Литвин Микола Романович

завідувач відділу, доктор історичних наук, професор

Народився 10 квітня 1957 р. у м. Тернопіль.

У 1974–1979 рр. навчався на історико-педагогічному факультеті Івано-Франківського педагогічного інституту імені В. Стефаника.

В Інституті від 1979 р.: старший лаборант, стажист-дослідник, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу новітньої історії (1979–1995),  завідувач відділу наукових та інформативних видань (1995–2007), завідувач відділу «Центр дослідження українсько-польських відносин» ( 2007–2010), заступник директора з наукової роботи (2010), в. о. директора (2010–2013), директор Інституту (2013–2018), завідувач відділу «Центр дослідження українсько-польських відносин» (від 2018).

Член (1993–2006), заступник Голови (2006–2010) Польсько-української історичної комісії при НАН України і Польській академії наук. Представник НАН України в ПАН (від 2014). Іноземний член Люблінського відділу ПАН (від 2014 р.). Заступник голови Комісії НАН України з вивчення українсько-польських історичних і культурних зв’язків (2010–2015). Голова Українсько-польської історичної комісії НАН України (від 2016 р.). Голова Секції історії та культурології Західного наукового центру НАН України і МОН України (від 2010 р.). Член Експертної ради ВАК України з історичних дисциплін (2002–2004, 2006–2010). Почесний доктор Прикарпатського національного імені В. Стефаника.

Відповідальний редактор збірників: «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність» (2010–2018), «Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість» (від 2011), «З історії західноукраїнських земель» (2016–2017), «Історичні та культурологічні студії» (від 2014), член редколегії: «Український історичний журнал» (від 2015), «Регіональна історія України» (від 2007), «Україна–Європа–Світ» (від 2010), «Вісник НТШ» (від 2015).

Викладацька діяльність: професор кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка (2000–2009; за сумісництвом), професор кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка» (2013–2015).

Наукові зацікавлення: українсько-польські відносини новітньої доби, Українські визвольні змагання ХХ ст., геополітика державно-соборного процесу в Україні; державотворча праця уряду та Національної ради ЗУНР, зовнішньополітичні акції дипломатії УНР і ЗУНР, Польської Республіки, Чехословаччини у країнах Європи та Америки, функціонування української військово-політичної еміграції у Польщі, Чехословаччині, Німеччині, Румунії першої половини ХХ ст.; політика пам’яті в Україні та Польщі; просопографія, картографія, джерелознавство, краєзнавство та регіоналістика. Експертно-аналітична діяльність щодо  вшанування пам’яті діячів УНР і ЗУНР на території України, Польщі та Чехії, аналізу соціокультурних проблем української політичної еміграції ХХ ст., проблем історії державно-соборного процесу в Україні, російсько-української війни 2014–2019 рр. .

Підготував 50 докторів і кандидатів наук з історичних дисциплін.

Автор понад 800 наукових і науково-популярних публікацій.

e-mail: ukrpol.centr@gmail.com

Стипендії і стажування.

1992–1993 – Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі

1992, 2018 – Інститут історії ПАН

1994 – Варшавський університет

1996–1997 – Науковий осередок «Карта» у Варшаві

2002 – Університет М. Коперника в Торуні

Участь у міжнародних наукових проектах

2018–2019 «Україна–Польща: історична спадщина, історіографічні перспективи» спільно з Інститутом історії ПАН.

Науково-просвітницька діяльність

Голова історичної комісії Наукового товариства імені Шевченка (1999–2002, із 2015 р.), дійсний член НТШ (2018). Голова Львівської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (від 2002 р.). Член Ради суспільно-культурного товариства «Надсяння» (від 2017 р.). Співавтор документальних кіно- і телефільмів, радіопередач, присвячених маловідомим постатям історії, культури та науки новітньої доби.

Нагороди

Премія ім. М. Грушевського НАН України (2000), медалі НАН України «За виховання наукової зміни» (2013), «За професійні здобутки» (2017), Почесна грамота голови Державного Західного наукового центру НАН України (1998), Подяка Західного наукового центру НАН і МОН України (2018).

Подяка Кабінету Міністрів України (2003), Грамота Голови Верховної Ради України (2009), Почесні грамоти (2001, 2007) і Подяки (2011, 2017) Львівської облдержадміністрації, Тернопільської (2011) і Львівської (2011) обласних рад, грамота Міністерства освіти і науки України (2017). Заслужений діяча науки і техніки України (2007). Почесний краєзнавець України (2017). Почесні відзнаки до 100-річчя ЗУНР Львівської обласної ради, Львівської міської ради (2018).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії, колективні роботи

Проект «Україна». Галичина в Українській революції 1917–1921 рр. – Харків, 2015. – 380 с.

Мойсей українського народу. До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького. – Львів, 2015. – 32 с.

Буквар Івана Федоровича 1574 року. Путівник / [упоряд.: І. Жук, М. Литвин, А. Миронюк]. – Львів, 2015. – 116 с.

Основи краєзнавства. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Харківський національний університет імені В. Каразіна; Національна спілка краєзнавців України; за ред. О.Реєнта. – Харків, 2015. – 333 с.

Проект «Україна». Австрійська Галичина /[автор-упор.]. – Харків, 2016. – 410 с.

Проект «Україна». Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі / [авт.-упор. М.Р.Литвин]. – Харків, 2017. – 444 с.

Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича [відп. ред., співав.]. – Львів, 2017. – 454 с.

Українсько-польські відносини. Новітня доба / [відп. ред. Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2017. – 732 с.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки /[співголова ред.. ради, співавтор Микола Литвин]. – Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті / [упоряд. Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр]; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2018. – 350 с.

Про гідність. Волонтерський рух в Україні 2014–2017 рр. / [відп. ред. Олена Аркуша, Микола Литвин ] / Національна академія наук України. Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича. – Львів, 2018. – 713 с.

Статті

Війна в українській історії: російський чинник, західноукраїнський контекст // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2015. – Вип. 27: Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки. – С. 379–389.

Українсько-польські наукові зв’язки у гуманітарній сфері. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Бюро Відділення історії, філософії і права НАН України 27 листопада 2014 року // Вісник НАН України. – 2015. – № 3. – С. 73–83.

The chronicle of the Ukrainian Liberation movement of the midle of the centure on the Ukrainian–polish border // Східноєвропейський історичний вісник. – 2018. – № 7. – С. 209–210.

How and why do politicians use history // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – № 10. – С. 196–199.

Українська спільнота пам’яті в Польщі (друга половина ХХ – початок ХХ1 ст.) // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – № 12. – С.178–191.

Obertyn. Обертин. Opowieśct o życiu miasteczka // Український історичний журнал. – 2019. –№ 3. – С. 207–212.

Західноукраїнський вересень 1939 р.: маркери політики пам’яті // Український історичний журнал. – 2019. – № 5. – С. 25–35.

Czy Ukraina była osamotniona w dobie nowożytnej? // Pamięc i sprawiedliwość. – 2019. – Nr 33. S. 547–553.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ