської обл.

Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка (1969). 1969–1971 – служба в армії. 1971–1972 – відповідальний секретар Львівської міської організації УТОПІК.

В Інституті від 1972 р.: молодший науковий співробітник, вчений секретар, ст.н.сп., заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник, зав. відділу новітньої історії, старший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація "Антинародна діяльність автокефальної церкви на Волині (1921–1939 рр.)" (1983 р.), докторська – "Союз визволення України: проблема державності і соборності" (2000 р.).

Від 2003 – професор кафедри новітньої історії України ЛНУ ім. І.Франка (за сумісництвом).

Наукові зацікавлення: політична історія України першої половини ХХ ст.

Автор понад 150 наукових і наук.-попул. праць.

Нагороди

Лауреат премії НАН України за кращу наукову працю з історії боротьби за незалежність України та розбудову української державності (2001).

Основні наукові праці

Монографії, збірники, брошури

·         Союз визволення України: проблема державності і соборності. – Львів, 2000. – 346 с.

·         Союз визволення України: спроба консолідації національно-демократичних сил. Історичний нарис. Львів, 1998. – 38 с.

·         За державність і соборність. Історичний нарис. – Львів, 2000. – 49 с.

·         Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996. – 648 с. (співавтор).

·         Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Кн..1. – Львів, 1993. – 800 с. (співавтор); Кн. ІІ. – Львів, 1997. – 664 с. (співавтор).

·         Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади: у 3-х т. Т.І: 1939–1945 рр. – Львів, 1996. – 751 с (співавтор); Т.2: 1946–1947. – Львів, 1998. – 537 с. (співавтор); Т.3: Спогади. – Львів, 2002. – 401 с. (співавтор).

·         Історія українського селянства. Т.І. – К., 2006. (співавтор) .

·         Історія України. Вид. 4-е. – Львів, 2003. – 520 с. (співавтор).

Енциклопедії

Статті в "Енциклопедії історії України", "Енциклопедії сучасної України", "Енциклопедії Львова".

Статті

·         Перемишль і Перемиська земля у часи російської окупації в березні–червні 1915 р. // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип.1. – Перемишль–Львів, 1996. – С.159–169.

·         Іван Франко і Союз визволення України // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1997. – С.68–77.

·         Союз визволення України та українське питання в політиці Центральних держав 1914–1918 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 3–4. – Львів, 1997. – С.141–162.

·         Галичина і галичани в діяльності Союзу визволення України // Збірник праць і матеріалів на пошану Л.І.Крушельницької. – Львів, 1998. – С.153–169.

·         Materiały do dziejów Ukrainy w okresie I wojny światowej przechowywane w Kanadyjskim Archiwum Narodowym // Biuletyn Poludniowo–Wschodniego Instytutu Naukowego. Badania ukrainoznawcze. Przemysl, 1998. – Nr. 4. – S.173–177.

·         Український рух у роки Першої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 6. – Львів, 2000. – С.116–120.

·         Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 7. – Львів, 2000. – С.256-260.

·         Діяльність Івана Крип’якевича в Союзі визволення України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 8. – Львів, 2001. – С.267–306.

·         Українсько-російські відносини (березень 1917 – жовтень 1918) // Шляхами історії. Наук. зб. історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – С.255–278.

·         Зв’язки Союзу визволення України з Наддніпрянщиною // Конгрес Міжнародної асоціації україністів. Історія. Ч.3. – Чернівці, 2005. – С.6–10.

·         Буковинці у Союзі визволення України // Покликання служити людям. Зб. наук. праць. – Чернівці, 2006. – С.70–83.

·         Українські землі в планах Центральних держав і Антанти напередодні Першої світової війни // Новітня доба. – Львів, 2013. – Вип.1. – С. 19–41.

·         Галичани на Сербському та Італійському фронтах та італійському полоні // З історії західноукраїнських земель. – Львів, 2013. – Вип. 9. – С. 39–60.

·         Репресії та депортації населення Галичини у 40-х–50-х роках ХХ ст. // Новітня доба. – Львів, 2014. – Вип. 2. – С. 49–62.

·         Шевченкіана Союзу визволення України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2015. – Вип. 25. – С. 25–271.

·         Галичина: історія, політика, культура. Т. 6 Перша світова війна / Відп. ред. І.Патер. – Львів; Тернопіль, 2016. – 900 с.

Література про вченого

·         Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. Бібліографія наукових співробітників. – Львів, 2001. – С. 288–292

·         Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. Наукова діяльність. Структура. Працівники. – Львів, 2003. – С. 274; Українські історики ХХ століття. –Вип. 2. – Ч.1. – Київ; Львів, 2003. – С. 249.

Оголошення:
Новини:

Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка»

28 листопада 2023 р. старша наукова співробітниця відділу нової історії України, к.і.н. Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка» на засіданні щомісячного міждисциплінарного франківського наукового семінару «Перехресні стежки» в Інституті франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Запрошуємо до участі у VII Всеукраїнській конференції молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених»

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут історії України НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАН України запрошуємо до участі на VII Всеукраїнську конференцію молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» яка відбудеться 14 грудня 2023 року.

Видання:

Воєнно-політичні інтереси України в ієрархії суспільних пріоритетів (кінець ХХ – початок ХХІ століття)