Гавінський Андрій Миронович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 31 липня 1982 р. в с. Ставчани Пустомитівського р-ну Львівської обл.

2004 року закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 2007 р.: аспірант (2007–2010), молодший науковий співробітник відділу археології (2010–2015), науковий співробітник (від 2015).

2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Культура лійчастого посуду у межиріччі Верхнього Дністра та Західного Бугу”.

 

Участь у міжнародних наукових проектах та експедиціях

2009 р. – “Межиріччя Вісли, Дністра і Тиси в енеолітичній і ранньобронзовій добі”. Проведення спільної експедиції з Інститутом археології Жешівського університету представником якого був доктор габілітований, професор Ян Махнік. Розкопки багатошарової пам’ятки Биків в ур. “Бігіївка” Дрогобицького р-ну Львівської області. Дослідження кургану культури шнурової кераміки, поселення культура лійчастого посуду, межановіцької культури та укріпленої садиби ранньозалізного часу. Також проводились пошуки поселень культури лійчастого посуду на правобережжі Дністра та басейну р. Свічі. Здійснено шурфування таких пам’яток: Протеси, Которини ІІ, ІІІ (Жидачівський р-н Львівської обл.), Довжка, Середнє (Калуський р-н Івано-Франківська обл.).

2010 р. – “Природне середовище і людина на пограниччі географічних зон і рубежів центрально і південно-східно-європейських культур у межиріччі Дністра та Лімниці в добу неоліту і пізніших епохах”. Проведення спільної експедиції з Інститутом археології Жешівського університету представником якого був доктор габілітований, професор Ян Махнік та за безпосередньої участі докторанта Войцєха Пастеркевіча. Розкопки багатошарової пам’ятки Середнє (свідерська культура, культура лійчастого посуду, ранньозалізний час) та поселення культури лійчастого посуду Которини ІІІ.

2013 р. – спільна українсько-польська експедиція з Інститутом археології Жешівського університету за участі докторанта Якуба Рогожинського та доктора Войцєха Пастеркевіча. Розкопки поселень культури лійчастого посуду Тростянець (Миколаївський р-н) та Отиневичі (Жидачівський р-н) Львівської обл.

2016–2018 рр. – “Між заходом та сходом. Динаміка суспільно-поселенських змін від Східних Карпат до Наддніпрянської Височини у ІV на початку ІІІ тис. до н. е.” у співпраці з доктором габілітованим, професором Інституту археології Жешівського університету Малгожатою Рибіцькою. Розкопки поселення культури лійчастого посуду Винники на горі Лисівка.

Від 2017 р. співпрацює з Волинським краєзнавчим музеєм для виконання спільної теми “Поселення Зимне в контексті енеоліту Центрально-Східної Європи”.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=3hQw_McAAAAJ

Е-mail: andrham@ukr.net

 

Основні наукові праці

Монографії

·      Археологічні пам’ятки культури лійчастого посуду на території України. – Львів, 2016. – 196 с. [співавт.: Пастеркєвіч В.].

·      Львівські Ставчани (природа та історія). – Львів, 2017. – 128 с. [співавт.: Дячишин Ю., Яцишин А.].

Статті

·      Поселення культури лійчастого посуду в Грибовичах // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 13. – 2009. – С. 172–197. 

·      Нові дані до вивчення культури лійчастого посуду // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 15. – Львів. – 2011. – С. 363–370.

·      Микола Пелещишин – дослідник культури лійчастого посуду доби енеоліту // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 16. – Львів. – 2012. – С. 535–540.

·      Пам’ятка культури лійчастого посуду Потелич на Львівщині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 17. – 2013. – С. 264–267.

·      Поселення культури лійчастого посуду Рудники в північно-східному Передкарпатті // Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej. – Rzeszów. – 2013. – C. 37–54 [співавт.: Конопля В.].

·      Поселення культури лійчастих кубків Винники-Лисівка // Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej. – Rzeszów. – 2013. – C. 55–74.

·      Obiekt kultury pucharów lejkowatych na stanowisku “Grodzisko IIIˮ w Kotorinach, rejon Żydaczów, Ukraina // Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej. – Rzeszów. – 2013. – S. 75–96 [співавт.: Pasterkiewicz W.].

·      Пам’ятка культури лійчастого посуду Ромош на Львівщині: дослідження 1957 року // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 18. – 2014. – С. 286–290.

·      Kotoryny, rej. Żydacziw, stan. Grodzisko III. Osadnictwo z okresu neolitu // Środowisko naturalne i człowiek nad Górnym Dniestrem – rejon Kotliny Halicko-Bukaczowskiej w pradziejach i wczesnym średniowieczu. – Kraków. – 2014. – S. 167–283 [співавт.: Pasterkiewicz W., Rybicka M.].

·      Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadach kultury pucharów lejkowatych w Trościańcu koło Mikołajowa i Otynewyczach koło Żydaczowa, lewe dorzecze górnego Dniestru // Materiały i sprawozdania rzeszowskiego ośrodka archeologicznego. – Tom XXXVI. – Rzeszów. – 2015. – S. 241–257 [співавт.: Pasterkiewicz W., Rogoziński J.].

·      Лійчастого посуду культура // Енциклопедія сучасної України. – Т. 17. – Київ, 2016. – С. 369.

·      Eastern impulses in the eastern group of the Funnel Beaker culture // Papers and materials of the archaeological and ethnographic museum in Łódź. Archaeological Series №47: 2016–2017. – Р. 395–419 [співавт.: Rybicka M, Król D., Diachenko A.].

Оголошення:
Новини:

Російсько-українська війна в польському й українському дискурсах

13 березня 2023 року у Львові презентовано Спеціальний рапорт Еміграційної платформи ЕВЛ та Студіум Східної Європи Варшавського університету "Воєнні біженці з України. Рік в Польщі". У презентації взяли участь науковці відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Дискусію викликало неточне формулювання терміна "воєнні біженці", а також відсутність у проєкті будь-яких згадок про історичну спадщину нинішніх переселень. Результати досліджень польських та українських науковців буде опубліковано у фаховому виданні Інституту "Україна-Польща: історична спадщина, суспільна свідомість".

Допомога історикам Малої академії наук

5 березня 2023 р. відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу членів МАН, на якому найкращих молодих істориків відзначено грамотами дирекції Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Член журі, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту, проф. Микола Литвин розповів молодим дослідникам та педагогам області про традиції Інституту і заохотив молодих науковців після завершення вищих навчальних закладів вступати до аспірантури Інституту.
Видання:

Гупало Віра. Бернардинський монастир у Дубні та фунеральна культура волинської шляхти в XVII – першій половині ХІХ століття ( за матеріалами археологічних досліджень)