ПАМ’ЯТКИ СЕРЕДНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ В ОКОЛИЦЯХ МАРІЯМПОЛЯ НА ДНІСТРІ

Автор
Андрій БОГУЦЬКИЙ, Олександр СИТНИК, Олена ТОМЕНЮК, Руслан КОРОПЕЦЬКИЙ, Марія ЛАНЧОНТ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-26-42
Анотація

В околицях Маріямполя упродовж багатьох років археологічних досліджень виявлено низку середньопалеолітичних пам’яток, зокрема Буківна IV, Буківна V, Єзупіль І, Колодіїв, Маріямпіль І, Маріямпіль V та ін.

Пам’ятка Маріямпіль І відкрита ще у 1920-х роках Ю. Полянським. Відтоді роботи на пам’ятці не проводили, хоча вона є досить перспективною з точки зору дослідження середнього і верхнього палеоліту в цьому регіоні. У 2014 р. поновлено вивчення пам’ятки з використанням низки сучасних природничих методів. Розріз пам’ятки опробуваний. Відібрано зразки через кожні 0,2 м з лесових горизонтів і через кожні 0,1 м з горохівського викопного ґрунтового комплексу на гранулометричний аналіз, загальні хімічні аналізи (вміст гумусу, Fe2O3, CaCO3), низку зразків на абсолютні датування відкладів (TL, OSL), палінологічні дослідження, а також з вибраних горизонтів горохівського викопного ґрунтового комплексу на мікроморфологічні дослідження та аналіз біомаркерів.

Висвітлено історію досліджень, геологічну будову та археологічний матеріал Маріямполя І. Встановлено приуроченість найдавнішого (четвертого) культурного шару, виявленого Ю. Полянським і підтвердженого польовими роботами 2014–2015 рр., до елювіального горизонту горохівського викопного ґрунтового комплексу (MIS 5e). Для нього отримано дату методом OSL у 102+16 тис. р. тому, що добре корелюється з археологічним визначенням віку артефактів. В результаті досліджень одержано також великий фактичний матеріал стосовно будови верхньоплейстоценової лесово-ґрунтової серії, потужність якої складає понад 17 м, що є аномально високим для Галицького Придністер’я.

Наведено також інформацію про ще дві важливі стратифіковані середньопалеолітичні пам’ятки на Івано-Франківщині. Це тришарова палеолітична стоянка Єзупіль І Тисменицького р-ну і Маріямпіль V Галицького р-ну, які за хронологічною позицією і культурно-технологічною традицією є аналогами Маріямполя І. Численні середньопалеолітичні пам’ятки в околицях Маріямполя на Дністрі свідчать про досить потужний осередок проживання у цьому районі неандертальських громад.

Ключові слова
мустьє, мікок, верхній палеоліт, лесово-ґрунтова серія, Галицьке Придністер’я.
Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Anisiutkin, N.K. (1981). Arkheologicheskoe izuchenie musterskoi stoianki Ketrosy. In Ketrosy. Musterskaia stoianka na Srednem Dnestre (pp. 7–53). Moskva: Nauka (in Russian).

Arkheolohichni pam’iatky Prykarpattia i Volyni kam’ianoho viku (1981). Kyiv: Naukova dumka, 312 p. (in Ukrainian).

Bogucki, A., Jacyshyn, A., Dmytruk, R., Tomeniuk, O., Zavalij, D., & Łanczont, M. (2012). High terraces of the Dnister River at environs of the village Dovhe. Visnyk of the Lviv University. SeriesGeography, 40(1), 123–131. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2036 (in Ukrainian).

Grigor'eva, G. V. (1972). Pozdnepaleoliticheskie nakonechniki Srednego Dnestra. KSIA AN SSSR, 131, 78–82 (in Russian).

Kulakovskaja, L. (1989). Novye dannye o paleolite Podnestrov'ja. In S. N. Bibikov (Ed.), Kamennyj vek: pamjatniki, metodika, problemy (pp. 50–61). Kiev: Nauk. dumka (in Russian).

Polański, Yu. (1929). Podilski etiudy: terasy, lesy i morfolohiia Halytskoho Podillia nad Dnistrom. Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 20, 191 pp. (in Ukrainian).

Raskatov, G. I. (1953). K voprosu o chetvertichnoi faune, flore i paleolite Vostochnykh Karpat, Predkarpatia i Zakarpatia. Biulleten Komissii po izucheniiu chetvertichnogo perioda, 18. Moskva, 64–75 (in Russian).

Raskatov, G. I. (1954). O nahodke drevnepaleoliticheskih orudij u s. Bukivna na Dnestre i o ee stratigraficheskom znachenii. Geologicheskij sbornik L'vovskogo geologicheskogo obshhestva, 1, 73–75 (in Russian).

Sytnyk, O. (2000). Serednii paleolit Podillia. Lviv, 372 p. (in Ukrainian).

Sytnyk, O. (2002). Z istorii doslidzhennia mustierskykh pam’iatok Peredkarpattia. Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 8, 48–52 (in Ukrainian).

Sytnik, O. S., Bogutskiy, A. B., & Kulakovskaya, L.V. (1996). Stratified monuments of the Paleolithic period in the neighborhood of Galich. Archeologia, 3, 86–97 (in Ukrainian).

Sytnyk, O., Bogucki, A., Łanczont, M., Tomeniuk, O., Koropetskyi, R., Standzikowski, K., & Mroczek, P. (2016). Mariampil V – a new Middle Palaeolithic site in Halych-Dnister Region. Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 20, 221–236 (in Ukrainian).

Tomeniuk, O. (2012). Influence of scientific ideas of Yuriy Polians’kyi on the development of geomorphology and paleogeography in Ukraine (to 120-years anniversary of the day of birth of Yu. Polians’kyi). Visn. Lviv.Univ. Ser. Geogr., 40(2), 178–196. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2105 (in Ukrainian).

Chernysh, A. P. (1973). Paleolit i mezolit Pridnestrov'ja. Moscow: Nauka, 126 p. (in Russian).

Chernysh, A. P. (1982). Mnogoslojnaja paleoliticheskaja stojanka Molodova І. In Molodova І. Unikal'noemust'erskoeposelenienaSrednemDnestre (pp. 6–102). Moscow: Nauka (in Russian).

Chernysh, A. P. (1987). Jetalonnaja mnogoslojnaja stojanka Molodova V. Arheologija. In Mnogoslojnaja paleoliticheskaja stojanka Molodova V. Ljudi kamennogo veka i okruzhajushhaja sreda (pp. 7–93). Moscow: Nauka (in Russian).

Boguckyj, A., Cyrek, K., Konecka-Betlej, K., Łanczont, M., Madeyska, T., Nawrocki, J., & Sytnyk, A. (2001). Palaeolithic loess-site Yezupil on Dnister (Ukraine) – stratigraphy, environment and cultures. Studia Quaternaria, 18, 25–46.

Komar, M., Łanczont, M., & Madeyska, T. (2015). Roślinność paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej / Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 487–557). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).

Krajcarz, M.T., Trojan, A., Grafka, O., & Gola, M. (2015). Fitogeniczne biomarkery molekularne w wybranych sekwencjach lessowo-glebowych ukraińskiej części strefy pery- i metakarpackiej. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 559–576). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).

Łanczont, M., Fedororowicz, S., Kusiak, J., Boguckij, A., & Sytnyk, O. (2009). TL age of loess deposits in the Yezupil I Palaeolithic site on the upper Dnister River (Ukraine). Geologija, 51(3–4(67–68)), 86–96.

Łanczont, M., Madeyska, T., Bogucki, A., Mroczek, P., Hołub, B., Łącka, B., Fedorowicz, S., Nawrocki, J., Frankowski, Z., & Standzikowski, K. (2015a). Środowisko abiotyczne paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 55–458). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).

Łanczont, M., Madeyska, T., Sytnyk, O., Bogucki, A., Komar, M., Nawrocki, J., Hołub, B., & Mroczek, P. (2015b). Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine). Quaternary International, 365, 74–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.035.

Polanskyj, G. (1936). Rekonstruktion der geographischen Verhältnisse des Jungpaläolithikums der podolisch-bessarabischen Provinz. Vidbytka z Pratsi heohrafichnoi komisii NTSh, 1, Lviv, 23 p.

Sytnyk, O., Boguckyj, A., & Łanczont, M. (2007). Mousterian artifacts from the unique Vistulian loess-palaeosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine). Geological Quarterly51(2), 189–192.

Sytnyk, O. (2015). Paleolit Przedkarpacia і Podola: kontekst archeologiczny, geochronologiczny, kulturowy. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 691–835). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).
Author
Andriy BOGUCKI, Oleksandr SYTNYK, Olena TOMENIUK, Ruslan KOROPETSKYI, Maria ŁANCZONT
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-26-42
Annotation

Over many years of archaeological research a number of Middle Paleolithic sites have been discovered in the vicinity of Mariampil, including Bukivna IV, Bukivna V, Yezupil I, Kolodiiv, Mariampil I, Mariampil V and others.

The site of Mariampil I was discovered in the 1920s by Yu. Polanski. Since then the site has not been researched, although it is quite promising from the point of view of the Middle and Upper Palaeolithic studies in the region. In 2014, the study of the site was renewed using a number of modern methods of natural sciences. The samples were taken from the section of the site. Samples were taken every 0.2 m from the loess horizons and every 0.1 m from the Horokhiv fossil pedocomplex for granulometric analysis, general chemical analyses (humus content, Fe2O3, CaCO3). A number of samples were also taken for absolute dating of the sediments (TL, OSL), palynological research, as well as from certain horizons of the Horokhiv fossil pedocomplex for micromorphological research and analysis of biomarkers.

The history of research, the geological structure and the archaeological material of Mariampil I were highlighted in the article. The association of the oldest (fourth) cultural layer, which was found by Yu. Polanski and confirmed by our fieldwork in 2014–2015, with the eluvial horizon of Horokhiv fossil pedocomplex (MIS 5e) was determined. It was dated by the OSL method at 102+16 ka BP and it correlates well with the archaeological determination of the age of the artifacts. As a result of the research, a large amount of factual material was obtained concerning the structure of the Upper Pleistocene loess-soil sequence, whose thickness is over 17 m, which is abnormally high for the Halych-Dnister region.

Information about two important stratified Middle Palaeolithic sites in Ivano-Frankivsk region is also given. This is a three-layer Palaeolithic site of Yezupil I of Tysmenytsia district and Mariampil V of Halych district, which by chronological position and cultural and technological tradition are analogues of Mariampil I. Numerous Middle Palaeolithic sites in the vicinity of Mariampil on the Dnister River indicate a quite powerful centre of the Neanderthal communities in this area.

Keywords
Mousterian, Micoquien, Upper Palaeolithic, loess-soil sequence, Halych-Dnister region.
Reference

Anisiutkin, N.K. (1981). Arkheologicheskoe izuchenie musterskoi stoianki Ketrosy. In Ketrosy. Musterskaia stoianka na Srednem Dnestre (pp. 7–53). Moskva: Nauka (in Russian).

Arkheolohichni pam’iatky Prykarpattia i Volyni kam’ianoho viku (1981). Kyiv: Naukova dumka, 312 p. (in Ukrainian).

Bogucki, A., Jacyshyn, A., Dmytruk, R., Tomeniuk, O., Zavalij, D., & Łanczont, M. (2012). High terraces of the Dnister River at environs of the village Dovhe. Visnyk of the Lviv University. SeriesGeography, 40(1), 123–131. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2036 (in Ukrainian).

Grigor'eva, G. V. (1972). Pozdnepaleoliticheskie nakonechniki Srednego Dnestra. KSIA AN SSSR, 131, 78–82 (in Russian).

Kulakovskaja, L. (1989). Novye dannye o paleolite Podnestrov'ja. In S. N. Bibikov (Ed.), Kamennyj vek: pamjatniki, metodika, problemy (pp. 50–61). Kiev: Nauk. dumka (in Russian).

Polański, Yu. (1929). Podilski etiudy: terasy, lesy i morfolohiia Halytskoho Podillia nad Dnistrom. Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 20, 191 pp. (in Ukrainian).

Raskatov, G. I. (1953). K voprosu o chetvertichnoi faune, flore i paleolite Vostochnykh Karpat, Predkarpatia i Zakarpatia. Biulleten Komissii po izucheniiu chetvertichnogo perioda, 18. Moskva, 64–75 (in Russian).

Raskatov, G. I. (1954). O nahodke drevnepaleoliticheskih orudij u s. Bukivna na Dnestre i o ee stratigraficheskom znachenii. Geologicheskij sbornik L'vovskogo geologicheskogo obshhestva, 1, 73–75 (in Russian).

Sytnyk, O. (2000). Serednii paleolit Podillia. Lviv, 372 p. (in Ukrainian).

Sytnyk, O. (2002). Z istorii doslidzhennia mustierskykh pam’iatok Peredkarpattia. Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 8, 48–52 (in Ukrainian).

Sytnik, O. S., Bogutskiy, A. B., & Kulakovskaya, L.V. (1996). Stratified monuments of the Paleolithic period in the neighborhood of Galich. Archeologia, 3, 86–97 (in Ukrainian).

Sytnyk, O., Bogucki, A., Łanczont, M., Tomeniuk, O., Koropetskyi, R., Standzikowski, K., & Mroczek, P. (2016). Mariampil V – a new Middle Palaeolithic site in Halych-Dnister Region. Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 20, 221–236 (in Ukrainian).

Tomeniuk, O. (2012). Influence of scientific ideas of Yuriy Polians’kyi on the development of geomorphology and paleogeography in Ukraine (to 120-years anniversary of the day of birth of Yu. Polians’kyi). Visn. Lviv.Univ. Ser. Geogr., 40(2), 178–196. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2105 (in Ukrainian).

Chernysh, A. P. (1973). Paleolit i mezolit Pridnestrov'ja. Moscow: Nauka, 126 p. (in Russian).

Chernysh, A. P. (1982). Mnogoslojnaja paleoliticheskaja stojanka Molodova І. In Molodova І. Unikal'noemust'erskoeposelenienaSrednemDnestre (pp. 6–102). Moscow: Nauka (in Russian).

Chernysh, A. P. (1987). Jetalonnaja mnogoslojnaja stojanka Molodova V. Arheologija. In Mnogoslojnaja paleoliticheskaja stojanka Molodova V. Ljudi kamennogo veka i okruzhajushhaja sreda (pp. 7–93). Moscow: Nauka (in Russian).

Boguckyj, A., Cyrek, K., Konecka-Betlej, K., Łanczont, M., Madeyska, T., Nawrocki, J., & Sytnyk, A. (2001). Palaeolithic loess-site Yezupil on Dnister (Ukraine) – stratigraphy, environment and cultures. Studia Quaternaria, 18, 25–46.

Komar, M., Łanczont, M., & Madeyska, T. (2015). Roślinność paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej / Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 487–557). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).

Krajcarz, M.T., Trojan, A., Grafka, O., & Gola, M. (2015). Fitogeniczne biomarkery molekularne w wybranych sekwencjach lessowo-glebowych ukraińskiej części strefy pery- i metakarpackiej. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 559–576). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).

Łanczont, M., Fedororowicz, S., Kusiak, J., Boguckij, A., & Sytnyk, O. (2009). TL age of loess deposits in the Yezupil I Palaeolithic site on the upper Dnister River (Ukraine). Geologija, 51(3–4(67–68)), 86–96.

Łanczont, M., Madeyska, T., Bogucki, A., Mroczek, P., Hołub, B., Łącka, B., Fedorowicz, S., Nawrocki, J., Frankowski, Z., & Standzikowski, K. (2015a). Środowisko abiotyczne paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 55–458). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).

Łanczont, M., Madeyska, T., Sytnyk, O., Bogucki, A., Komar, M., Nawrocki, J., Hołub, B., & Mroczek, P. (2015b). Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine). Quaternary International, 365, 74–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.035.

Polanskyj, G. (1936). Rekonstruktion der geographischen Verhältnisse des Jungpaläolithikums der podolisch-bessarabischen Provinz. Vidbytka z Pratsi heohrafichnoi komisii NTSh, 1, Lviv, 23 p.

Sytnyk, O., Boguckyj, A., & Łanczont, M. (2007). Mousterian artifacts from the unique Vistulian loess-palaeosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine). Geological Quarterly51(2), 189–192.

Sytnyk, O. (2015). Paleolit Przedkarpacia і Podola: kontekst archeologiczny, geochronologiczny, kulturowy. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 691–835). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).
Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.