За свободу: українсько-польський діалог та спроби порозуміння

За свободу: українсько-польський діалог та спроби порозуміння / [відп. ред. Микола Литвин]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. 638 с.

У колективній праці розглянуто не конфліктогенність українсько-польських міждержавних і міжнаціональних відносин, якій традиційно присвячують наукові студії, а вперше в українській історіографії – конструктивний потенціал, діалог влад, політиків, публічних інтелектуалів і спроби їхнього порозуміння, особливо в екстремальні періоди історії – відродження національних держав, час світових і локальних конфліктів, гібридних війн за участю третіх сил. Більшість сюжетів книги мають на меті деконструювати травматичні канони колективної та індивідуальної пам’яті обох народів, які дають змогу виразніше окреслити багаторівневі контексти суспільно-політичних подій та етнокультурних явищ у Центрально-Східній Європі, водночас репрезентувати досвід тисячолітнього сусідства двох країн і народів. Ревізія та «нормалізація» маркерів минулого мають актуалізувати в колективній свідомості позитивний потенціал історії/пам’яті/культури.Книга адресована науковцям, педагогам і студентам, а також управлінцям, які реалізують історичну політику в інтересах зміцнення національної ідентичності та єдності нації.
Завантажити оригінал
Дивіться також:

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: історія, імена, ідеї
Білорусько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення
Воєнно-політичні інтереси України в ієрархії суспільних пріоритетів (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Оголошення:
Новини:

ХІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 

Юлія Артимишин взяла участь у роботі міжнародної конференції "Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна"

4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.