Чікало Марія Іванівна

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

1973 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка.

1994 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Назви кольорів у пам’ятках української мови XIV–XVIII ст.».

В Інституті від 1978 року: старший лаборант (1978–1982), молодший науковий (1982–1995), науковий (1995–1997), старший науковий співробітник (1997–), в.о. завідувача відділу української мови (2001–2004).

Працювала над створенням Картотеки «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.».

Співавтор, відповідальний редактор «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.».

Напрями наукових досліджень: історична лексикографія, історична лексикологія, джерелознавство.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • [Укл., ред., відп. ред.]: Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / ред. кол. М. Чікало, Г. Войтів та ін. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Вип. 1–17.
 • [Член редкол.]: Олекса Горбач. Арґо в Україні. Львів, 2006. 686 с.
 • [Член редкол.]: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 14. Слово і доля: Збірник на пошану Уляни Єдлінської. Львів, 2005. 368 с.
 • За дѣлныи справы достоупили єстє славы. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 14. Слово і доля: Збірник на пошану Уляни Єдлінської. Львів, 2005. С. 7–9.
 • Михайло Худаш: Бібліографічний покажчик. Львів, 2005. 39 с. [Співавт. Я. Єрмолович].
 • Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача (Додаток). Львів, 2004. 60 с.
 • Відділ української мови. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України в 2003 році. Інформаційний бюлетень. Львів, 2004. С. 96–98.
 • [Член редкол.]: Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; ред. кол.: А.-Г. Горбач, У. Єдлінська, М. Чікало. Львів, 2003. 938 с.
 • Бібліографія праць Ярослави Закревської. Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. Львів, 2003. С. 22–36. [Співавт. С. Єрмолович]
 • [Співуклад.]: Полюга Лев. Бібліографічний покажчик / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, Держ. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. бібліотека. Львів, 2000. 86 с.
 • З історії назв кольорів в українській мові (XIV–XVIII століття). Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 234: Праці Філол. секції / ред. О. Купчинський. Львів, 1997. С. 186–209.
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти