Місцеве самоврядування в Україні (ХХ – початок ХХІ століття). Західні землі: монографія

Місцеве самоврядування в Україні (ХХ – початок ХХІ століття). Західні землі: монографія / відп. ред. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2023. 676 с.

У колективній монографії з’ясовано роль місцевого самоврядування на початку ХХ ст., під час Першої світової війни та визвольних змагань 1918–1921 рр. Розкрито стан і реформування місцевого самоврядування у Галичині в міжвоєнний період ХХ ст. та роки Другої світової війни. Висвітлено особливості розвитку місцевого самоврядування в західних областях України у другій половині ХХ ст. Окрему увагу приділено вивченню ролі місцевого самоврядування після відновлення незалежності, а особливо питанню його реформування та функціювання в умовах російсько-української війни.

Для істориків, політологів, державних службовців і всіх, хто цікавиться історією України.Дивіться також:

Артимишин Ю. Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження
Модернізм в українській літературі ХХ – початку ХХІ століття: пам’ять, коди, практики: монографія
Українська еліта у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття: особливості формування, трансформація уявлень, інтелектуальний потенціал. Західні землі. Вибрані проблеми
Оголошення:
Новини:

ХІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 

Юлія Артимишин взяла участь у роботі міжнародної конференції "Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна"

4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.