Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть). Книга 1.

Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ початок ХХІ століть): монографія / [відп. ред. Ігор Соляр; упоряд. Михайло Романюк]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. 436 с.

Проаналізовано особливості забезпечення освітніх потреб національних меншин в Австро-Угорській монархії, Західноукраїнській Народній Республіці, Російській імперії, Другій Речі Посполитій. Досліджено специфіку формування державної освітньої політики в СРСР та її практичне втілення в життя в Українській РСР. Продемонстровано моделі реалізації права національних меншин на освіту в незалежній Україні. Схарактеризовано вплив громадських інституцій на освітній процес національних меншин в Україні. Розглянуто міжнародні стандарти захисту прав національних меншин та народів на освіту.

Для істориків, педагогів, усіх, хто цікавиться новітньою історією України.


Завантажити оригіналДивіться також:

Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи
Пам’ять та ідентичність українських греко-католиків. Про джерела історичної політики УГКЦ.
Дидик-Меуш, Ганна Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII століть: теорія, практика, словник.
Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.

Форми міжнародної підтримки українських науковців

Форми міжнародної підтримки українських науковців