Соляр Ігор Ярославович

директор інституту, доктор історичних наук, професор

Народився 30 січня 1968 року в м. Жовква Львівської області.

1991 року закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

В Інституті від 1991 року: аспірант відділу новітньої історії (1991–1994), історик-архівіст (1994–1997), молодший науковий (1997–2006), науковий (2006–2011), старший науковий співробітник відділу новітньої історії (2011–2013), заступник директора з наукової роботи (2013–2015), директор Інституту (від 2018 року і дотепер).

1995 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема консолідації національно-державницьких сил Західної України (1923–1928)» (науковий керівник – професор, доктор історичних наук Ю.Ю. Сливка)

2004 року присвоєно вчене звання доцента кафедри політичних наук та філософії.

2012 року захистив докторську дисертацію «Зовнішні орієнтації національно-державницьких партій Західної України (1923–1939)» (науковий консультант – професор, доктор історичних наук І.Г. Патер).

2014 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «історія України».

Викладацька діяльність: Львівська академічна гімназія (1997–2000), Львівський національний університет імені Івана Франка (1998–1999), Національний лісотехнічний університет (2000–2002), Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України (2002–2005), Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного (від 2015 року і дотепер).

Член експертної комісії ДАКіЛ МОН України з історичних наук (від 2015).

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України, від 2013 – заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01, від 2019 – Голова Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01.

Член редколегії наукових збірників «Новітня доба», Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність».

Наукові зацікавлення: історія Західної України  між двома світовими війнами ХХ ст., військова історія, сучасні державотворчі процеси.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=IYahRh0AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0439-6957

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57431978200&zone=

Е-mail: isoliar@ukr.net

Перелік наукових праць у форматі pdf.

Оголошення:
Новини:

Наукова доповідь А. Боляновського на вебінарі Інституту єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку

30 травня 2023 р. старший науковий співробітник відділу “Центр дослідження українсько-польських відносин” Інституту українознавства ім.І.Кряп’якевича НАН України, доктор історичних наук Андрій Боляновський у рамках заершення наукового стажування в Інституті єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку виступив із науковою доповіддю на семінарі-вебінарі із доповіддю на тему “Українсько-єврейські відносини у контексті антисемітизму у Східній Європі у 1918-1939 роках”.

Співробітниця Інституту Ольга Заневич пройшла стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université

Упродовж січня-травня 2023 року в рамках стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université (Париж, Франція) кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови, історик-лексикограф Ольга Заневич ознайомилася з унікальним фондом Бібліотеки Центру славістичних досліджень (CES – Bibliothèque du Centre d’études slaves, Paris)
Видання:

Яна Яковишина, Оксана Куценяк. Трипільська антропоморфна пластика у фондах Львівського історичного музею